Strona główna
Serdecznie witamy! break

Dla rodziców

 

          OFERTA PROGRAMOWA POWIATOWEJ PORADNI  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ZŁOTOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANA DO RODZICÓW

 

OFERTA REALIZOWANA BĘDZIE 

W PPP-P W ZŁOTOPWIE  LUB  BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

 

PROWADZĄCA

TEMAT SPOTKANIA

TERMIN

mgr K. Bajor- psycholog

 

Czym skorupka za młodu nasiąknie…, czyli o wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym - wdrażanie do samodzielności, nauka dobrych nawyków, wspomaganie rozwoju emocjonalnego – prelekcja 

11.04.2018 godz.16.30

 

mgr J. Barycka- psycholog

Kary i nagrody w wychowaniu dziecka – prelekcja

23.10.2017

godz.16.00

mgr J. Barycka- psycholog

Problemy rozwojowe i wychowawcze wczesnego dzieciństwa  - prelekcja. 

23.04.2018

godz.16.00 

mgr M. Nowicka- psycholog

Czym jest lęk dziecięcy i jak go oswoić? – prelekcja dla rodziców

19.04.2018 godz.15.30 

mgr M. Gemza-pedagog 

Mała motoryka, duże wyzwanie. Propozycja rozwijających zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pokaz multimedialny z prelekcją. 

06.03.2018 godz.15.00 

mgr B. Jaskólska-pedagog

 

 

 

 

Porozmawiajmy o naszych dzieciach -Jak złagodzić i pomóc uczniom w płynnym pokonaniu niełatwego progu szko lnego klas III – IV? Jak wesprzeć ucznia w dalszej jego edukacji? Jak przygotować rodzica do kolejnej, nowej roli?

18.05.2018

08. 06. 2018

godz.15.30

 

mgr I. Pufal   -pedagog

 

Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci – prelekcja.

 

22.11.2017

godz.16.00

 

mgr I. Pufal -  pedagog

 

Problematyka zagrożenia dzieci i młodzieży uzależnieniem od pornografii – prelekcja 

25.04.2018

godz.16.00

mgr K. Szyszka - pedagog

 

 

Punkt konsultacyjny dla dzieci z mutyzmem  wybiorczym

 

1 ponie-działek miesiąca godz.14.00-15.30

mgr K. Szyszka - pedagog,                  mgr K. Bajor- psycholog

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.

 

 

2 ponie-działek miesiąca

godz.14.30-15.30 

mgr A. Wiśniewska - pedagog,

 

Czy twoje dziecko żyje w wirtualnym w świecie?

    30.03.18

godz.16.30 

mgr Aldona Winiarska  logopeda

Rodzice - pierwsi i najważniejsi nauczyciele języka. Dlaczego warto dzieciom czytać książki? – prelekcja

06.11.2017 godz.16.00 

mgr M. Gordon- logopeda

Rozwijanie i aktywizowanie mowy i języka dziecka w codziennych sytuacjach – prelekcja 

07.03.2018

godz.14.00 

mgr M. Nisztuk - logopeda

Oddychanie ma znaczenie - czyli o wpływie nieprawidłowego toru oddechowego na organizm dziecka – prelekcja.

13.03.2018

godz. 15.00

 

mgr M. Nisztuk - logopeda

Czy to już wada wymowy? O prawidłowościach rozwoju mowy dziecka i jego zaburzeniach- prelekcja.

 

27.03.2018 godz.15.00 

 

rodzina

 

 

 PORADNIKI:

 

Mutyzm wybiórczy (kliknij)


One są wśród nas – wsparcie dla dzieci przewlekle chorych

Seria publikacji pod tytułem „One są wśród nas” powstały jako wynik prac międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. Publikacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Każdy z informatorów zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych, a także wskazuje kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.

 

 

Profilaktyka chorób pasożytniczych - owsica, wszawica, świerzb.

  Każdego roku w Polsce obserwuje się problem zachorowań na różnego rodzaju parazytozy, a więc choroby wywołane pasożytami. Pasożyty są poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka, dlatego zapobieganie tego typu zarażeniom jest bardzo ważne. Najbardziej na zarażenie pasożytami narażone są dzieci, zwłaszcza małe, u których nie zostały jeszcze ukształtowane prawidłowe nawyki higieniczne. Specyfika choroby sprawia, że jedno chore dziecko, staje się potencjalnym źródłem zarażenia dla wszystkich osób z jego otoczenia.
Z uwagi na ten fakt choroby pasożytnicze łatwo szerzą się w skupiskach takich jak przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka itp.
         Przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Profilaktyka chorób pasożytniczych- owsica, wszawica, świerzb” opracowana została na potrzeby placówek oświatowo-wychowawczych, dla których choroby pasożytnicze stanowią ciągle poważny problem. Przedsięwzięcie zakładawsparcie pracy nauczyciela w w/w obszarze tematycznym. Dla celów edukacyjnych opracowane zostały ulotki i prezentacje multimedialne nt. wszawicy, owsicy i świerzbu. 
 
1. Cel ogólny interwencji
Ograniczenie szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 
     Cele szczegółowe
·        Zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat chorób pasożytniczych wieku dziecięcego oraz sposobów ich zapobiegania ze szczególnym uwzględnieniem owsicy, świerzbu i wszawicy.
·        Zwiększenie wiedzy dzieci nt. zachowań ograniczających szerzenie się chorób pasożytniczych
 
2. Grupa docelowa
 
Adresat bezpośredni
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 
Adresat pośredni
Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Materiały do pobrania:
 

Owsica

Prezentacja nt. owsicy

Prezentacja nt. pobierania materiału do badań

Ulotka - owsica

Świerzb

Prezentacja nt. świerzbu

Ulotka- świerzb

Wszawica

Prezentacja nt. wszawicy

Stanowisko MZ dot. wszawicy

Ulotka- wszawica

 

 

 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE W PRZEDSZKOLU

. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

        
ARTYKUŁY:rodzina wartości

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl