Strona główna
Serdecznie witamy! break

Podstawa programowa i programy

 

Podstawa programowa zawiera:


I. Zadania przedszkola - str.5


II. Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego -str.6


III. Warunki i sposób realizacji  - str.10


Zestaw programów wychowania przedszkolnego do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

 1. Od przedszkolaka do pierwszaka - Iwona  Broda     

WSiP  ISBN: 9788302171284  PR-1/2018  Realizują:  wszystkie grupy przedszkolne

2.     W świecie plasteliny - L. Pisula         PR-2/2018

Realizują w ramach "Dnia wędrującej zabawy" : Misie , Słoneczka, Pszczółki ,  Biedronki

 

3.   Mistrz matematyki - A. Mikicka      PR-3/2018

Realizują w ramach "Dnia wędrującej zabawy" : Misie , Słoneczka, Pszczółki ,  Biedronki

 

PONADTO REALIZUJEMY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

 

 • ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - to jeden z największych programów  poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. W tym roku po raz 11. maluchy z przedszkoli w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

 


 •    Ogólnopolski program edukacyjny „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci”, który  ma na celu poszerzenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat przyczyn, przebiegu i objawów chorób wieku przedszkolnego po to, aby szybko i w odpowiedni sposób zapobiegać ich rozprzestrzenianiu.


 •  
   1. Adresaci:

   2. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 5 i 6 letnie, rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

    Założenia programu:

    Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

    1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
    2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
    3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
    4. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

    Cele główne programu:

    1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
    2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

    Cele szczegółowe programu:

    1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
    2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.
    3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
    4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
    5. Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

    Struktura programu:

    Program skierowany do dzieci 5-cio i 6-cio letnich składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

    Tytuły zajęć:

    1. Wycieczka
    2. Co i dlaczego dymi?
    3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
    4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
    5. Jak unikać dymu papierosowego?

    Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka.

    Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest realizowany w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”.

    Do pobrania: poradnik   Kwestionariusz ankiety dla przedszkolnego koordynatora programu  Piosenka o Dinku

   
 • « Powrót

  Przedszkole nr 1 w Złotowie

  ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
  NIP: 767-169-88-76
  tel. +48 67 263 3358
  E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl