Strona główna
Serdecznie witamy! break

Nauczyciele

 

nauczycielka

 

 PRIORYTETY POLITYKI OŚWIATOWEJ GMINY MIASTO ZŁOTÓW (2019-2021)

- (plan wspomagania-kliknij)

- załącznik nr 3 (kliknij)

- załącznik nr 4 (kliknij)

 W „Strategii rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020 zapisano cel strategiczny 9:

 Zwiększenie znaczenia miasta jako lokalnego ośrodka edukacji i oświaty. Zadanie strategiczne: Wysoka jakość i poziom kształcenia w złotowskich szkołach.

 CELE STRATEGICZNE/CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel strategiczny: Stworzenie, we współpracy z środowiskiem lokalnym, systemu wspierania placówek oświatowych funkcjonujących w Złotowie w celu podnoszenia jakości ich pracy, w tym w szczególności rozwijania kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

1. Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży w złotowskich placówkach oświatowych poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży, w szczególności: umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości, kompetencji

   społecznych i obywatelskich, posługiwania się językiem ojczystym oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

2. Podnoszenie  kompetencji  kadry  oświatowej  w  zakresie  rozwijania  kompetencji

kluczowych u dzieci i młodzieży, w szczególności umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości, kompetencji społecznych i

obywatelskich, posługiwania się językiem ojczystym oraz świadomości i ekspresji kulturalnej oraz komunikacji SZKOŁA – ŚRODOWISKO
LOKALNE.

3. Wsparcie edukacyjne rodziców uczniów w zakresie możliwości rozwijania kluczowej kompetencji dziecka: umiejętność uczenia się. W obszarze tej kompetencji rodzice są najważniejszym sojusznikiem szkoły.

4. Integracja społeczności lokalnej na rzecz kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży

– Złotowska Koalicja Na Rzecz Oświaty

 

 

           KWALIFIKACJE

      DOKUMENTACJA 

      WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLA

       KSZTAŁCENIE SPECJALNE


          EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

         DORADZTWO ZAWODOWE

    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


        PRAWA AUTORSKIE


DOBRE PRAKTYKI Z PUBLICZNEGO PPRZEDSZKOLA NR 1 W ZŁOTOWIE

 Dobre praktyki, to przykłady które potwierdzają stosowanie unikatowych technik edukacyjnych, inspirują do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogą przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki. Rozporządzenie nie precyzuje wymagań stawianych wspomnianej publikacji. Może to zatem być dowolna tematyka związana z edukacją. Miejscem publikacji może być np. strona internetowa szkoły.     
 

  PROJEKTY EDUKACYJNE  rok szkolny 2018/2019

 • 1. Projekt Zabawy z rożnych stron świata wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci poprzez poznanie zabaw, zwyczajów ludzi z rożnych stron świata.Data rozpoczęcia: 01.10.2018r. - data zakończenia 10.06.2019r.
 • 2. Projekt Wiem jak pracuje... wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci przez poznanie różnych zawodów, rozbudzenie ciekawości poznawczej i chęci odgrywania ról i naśladowania pracy ludzi.Data rozpoczęcia: 10.09.2018r. - data zakończenia 30.05.2019r.
 • Projekt „Mali patrioci” wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w związku z rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.  Data rozpoczęcia: 10.10.2018r. - data zakończenia 16.11.2018r.

PROJEKTY EDUKACYJNE  rok szkolny 2017/2018

1. Projekt  „Dzieci kochają pszczoły” - - poznanie życia pszczół, ich zwyczajów, miejsca zamieszkania, szczególnej roli jaką pełnią w przyrodzie oraz życiu człowieka.Data rozpoczęcia: 07.05.2018r. - data zakończenia 08.06.2018r.

Sprawozdanie z realizacji projektu "Dzieci kochają pszczoły" (kliknij)

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELKI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1:
  PROGRAMY AUTORSKIE:

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 - plan współpracy ze środowiskiem lokalnym rok szkolny 2018/2019


         WYBORY DO RADY RODZICÓW:

     

 

    
        rok szkolny 2017/2018

        . arkusz analizy obserwacji 

 


OBSERWACJE PRACY NAUCZYCIELA:

- karta obserwacji


      DYPLOMY


           KSIĄŻKI

ZAB.   KS2

    TAŃCE

„Polka  Rachmaninow  (buju, buju)” – taniec (kliknij)

1. buju buju  – wymachy rąk do tyłu i do przodu na 123 – 3 x klaśnięcie w ręce partnera na wysokości twarzy  2 razy

2. ręce sklejone, obroty (bieg na paluszkach)

3. chłopiec klęczy, dziewczynka biegnie na paluszkach

4. zmiana dziewczynka klęczy, chłopiec bieg na paluszkach

5. dwa kroki od siebie, trzy w miejscu

6. dwa kroki do siebie trzy w miejscu

7. haczyki, podskoki z nogi na nogę  (ręce wolne na biodrach)

 

„Kujawiak” – taniec (kliknij)

Ustawienie: Chłopcy tyłem do środka koła trzymają jedną ręką dziewczynki w pasie a drugą wyciągniętą do przodu, dziewczynki - jedna ręka na ramieniu chłopca a drugą kładą na wyciągniętej ręce chłopca. Figury:

-          dookoła dywanu krokiem marszowym

1. ręce w górze dłonie partnerów złączone się i wspólne rytmiczne skłony w bok (kiwanie się na boki na raz samymi rękami jak waga{liczenie raz, dwa, trzy}) 

-          dookoła dywanu krokiem marszowym

2. prawe ręce sklejone w górze a ręce lewe na biodrach – obroty w prawą stronę

- dookoła dywanu krokiem marszowym

3. obie ręce na ramionach partnerów – skłony na boki

- dookoła dywanu krokiem marszowym

4. haczyki prawą ręką a lewe ręce proste w górze - obroty w prawą stronę

-          dookoła dywanu krokiem marszowym

5. ręce trzymają na biodrach i kiwają się na boki w przeciwnych kierunkach

"Krakowiak" - taniec (kliknij)

„Klepany” - taniec

* dzieci stoją naprzeciwko siebie- uderzają rytmicznie kolana, klaszczą w swoje ręce i w prawe ręce z partnerem, potem w lewe, w dwie ręce

* w małych kółkach za ręce – klaśnięcie w swoje ręce i zmiana kierunku.

* pod pachę w drugą stronę – klaśnięcie w swoje ręce i zmiana kierunku.

 

Szot - taniec (kliknij)

Dzieci ustawione w kole parami trzymają się za ręce. Chłopcy tyłem do środka koła.

* uderzanie piętą o podłogę

* cwał parami dookoła sali

* klaskanie koło ucha po lewej stronie 3 razy

* klaskanie koło ucha po prawej stronie 3 razy

* obrót dokoła własnej osi i 3 tupnięcia

- zmiana partnerów przez dziewczynki przesuwanie się o jednego partnera do przodu

* powtórka tak jak wyżej

- zmiana partnerów przez dziewczynki przesuwanie się o jednego partnera do przodu

 

 

"Piosenka dla kowboja" - zabawa taneczna (kliknij)


“Polka kwiatowa” – taniec (kliknij)

“Polka warszawska” – taniec (kliknij)

*dookoła dywanu w parach

*podają ręce w parach i tańczą w kółeczkach

*chłopcy krzyżują ręce – taniec w kółeczkach w drugą stronę

"Taniec robotów" – taniec

 • przysiad łokcie w bok dłonie nachodzą na siebie na wysokości brody – powolne wstawanie na wstępie - muzyka
 • w tej pozycji uginanie kolan
 • lasso z prawe i lewej strony po 8 razy po 2 razy z jednej strony
 • dwie ręce złożone (trzymanie i potrząsanie „grzechotką z każdej strony po 8 razy  po 2 razy z lewej o prawej strony
 • rysowanie tęczy prawą ręką 2 razy e lewą stronę przed sobą i odwrotnie licząc do 8
 • przesuwanie się o 3 kroki w prawo wymachiwanie rekami jak roboty i przerwa- stanie nieruchomo 4x
 • ręce zwinięte w piąstkę „pranie na tarce” 8 razy z prawej i lewej strony powtórka 2 razy
 • machanie od prawej strony do lewej i odwrotnie liczenie do 8,  powtórzyć 2 razy  z każdej strony
 • przesuwanie się o 3 kroki w prawo wymachiwanie rekami jak roboty i przerwa- stanie nieruchomo  14 x,  6 ostatnich taktów w półprzysiadzie i ukłon

  Taniec chiński -

 

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl