Strona główna
Serdecznie witamy! break

Biedronki 


 

ŻYCZENIA NA WAKACJE !! Po dziesięciu... - Technikum nr 2 i ...ŻYCZENIA WAKACYJNE – Przedszkole Kłodawa

Kontakt z wychowawcą grupy BIEDRONKI e-mail: p1biedronki7@wp.pl

Kontynuowanie wychowania przedszkolnego w okresie lipiec-sierpień 2020

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w lipcu 2020r. Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie,  nie będzie prowadziło opieki dla dzieci  ze względu na remont przedszkola

 Zapisy do Publicznego Przedszkola nr 1  na okres -  sierpień 2020:

w trosce o bezpieczeństwo dzieci, kierując się aktualnymi wytycznymi MEN i GIS,   informujemy, że jeśli przepisy na szczeblu   krajowym utrzymają   możliwość   pracy  placówek oświatowych, to w sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola według obowiązujących procedur, zasad zgodnie z reżimem sanitarnym ( min. ograniczona liczba dzieci w grupie). 

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Zapisy do przedszkola w okresie sierpnia dotyczą rodziców, którzy nie mogą w tym czasie skorzystać z urlopów wypoczynkowych. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Aby zapisać dziecko należy:

1.Przesłać deklarację  z załącznikami (kliknij) do przedszkola  w terminie do 10 czerwca 2020r. na adres e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl (deklaracje przesłane po wskazanym terminie  nie będą rozpatrywane).

Dopuszcza się inne formy składania  Deklaracji 2020 z załącznikami (klikinij)i - poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki pocztowej przy drzwiach wejściowych głównych do przedszkola (deklaracje wrzucone do skrzynki pocztowej po wskazanym terminie  nie będą rozpatrywane).

Deklaracja 2020  zawiera załączniki (kliknij):

- oświadczenie- zagrożenie

- zasady ponownego uczęszczania dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1  w Złotowie

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka

- oświadczenie o zatrudnieniu , prowadzeniu gospodarstwa rolnego  lub działalności gospodarczej lub
  o pobieraniu nauki w systemie dziennym.

- oświadczenie o  zapoznaniu się z niżej wymienionymi  dokumentami dostępnymi na stronie
   internetowej publicznego przedszkola nr 1 w Złotowie

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

         Drodzy Rodzice przedszkole jest otwarte od wtorku 19.05.2020r.

 Informujemy, że  przedszkole jest otwarte od wtorku  19 maja 2020r. ,  dla dzieci Rodziców, którzy złożyli deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz  zapoznali się z procedurami, wytycznymi i  zasadami.

   Rodzice obydwoje pracujący, którzy planują powrót dziecka do przedszkola muszą zgłosić zamiar przyprowadzenia dziecka do dyrektora przedszkola- tel. 67 263 33 58 lub e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Ponadto proszę  o wypisanie dokumentów i dostarczenie do przedszkola drogą elektroniczną lub do pocztowej skrzynki przedszkolnej przy drzwiach wejściowych.  Dokumenty do wypełnienia przez  Rodziców -do pobrania (kliknij)

Prosze zapoznać się z warunkami otwarcia przedszkola:  

 • Zasady organizacji pracy i pobytu dziecka w przedszkolu w okresie pandemii

PRZED WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA

 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od 6:30 do 8:00.
 • Przed wejściem do przedszkola Rodzice/ Opiekunowie zachowują odstęp 2 m.

 • Rodzic żegna się z dzieckiem, NIE WCHODZI do przedszkola.

 • Rodzice dzieci z grup Krasnale i Żabki wprowadzają dzieci przez wejście główne do budynku. Rodzic/opiekun dezynfekuje ręce,  dzwoni dzwonkiem i  czeka na pomoc nauczyciela oraz przykłada kartę do czytnika. Nie wchodzi do przedszkola. Zachowując  odstęp 2m   zostawia dziecko pani pomocy nauczyciela , która mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym i odnotowuje  w karcie dziecka.

 • Rodzice dzieci z grup Misie , Słoneczka, Motyle wprowadzają dzieci do przedszkola przez plac zabaw - wejście przez drzwi balkonowe  do sali  Słoneczek. Rodzic nie wchodzi do przedszkola.   Zachowując  odstęp 2m  zostawia dziecko pani pomocy nauczyciela , która mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym i odnotowuje  w karcie dziecka. Po pozostawieniu dziecka rodzic udaje się do drzwi wejściowych głównych do przedszkola w celu odbicia karty dziecka- zachowuje odstęp 2 m przed drzwiami wejściowymi głównymi.
   

 • Rodzice dzieci z grup Pszczółki , Biedronki wprowadzają dzieci do przedszkola przez plac zabaw - wejście przez drzwi balkonowe  do sali  Pszczółki. Rodzic nie wchodzi do przedszkola. Zachowując  odstęp 2m zostawia dziecko pani pomocy nauczyciela , która mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym i odnotowuje  w karcie dziecka. Po pozostawieniu dziecka rodzic udaje się do drzwi wejściowych głównych do przedszkola  w celu odbicia karty dziecka- zachowuje odstęp 2 m przed drzwiami wejściowymi głównymi.
 • Ze względu na reżim sanitarny, mówiący o zachowaniu odstępów, dziecko rozbiera się i ubiera samodzielnie w szatni z ewentualną pomocą pani pomocy lub pani nauczycielki

 • Rodzice zaopatrują dzieci w maseczki w drodze do przedszkola i z przedszkola. Przy drzwiach rodzic zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą, pamiętając żeby mieć ją przy odbiorze dziecka.

 • Rodzic do przedszkola przynosi podpisane: kapcie, zapasowe ubrania.

 • NIE WOLNO PRZYNOSIĆ: zabawek, pluszaków, kosmetyków, jedzenia, leków itd.

 • Rodzic zobowiązany jest zgłaszać  telefonicznie lub  na adres   e-mail  przedszkola  do godz. 8.00  każdą nieobecność dziecka  w przedszkolu oraz powód nieobecności .

PODCZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 • W budynku przedszkola funkcjonują 3 grupy , w każdej  od 10 do 12 dzieci  (4m2 na dziecko i panie )  z różnych grup i inne niż dotychczas Panie nauczycielki i Panie pomoce nauczycielek.

 • Pani pomoc przyprowadza dziecko do szatni i przekazuje dziecko nauczycielce.

 • Dziecko idzie do łazienki i myje dokładnie ręce, wyciera je papierowym ręcznikiem.

 • W związku z panującym reżimem sanitarnym dzieci bawią się i uczestniczą w zajęciach zachowując między sobą odstęp 1,5 m.

 • Dzieci mają do dyspozycji ograniczoną ilość zabawek, którymi nie mogą wymieniać się z innymi dziećmi i są na bieżąco myte i dezynfekowane.

 • Przed obiadem kolejny pomiar temperatury i odnotowanie w karcie dziecka.

 • Dzieci młodsze nie leżakują.

 • Na placu zabaw może znajdować maksymalnie 1 grupa przedszkolna w wyznaczonych godzinach.

ODBIÓR DZIECKA

Aby usprawnić organizację odbioru dziecka z przedszkola, prosimy Rodziców o telefoniczną informację o zamiarze odbioru dziecka na 10 minut przed odbiorem na numer tel. PRZEDSZKOLA (67 263-33-58) lub bezpośrednio do pań nauczycielek.

Panie pomoce w tym czasie przygotują dziecko do odbioru przez rodzica.

 

Dla dzieci, które objęte są w przedszkolu pomocą psychologiczno - pedagogiczną w formie zajęć logopedycznych lub zajęć korekcyjno - kompesacyjnych w zakładkach e - logopedia i e- zaj.  korekcyjno - kompensacyjne, umieszczane są ćwiczenia i zadania utrwalające i doskonalące nabyte do tej pory umiejętności. W celu uzskania dodatkowych wskazówek można również skontaktować się z logopedą lub nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez podany poniżej e - mail: 

 

Kontakt do logopedy- Pani Marlenki p1misie@wp.pl 

 Kontakt do logopedy- Pani Moniki p1biedronki7@wp.pl

 Kontakt do Pani Beatki prowadzącej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  p1pszczolki@wp.pl

 

 

Dzień Dobry Biedroneczki!

Przedszkole Samorządowe - GRUPA - BIEDRONKI

 

Piątek 26.06.2020

Temat dnia: Czekamy na wakacje.

grupy - Przedszkole nr 10 

 „Morze Bałtyckie”: podstawowe informacje –filmik edukacyjny dla dzieci:

https://www.youtube.com/watch?v=p4G8FerXy_E 


„Zdrowa rywalizacja” – zabawy na świeżym powietrzu– przyzwyczajanie dzieci do wygrywania i przegrywania:

Zawody:

-bieganie określona odległość

- slalom z piłką

- skakanie „żabka”

- odbijanie piłki

-inne czynności wymyślone przez Rodzica

 Książka str. 72

Miłego weekendu kochani!

 

Czwartek 25.06.2020

Temat dnia: Letnie zabawy

 

Zabawy słuchowe: Połącz dźwięk z właściwym obrazkiem: https://learningapps.org/watch?v=paybt5kgk20&fbclid=IwAR2luETcRr37s1upA3vD2g8ExUKLvro6ZslSyfwf56LOt4P2UUxgUBtRnRM

 

  „Wesoło nam” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence „Ostatni dzwonek -Wakacji czas” https://www.youtube.com/watch?v=xOSGbkvZkOA

 – wdrażanie dzieci do spontanicznego reagowania ruchem na usłyszaną melodię.

 

WAKACYJNA PODRÓŻ NAD MORZE - MAKIETA WYKONANA PRZEZ DZIECI ... MAKIETY PODWODNEGO KRÓLESTWA POSEJDONA

Praca plastyczno-techniczna : „Morze” – makieta – rozwijanie wyobraźni.

Przebieg: Umieszczenie na dużym kartonie zgniecionych gazet - przykrycie kartonu niebieska folią - wycięcie półwyspu, latarni morskiej, statków, ryb i umieszczenie ich na makiecie morza - wycięcie i pokolorowanie postaci ludzkich i umieszczenie ich na plaży Dzieci indywidualnie wykonują elementy potrzebne do stworzenia makiety. Następnie umieszczają je na  w odpowiednich miejscach makiety. Po wykonaniu pracy następuje sprzątnięcie stanowisk pracy.

 

Książka str. 71

 

Miłego dnia kochane "Biedroneczki"Laughing

Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl