Strona główna
Serdecznie witamy! break

Nauczyciele

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach nie oznacza że dzieci i najmłodsi uczniowie przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, trzeba realizować konkretne zadania zapisane w podstawie programowej.

Zadania te zobowiązują nauczyciela-wychowawcę do kontaktu z rodzicami, aby razem z nimi ustalić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych.
 W tym celu nauczyciele powinni zadbać o kontakt z rodzicami, wykorzystując np.:

a.  stronę internetową przedszkola

b.  komunikatory, profile przedszkoli,

c.  kontakt telefoniczny.

Nauczyciele wspólnie z rodzicami powinni określić najdogodniejszą formę wzajemnego kontaktu, która pozwoli im na rozważne i odpowiedzialne zorganizowanie w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju dzieci.

Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu rodzinnym.

PRZEDSZKOLE

Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk .

 

Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.

Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola/szkoły lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom:

a.  propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw

badawczych lub eksperymentów;

b.  konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną do

realizowanego programu;

c.  opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;

d.  linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych

(pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line.

Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych.

Istotną rolę w tworzeniu warunków do edukacji przedszkolnej w domu, odgrywa współdziałanie nauczycieli z rodzicami.

 Formy kontaktu z rodzicami, które mają być pomocą, wsparciem ich działania, nauczyciel powinien ustalić bezpośrednio z rodzicami. Pamiętajmy, że wspieranie aktywności dzieci nie jest zadawaniem zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania.

Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych

           KWALIFIKACJE

      DOKUMENTACJA 

      WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLA

       KSZTAŁCENIE SPECJALNE


          EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

         DORADZTWO ZAWODOWE

    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


        PRAWA AUTORSKIE


DOBRE PRAKTYKI Z PUBLICZNEGO PPRZEDSZKOLA NR 1 W ZŁOTOWIE

 Dobre praktyki, to przykłady które potwierdzają stosowanie unikatowych technik edukacyjnych, inspirują do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogą przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki. Rozporządzenie nie precyzuje wymagań stawianych wspomnianej publikacji. Może to zatem być dowolna tematyka związana z edukacją. Miejscem publikacji może być np. strona internetowa szkoły.     
 

  PROJEKTY EDUKACYJNE  rok szkolny 2018/2019

 • 1. Projekt Zabawy z rożnych stron świata wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci poprzez poznanie zabaw, zwyczajów ludzi z rożnych stron świata.Data rozpoczęcia: 01.10.2018r. - data zakończenia 10.06.2019r.
 • 2. Projekt Wiem jak pracuje... wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci przez poznanie różnych zawodów, rozbudzenie ciekawości poznawczej i chęci odgrywania ról i naśladowania pracy ludzi.Data rozpoczęcia: 10.09.2018r. - data zakończenia 30.05.2019r.
 • Projekt „Mali patrioci” wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w związku z rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.  Data rozpoczęcia: 10.10.2018r. - data zakończenia 16.11.2018r.

PROJEKTY EDUKACYJNE  rok szkolny 2017/2018

1. Projekt  „Dzieci kochają pszczoły” - - poznanie życia pszczół, ich zwyczajów, miejsca zamieszkania, szczególnej roli jaką pełnią w przyrodzie oraz życiu człowieka.Data rozpoczęcia: 07.05.2018r. - data zakończenia 08.06.2018r.

Sprawozdanie z realizacji projektu "Dzieci kochają pszczoły" (kliknij)

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELKI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1:
  PROGRAMY AUTORSKIE:

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 - plan współpracy ze środowiskiem lokalnym rok szkolny 2018/2019


         WYBORY DO RADY RODZICÓW:

     

 

    
        rok szkolny 2017/2018

        . arkusz analizy obserwacji 

 


OBSERWACJE PRACY NAUCZYCIELA:

- karta obserwacji


      DYPLOMY


           KSIĄŻKI

ZAB.   KS2

    TAŃCE

„Polka  Rachmaninow  (buju, buju)” – taniec (kliknij)

1. buju buju  – wymachy rąk do tyłu i do przodu na 123 – 3 x klaśnięcie w ręce partnera na wysokości twarzy  2 razy

2. ręce sklejone, obroty (bieg na paluszkach)

3. chłopiec klęczy, dziewczynka biegnie na paluszkach

4. zmiana dziewczynka klęczy, chłopiec bieg na paluszkach

5. dwa kroki od siebie, trzy w miejscu

6. dwa kroki do siebie trzy w miejscu

7. haczyki, podskoki z nogi na nogę  (ręce wolne na biodrach)

 

„Kujawiak” – taniec (kliknij)

Ustawienie: Chłopcy tyłem do środka koła trzymają jedną ręką dziewczynki w pasie a drugą wyciągniętą do przodu, dziewczynki - jedna ręka na ramieniu chłopca a drugą kładą na wyciągniętej ręce chłopca. Figury:

-          dookoła dywanu krokiem marszowym

1. ręce w górze dłonie partnerów złączone się i wspólne rytmiczne skłony w bok (kiwanie się na boki na raz samymi rękami jak waga{liczenie raz, dwa, trzy}) 

-          dookoła dywanu krokiem marszowym

2. prawe ręce sklejone w górze a ręce lewe na biodrach – obroty w prawą stronę

- dookoła dywanu krokiem marszowym

3. obie ręce na ramionach partnerów – skłony na boki

- dookoła dywanu krokiem marszowym

4. haczyki prawą ręką a lewe ręce proste w górze - obroty w prawą stronę

-          dookoła dywanu krokiem marszowym

5. ręce trzymają na biodrach i kiwają się na boki w przeciwnych kierunkach

"Krakowiak" - taniec (kliknij)

„Klepany” - taniec

* dzieci stoją naprzeciwko siebie- uderzają rytmicznie kolana, klaszczą w swoje ręce i w prawe ręce z partnerem, potem w lewe, w dwie ręce

* w małych kółkach za ręce – klaśnięcie w swoje ręce i zmiana kierunku.

* pod pachę w drugą stronę – klaśnięcie w swoje ręce i zmiana kierunku.

 

Szot - taniec (kliknij)

Dzieci ustawione w kole parami trzymają się za ręce. Chłopcy tyłem do środka koła.

* uderzanie piętą o podłogę

* cwał parami dookoła sali

* klaskanie koło ucha po lewej stronie 3 razy

* klaskanie koło ucha po prawej stronie 3 razy

* obrót dokoła własnej osi i 3 tupnięcia

- zmiana partnerów przez dziewczynki przesuwanie się o jednego partnera do przodu

* powtórka tak jak wyżej

- zmiana partnerów przez dziewczynki przesuwanie się o jednego partnera do przodu

 

 

"Piosenka dla kowboja" - zabawa taneczna (kliknij)


“Polka kwiatowa” – taniec (kliknij)

“Polka warszawska” – taniec (kliknij)

*dookoła dywanu w parach

*podają ręce w parach i tańczą w kółeczkach

*chłopcy krzyżują ręce – taniec w kółeczkach w drugą stronę

"Taniec robotów" – taniec

 • przysiad łokcie w bok dłonie nachodzą na siebie na wysokości brody – powolne wstawanie na wstępie - muzyka
 • w tej pozycji uginanie kolan
 • lasso z prawe i lewej strony po 8 razy po 2 razy z jednej strony
 • dwie ręce złożone (trzymanie i potrząsanie „grzechotką z każdej strony po 8 razy  po 2 razy z lewej o prawej strony
 • rysowanie tęczy prawą ręką 2 razy e lewą stronę przed sobą i odwrotnie licząc do 8
 • przesuwanie się o 3 kroki w prawo wymachiwanie rekami jak roboty i przerwa- stanie nieruchomo 4x
 • ręce zwinięte w piąstkę „pranie na tarce” 8 razy z prawej i lewej strony powtórka 2 razy
 • machanie od prawej strony do lewej i odwrotnie liczenie do 8,  powtórzyć 2 razy  z każdej strony
 • przesuwanie się o 3 kroki w prawo wymachiwanie rekami jak roboty i przerwa- stanie nieruchomo  14 x,  6 ostatnich taktów w półprzysiadzie i ukłon

  Taniec chiński -

 

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl