Strona główna
Serdecznie witamy! break

Podstawa programowa i programy

 

Podstawa programowa(KLIKNIJ) zawiera:

I. Zadania przedszkola - str.5

II. Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego -str.6

III. Warunki i sposób realizacji  - str.10

Zestaw programów wychowania przedszkolnego do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

 1. Od przedszkolaka do pierwszaka - Iwona  Broda     

WSiP  ISBN: 9788302171284  PR-1/2018  Realizują:  wszystkie grupy przedszkolne 

2.     W świecie plasteliny - L. Pisula         PR-2/2018

Realizują w ramach "Dnia wędrującej zabawy" : Misie , Słoneczka, Pszczółki ,  Biedronki

3.   Mistrz matematyki - A. Mikicka      PR-3/2018

Realizują w ramach "Dnia wędrującej zabawy" : Misie , Słoneczka, Pszczółki ,  Biedronki


PONADTO REALIZUJEMY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 NASTĘPUJĄCE PROGRAMY: 

 . w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 realizujemy program edukacyjny ,,Mamo,Tato-co Wy na to''

Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.
Pomocą w do realizacji programu będzie broszurka dla dzieci oraz rodziców opracowana przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia

 

 • ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - to jeden z największych programów  poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. W tym roku po raz 11. maluchy z przedszkoli w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

 


 •    Ogólnopolski program edukacyjny „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci”, który  ma na celu poszerzenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat przyczyn, przebiegu i objawów chorób wieku przedszkolnego po to, aby szybko i w odpowiedni sposób zapobiegać ich rozprzestrzenianiu.


  1. Adresaci:

  Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 5 i 6 letnie, rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

  Założenia programu:

  Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

  1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
  2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
  3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
  4. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

  Cele główne programu:

  1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

  Cele szczegółowe programu:

  1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
  5. Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

  Struktura programu:

  Program skierowany do dzieci 5-cio i 6-cio letnich składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

  Tytuły zajęć:

  1. Wycieczka
  2. Co i dlaczego dymi?
  3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  5. Jak unikać dymu papierosowego?

  Honorowy patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka.

  Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest realizowany w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”.  PROJEKTY EDUKACYJNE
  REALIZOWANE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1

  PROJEKTY EDUKACYJNE  rok szkolny 2018/2019
  1. Projekt Zabawy z rożnych stron świata wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci poprzez poznanie zabaw, zwyczajów ludzi z rożnych stron świata.Data rozpoczęcia: 01.10.2018r. - data zakończenia 10.06.2019r.

  2. Projekt Wiem jak pracuje... wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci przez poznanie różnych zawodów, rozbudzenie ciekawości poznawczej i chęci odgrywania ról i naśladowania pracy ludzi.Data rozpoczęcia: 10.09.2018r. - data zakończenia 30.05.2019r.
  3.
  Projekt „Mali patrioci” wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w związku z rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.  Data rozpoczęcia: 10.10.2018r. - data zakończenia 16.11.2018r.  

  PROJEKTY EDUKACYJNE  rok szkolny 2017/2018

  1. Projekt  „Dzieci kochają pszczoły” -  poznanie życia pszczół, ich zwyczajów, miejsca zamieszkania,                    szczególnej roli jaką pełnią w przyrodzie oraz życiu człowieka.Data rozpoczęcia: 07.05.2018r. - data zakończenia 08.06.2018r. Sprawozdanie z realizacji projektu "Dzieci kochają pszczoły" (kliknij)  

  Prezentacja "Pszczoły" (kliknij)


  KONKURSY, W KTÓRYCH BIORĄ UDZIAŁ DZIECI
  Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
  NR1
  W ZŁOTOWIE


  1.Olimpiada Przedszkolaka

  2. Konkurs recytatorski ”TUWIMKI”

  3. Festiwal piosenki przedszkolnej

  4. Powiatowy Konkurs Tańca

  5. Konkurs „Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy nie wyrzucamy

  6. Konkurs na świąteczną piosenkę „Gwiazdkowy rynek”


 • 7. Złotowskie Spotkania Teatralne „PINOKIO”.
 • AKCJE, W KTÓRYCH BIORĄ UDZIAŁ DZIECI
  Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ZŁOTOWIE 

  1. Sprzątanie świata
  2. ”Mała książka wielki człowiek”
  3.„Cała Polska czyta dzieciom”
  4. Bieg Zawilca
  5. Bezpieczny przedszkolak- (policja, straż pożarna)
  6.Zbieranie nakrętek – akcja charytatywna
  7. Zbiórka kasztanów
  8.Przedszkolne kiermasze świąteczne
  9. Występ artystyczny dzieci na Gwiazdkowym Rynku


  « Powrót

  Przedszkole nr 1 w Złotowie

  ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
  NIP: 767-169-88-76
  tel. +48 67 263 3358
  E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl