Strona główna
Serdecznie witamy! break

RYS HISTORYCZNY PRZEDSZKOLA NR 1 W ZŁOTOWIE

 

Początek  istnienia Przedszkola nr 1 w Złotowie sięga roku 1945.
Tego roku w budynku, w którym mieścił się Polski Czerwony Krzyż zostały wydzielone pomieszczenia na 35 dzieci. Założycielem tego oddziału przedszkolnego było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.


W roku 1945 kierowniczką przedszkola była kol. Genowefa Konopka i pracowała do 1961r.
W 1948r. Inspektorat Oświaty w Złotowie przeniósł czasowo przedszkole do budynku przy ulicy Staszica 12.  Z uwagi na lepsze warunki lokalowe podniesiono stopień organizacyjny do dwóch oddziałów. 

W roku 1953 siedziba przedszkola wróciła na swoje pierwotne miejsce, tj. do budynku przy ul. Plac Wolności 13.  Liczba dzieci w przedszkolu wzrosła do 105, funkcjonowały już  trzy oddziały, a wszystkie pomieszczenia w budynku należały do przedszkola.

W roku 1961 kierownictwo Państwowego Przedszkola nr 1 w Złotowie powierzono Urszuli Skaji.

 

 

 


W 1962 r. Wydział Oświaty w Złotowie powołał Przedszkole nr 1 jako bazowe, które przewodzi w pracy metodycznej pozostałym placówkom przedszkolnym powiatu.  

Do 1971 r. będąc jednocześnie placówką pracy kierownika Powiatowego Ośrodka Metodycznego  Senskiej J., służyło pomocą w pracy metodycznej wszystkim placówkom przedszkolnym powiatu, a przede wszystkim przedszkolom PGR poprzez prowadzenie zajęć otwartych oraz udzielanie instruktażu. W przedszkolu co roku odbywały swą praktykę uczennice Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli w Wałczu.  W każdym roku odbywały się w Przedszkolu nr 1 w Złotowie konferencje metodyczne, a w latach 1966-1967 konferencje wojewódzkie.  Koleżanki z Przedszkola nr 1: Skaja Urszula i Senska J. przedstawiały w odczytach pedagogicznych osiągnięcia zdobyte w pracy codziennej z dziećmi.  Odczyty zdobyły wyróżniającą klasyfikację Wydziału Oświaty w Złotowie, Kuratorium Okręgu Szkolnego oraz Ośrodka Metodycznego w Koszalinie.  W uznaniu za wkład i osiągnięcia w pracy zawodowej koleżanki Skaja Urszula i Senska J. otrzymały listy pochwalne Ministra Oświaty. Ponadto Skaja Urszula została odznaczona srebrnym krzyżem zasługi i złotą odznaką za zasługi w rozwoju ziemi województwa koszalińskiego.

 Od września 1991r. Przedszkole nr 1 mieści się w budynku przy ulicy Grochowskiego 14.
W budynku tym wcześniej mieścił się Żłobek Dzienny nr 2, który  ze względu na brak dzieci, stał pusty. Budynek ten został wybudowany w 1979r.

 

  

 

01.09.1991r.  Przedszkole nr 1 przy ul. Grochowskiego 14 w Złotowie ukształtowało się
w wyniku połączenia wyznaczonych nauczycieli, pracowników administracji   i obsługi następujących  złotowskich placówek: Przedszkola nr 1, usytuowanego wcześniej  przy ul. Mickiewicza, Przedszkola nr 3 z ul. Marii Panny i Przedszkola nr 5 z Al. Piasta 37.                                                                                                                                                                                        
                            Konkurs na dyrektora Przedszkola nr 1 w Złotowie wygrała mgr Krystyna Kucharska.

W okresie, kiedy dyrektorem była mgr Krystyna Kucharska  Przedszkole nr 1przechodziło wiele reorganizacji ze względu na dalszą  likwidację placówek przedszkolnych w Złotowie.

Dnia 01.09 1992 r. do Przedszkola nr 1 dołączyło część dzieci,  nauczycieli ( m.in. Wrzeszcz Grażyna, Surma Mariola) i pracowników obsługi  ze  zlikwidowanego Przedszkole nr 8, ul. Królowej Jadwigi 54 oraz z   Przedszkola nr 7, przy Al. Piasta 37- filia Przedszkola nr 8, gdzie były oddziały zerowe.

Nauczyciele i pracownicy obsługi Przedszkola nr 8 zostali przeniesieni do rożnych przedszkoli w mieście, m. in. do Przedszkola nr 1. Nastąpiła również zmiana numeracji Przedszkola nr 6 na Przedszkole nr 3.                               

Od 01.09.1997 r. w wyniku  zlikwidowania  Żłobka Dziennego nr 1 w Złotowie do Przedszkola nr 1 dołączyła  część pracowników w/w żłobka (m.in. pielęgniarka Małgorzata Reszkowska,  kucharka Łangowska Danuta, opiekunki dziecięce  Ewa Belka, Mirosława Konnek, Zdzisława Łyszcz, Alita Żeromska), praczka-szwaczka Halina Dwaronowska.
Od 01.09.1997 r. w Przedszkolu nr 1 w Złotowie został uruchomiony oddział żłobkowy, do którego uczęszczały dzieci w wieku od  ukończenia jednego roku do trzech lat.

Od 01.09.2003r. oddział żłobkowy: 1-3 latki - został zlikwidowany ze względu na małą liczbę zgłoszeń. Część  pracowników  została przeniesiona do innych placówek.              

Od 01.09.2005r., w wyniku likwidacji Przedszkola nr 3 w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17, do Przedszkola nr 1 w Złotowie dołączyły  dzieci, nauczyciele ( Danuta Bonna, Urszula Kuczyńska, Bożena Betscher, Jolanta Głazik, Violetta Piątek)  i część personelu administracyjno-obsługowego ( intendent- Stelmach Bogusława, szefowa kuchni Janina Błąd,  pomoc kuchenna Zaborowska Bożena).   

25.09.2017r. odeszła na emeryturę mgr  Krystyna Kucharska – wieloletni dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1  (pełniła tę funkcję w Przedszkolu nr 1  przez 26 lat).  

 

 

Od 26.09.2017r. dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie jest mgr Mariola Surma, która wygrała konkurs na to stanowisko w dniu 21.09.2017r.

 

 

 

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'