Strona główna
Serdecznie witamy! break

 

 

CHOROBA BOSTOŃSKA (kliknij)

Choroba bostońska określana jest mianem wysypki pęcherzykowej, enterowirusowego pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej z wypryskiem czy po prostu choroby stóp, rąk i ust. Nazwa choroby nawiązuje do epidemii tego schorzenia, która miała miejsce właśnie w Bostonie.

 

 

SEPSA: przyczyny, objawy, leczenie posocznicy(kliknij)

Sepsa nie jest zaraźliwa

To jest zdecydowanie największe nieporozumienie dotyczące sepsy. - Sepsą nie można się zarazić ponieważ jest to określenie dotyczące objawów chorobowych towarzyszących uogólnionemu zakażeniu . Można natomiast zarazić się bakteriami, wirusami lub grzybami, a te przy sprzyjających okolicznościach mogą być odpowiedzialne za rozwój sepsy. 

Wśród bakterii, poza meningokokami, sepsę mogą wywoływać m. in.: gronkowcepneumokokipaciorkowceE. coli, wśród grzybów – Candida albicans, a wśród wirusów  - wywołujące gorączki krwotoczne.

Nie ma szczepionki przeciwko sepsie.  Są natomiast szczepionki przeciwko niektórym bakteriom, które mogą powodować sepsę, np. przeciwko meningokokom lub pneumokokom.

 

SZCZEPIENIA OCHRONNE (KLIKNIJ)

Szczepionkę przeciwko pneumokokom należy podać jak najwcześniej – jest to możliwe już od 2. miesiąca życia. Odraczanie szczepień naraża dziecko na zachorowanie w najbardziej dla niego niebezpiecznym okresie. Zapadalność na ciężkie choroby pneumokokowe w Polsce jest około 4 razy wyższa u dzieci poniżej 2. r.ż. niż u dzieci starszych (2-5 lat). Dlatego eksperci profilaktyce pneumokokowej w grupie dzieci poniżej 2 lat nadali rangę priorytetu.

Izolacja dziecka w domu nie wyklucza możliwości zakażenia pneumokokiem.

Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO) szczepieniom obowiązkowym przeciwko pneumokokom podlegają dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5. r.ż. narażone w sposób szczególny na zakażenie.

 

Profilaktyka chorób pasożytniczych - owsica, wszawica, świerzb.

 
Każdego roku w Polsce obserwuje się problem zachorowań na różnego rodzaju parazytozy, a więc choroby wywołane pasożytami. Pasożyty są poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka, dlatego zapobieganie tego typu zarażeniom jest bardzo ważne. Najbardziej na zarażenie pasożytami narażone są dzieci, zwłaszcza małe, u których nie zostały jeszcze ukształtowane prawidłowe nawyki higieniczne. Specyfika choroby sprawia, że jedno chore dziecko, staje się potencjalnym źródłem zarażenia dla wszystkich osób z jego otoczenia.
Z uwagi na ten fakt choroby pasożytnicze łatwo szerzą się w skupiskach takich jak przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka itp.
         Przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Profilaktyka chorób pasożytniczych- owsica, wszawica, świerzb” opracowana została na potrzeby placówek oświatowo-wychowawczych, dla których choroby pasożytnicze stanowią ciągle poważny problem. Przedsięwzięcie zakłada wsparcie pracy nauczyciela w w/w obszarze tematycznym. Dla celów edukacyjnych opracowane zostały ulotki i prezentacje multimedialne nt. wszawicy, owsicy i świerzbu. 
 
1. Cel ogólny interwencji
Ograniczenie szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 
     Cele szczegółowe
·        Zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat chorób pasożytniczych wieku dziecięcego oraz sposobów ich zapobiegania ze szczególnym uwzględnieniem owsicy, świerzbu i wszawicy.
·        Zwiększenie wiedzy dzieci nt. zachowań ograniczających szerzenie się chorób pasożytniczych
 
2. Grupa docelowa
 
Adresat bezpośredni
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 
Adresat pośredni
Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Materiały do pobrania:
 

Owsica

Prezentacja nt. owsicy

Prezentacja nt. pobierania materiału do badań

Ulotka - owsica

Świerzb

Prezentacja nt. świerzbu

Ulotka- świerzb

Wszawica

Prezentacja - "Wszawica to nie wstyd"

Prezentacja nt. wszawicy

Stanowisko MZ dot. wszawicy

Ulotka- wszawica

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl