Strona główna
Serdecznie witamy! break

Oddział IV - Misie

 

                   Kontakt z wychowawcą grupy MISIE  e-mail: p1misie@wp.pl

misie

 

Dla dzieci, które objęte są w przedszkolu pomocą psychologiczno - pedagogiczną w formie zajęć logopedycznych lub zajęć korekcyjno - kompesacyjnych w zakładkach e - logopedia i e- zaj.  korekcyjno - kompensacyjne, umieszczane są ćwiczenia i zadania utrwalające i doskonalące nabyte do tej pory umiejętności. W celu uzskania dodatkowych wskazówek można również skontaktować się z logopedą lub nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez podany poniżej e - mail:

Kontakt do logopedy- Pani Marlenki p1misie@wp.pl

Kontakt do logopedy- Pani Moniki p1biedronki7@wp.pl

Kontakt do Pani Beatki prowadzącej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  p1pszczolki@wp.pl

 

Kontynuowanie wychowania przedszkolnego w okresie lipiec-sierpień 2020

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w lipcu 2020r. Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie,  nie będzie prowadziło opieki dla dzieci  ze względu na remont przedszkola

 Zapisy do Publicznego Przedszkola nr 1  na okres -  sierpień 2020:

w trosce o bezpieczeństwo dzieci, kierując się aktualnymi wytycznymi MEN i GIS,   informujemy, że jeśli przepisy na szczeblu   krajowym utrzymają   możliwość   pracy  placówek oświatowych, to w sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola według obowiązujących procedur, zasad zgodnie z reżimem sanitarnym ( min. ograniczona liczba dzieci w grupie). 

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Zapisy do przedszkola w okresie sierpnia dotyczą rodziców, którzy nie mogą w tym czasie skorzystać z urlopów wypoczynkowych. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Aby zapisać dziecko należy:

1.Przesłać deklarację  z załącznikami (kliknij) do przedszkola  w terminie do 10 czerwca 2020r. na adres e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl (deklaracje przesłane po wskazanym terminie  nie będą rozpatrywane).

Dopuszcza się inne formy składania  Deklaracji 2020 z załącznikami (klikinij)i - poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki pocztowej przy drzwiach wejściowych głównych do przedszkola (deklaracje wrzucone do skrzynki pocztowej po wskazanym terminie  nie będą rozpatrywane).

Deklaracja 2020  zawiera załączniki (kliknij):

- oświadczenie- zagrożenie

- zasady ponownego uczęszczania dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1  w Złotowie

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka

- oświadczenie o zatrudnieniu , prowadzeniu gospodarstwa rolnego  lub działalności gospodarczej lub
  o pobieraniu nauki w systemie dziennym.

- oświadczenie o  zapoznaniu się z niżej wymienionymi  dokumentami dostępnymi na stronie
   internetowej publicznego przedszkola nr 1 w Złotowie

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

         Drodzy Rodzice przedszkole jest otwarte od wtorku 19.05.2020r.

          Drodzy Rodzice informujemy, że  przedszkole jest otwarte od wtorku 
      
19 maja 2020r. ,  dla dzieci Rodziców, którzy złożyli deklaracje o kontynuowaniu
       wychowania przedszkolnego oraz  zapoznali się z procedurami, wytycznymi
       i  zasadami.

   Rodzice obydwoje pracujący, którzy planują powrót dziecka do przedszkola muszą zgłosić zamiar przyprowadzenia dziecka do dyrektora przedszkola- tel. 67 263 33 58 lub e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Ponadto proszę  o wypisanie dokumentów i dostarczenie do przedszkola drogą elektroniczną lub do pocztowej skrzynki przedszkolnej przy drzwiach wejściowych.  Dokumenty do wypełnienia przez  Rodziców -do pobrania (kliknij)

Prosze zapoznać się z warunkami otwarcia przedszkola:  

 • Zasady organizacji pracy i pobytu dziecka w przedszkolu w okresie pandemii

PRZED WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA

 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od 6:30 do 8:00.
 • Przed wejściem do przedszkola Rodzice/ Opiekunowie zachowują odstęp 2 m.

 • Rodzic żegna się z dzieckiem, NIE WCHODZI do przedszkola.

 • Rodzice dzieci z grup Krasnale i Żabki wprowadzają dzieci przez wejście główne do budynku. Rodzic/opiekun dezynfekuje ręce,  dzwoni dzwonkiem i  czeka na pomoc nauczyciela oraz przykłada kartę do czytnika. Nie wchodzi do przedszkola. Zachowując  odstęp 2m   zostawia dziecko pani pomocy nauczyciela , która mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym i odnotowuje  w karcie dziecka.

 • Rodzice dzieci z grup Misie , Słoneczka, Motyle wprowadzają dzieci do przedszkola przez plac zabaw - wejście przez drzwi balkonowe  do sali  Słoneczek. Rodzic nie wchodzi do przedszkola.   Zachowując  odstęp 2m  zostawia dziecko pani pomocy nauczyciela , która mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym i odnotowuje  w karcie dziecka. Po pozostawieniu dziecka rodzic udaje się do drzwi wejściowych głównych do przedszkola w celu odbicia karty dziecka- zachowuje odstęp 2 m przed drzwiami wejściowymi głównymi.
   

 • Rodzice dzieci z grup Pszczółki , Biedronki wprowadzają dzieci do przedszkola przez plac zabaw - wejście przez drzwi balkonowe  do sali  Pszczółki. Rodzic nie wchodzi do przedszkola. Zachowując  odstęp 2m zostawia dziecko pani pomocy nauczyciela , która mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym i odnotowuje  w karcie dziecka. Po pozostawieniu dziecka rodzic udaje się do drzwi wejściowych głównych do przedszkola  w celu odbicia karty dziecka- zachowuje odstęp 2 m przed drzwiami wejściowymi głównymi.
 • Ze względu na reżim sanitarny, mówiący o zachowaniu odstępów, dziecko rozbiera się i ubiera samodzielnie w szatni z ewentualną pomocą pani pomocy lub pani nauczycielki

 • Rodzice zaopatrują dzieci w maseczki w drodze do przedszkola i z przedszkola. Przy drzwiach rodzic zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą, pamiętając żeby mieć ją przy odbiorze dziecka.

 • Rodzic do przedszkola przynosi podpisane: kapcie, zapasowe ubrania.

 • NIE WOLNO PRZYNOSIĆ: zabawek, pluszaków, kosmetyków, jedzenia, leków itd.

 • Rodzic zobowiązany jest zgłaszać  telefonicznie lub  na adres   e-mail  przedszkola  do godz. 8.00  każdą nieobecność dziecka  w przedszkolu oraz powód nieobecności .

PODCZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 • W budynku przedszkola funkcjonują 3 grupy , w każdej  od 10 do 12 dzieci  (4m2 na dziecko i panie )  z różnych grup i inne niż dotychczas Panie nauczycielki i Panie pomoce nauczycielek.

 • Pani pomoc przyprowadza dziecko do szatni i przekazuje dziecko nauczycielce.

 • Dziecko idzie do łazienki i myje dokładnie ręce, wyciera je papierowym ręcznikiem.

 • W związku z panującym reżimem sanitarnym dzieci bawią się i uczestniczą w zajęciach zachowując między sobą odstęp 1,5 m.

 • Dzieci mają do dyspozycji ograniczoną ilość zabawek, którymi nie mogą wymieniać się z innymi dziećmi i są na bieżąco myte i dezynfekowane.

 • Przed obiadem kolejny pomiar temperatury i odnotowanie w karcie dziecka.

 • Dzieci młodsze nie leżakują.

 • Na placu zabaw może znajdować maksymalnie 1 grupa przedszkolna w wyznaczonych godzinach.

ODBIÓR DZIECKA

Aby usprawnić organizację odbioru dziecka z przedszkola, prosimy Rodziców o telefoniczną informację o zamiarze odbioru dziecka na 10 minut przed odbiorem na numer tel. PRZEDSZKOLA (67 263-33-58) lub bezpośrednio do pań nauczycielek.

Panie pomoce w tym czasie przygotują dziecko do odbioru przez rodzica.

 

 

Temat kompleksowy: Wakacje tuż, tuż...

Temat dnia: Wakacji nadszedł czas!

Piątek 26. 06. 2020

 

Witam Was Kochane Misie! Dziś spotykamy się ostatni raz przed wakacjami… Dziękuję Wam serdecznie za cudowny czas w przedszkolu, za wszystkie nasze wspólne zabawy, tańce, piosenki, rozmowy, prace plastyczne oraz małe i duże psoty!!! Dziękuję za wytrwałość w pracy zdalnej. Jestem z Was bardzo dumna!!!

Dziękuję również Rodzicom, za trud włożony w naukę dzieci w ostatnich miesiącach oraz za dobrą współpracę i wszystkie ciepłe słowa!

Kochane Dzieci, proszę abyście pamiętali o wszystkich wakacyjnych radach…

I zasadach bezpieczeństwa…

- bezpieczeństwo w górach: https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio

- bezpieczeństwo nad morzem: https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&feature=youtu.be

- bezpieczeństwo na drodze: https://www.youtube.com/watch?v=YLhGcMIPTuA

- bezpieczeństwo na rowerze: https://www.youtube.com/watch?v=gSzVtcWBd_w

Mam nadzieję, że będziecie mieli udane wakacje, pełne niesamowitych przygód, słoneczne i przede wszystkim bezpieczne! Wspólnie z panią Małgosią oraz panią Ulą życzymy Wam radości, beztroskiego czasu, ciekawych wycieczek, pięknych widoków… WYMARZONCH WAKCJI!!!

Niech żyją wakacje: https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

Do szybkiego zobaczenia Misie!


Temat dnia: Wakacyjne sposoby na nudę

Czwartek 25. 06. 2020

Dzień dobry Dzieci!

Dziś proponuję zabawy matematyczne do których potrzebujecie tylko kostkę do gry.

„Tocząca kostka” - Usiądźcie wygodnie. Każda z osób ma możliwość jednego rzutu kostką – w zależności od liczby wyrzuconych oczek należy wykonać  zadania, np.:

1 - Wymień 1 zwierzę żyjące w morzu.

2 - Opowiedz o 2 rzeczach, które najbardziej lubisz robić podczas wakacji.

3 - Wymień 3 przedmioty, które spakujesz, wybierając się nad morze.

4 - Przynieś 4 ulubione książki.

5 - Podaj 5 przykładów zabaw lub innych czynności, które można wykonywać w wakacje.

6 - Przynieś 6 klocków.

W II rundzie wymyślcie inne zadania! Dobrej zabawy!

„Gdzie jest kostka?” - zabawa rozwijająca spostrzegawczość –  Rodzic układa na dywanie 3 takie same foremki do piasku (można użyć kolorowych kubeczków). Pod jedną z nich ukrywa kostkę do gry. Dziecko uważnie obserwuje, jak Rodzic szybko przesuwa foremki w różnych kierunkach. Po chwili zatrzymuje i prosi dziecko, aby wskazało, gdzie jest kostka.

Proponuje wykonanie pracy technicznej „Ocean w słoiku”.

Potrzebne Wam będą: słoik, plastelina, klej, nożyczki, papier kolorowy (bibuła). Etapy wykonania pracy:

1. Formowanie rybek z plasteliny w dowolnych kolorach. Po zakończeniu pracy rybki zostają umieszczone w słoiku.

2. Napełnianie słoików wodą i brokatem w kolorze niebieskim (aby lekko zabarwić wodę, można dodać odrobinę niebieskiej farby). Zakręcenie słoików.

3. Ozdabianie słoików od zewnętrznej strony. Doklejanie glonów z bibuły lub papieru kolorowego. Obłożenie nakrętki słoiczka bibułą w kolorach beżowym i brązowym, zbliżonych do koloru piasku.

Wykonajcie ćwiczenia w KP 4 na stronie 56 oraz w książce „Poznaję litery i liczby na stronie 56. To już ostatnie zadania... mam nadzieję, że wszystkie wykonane zostały z największą starannością Wink

Miłego dnia Misie!


Temat dnia: Bezpieczne wakacje

Środa 24. 06. 2020

Witam Was Misie! Dziś bardzo ważny temat.

Wysłuchajcie wiersz „Bezpieczne wakacje

Przyszło już lato, nadeszły wakacje,
czekają na ciebie same atrakcje:
wspinaczki w górach, wyjazd nad morze,
zwiedzanie  zabytków, rejs po jeziorze.
Lecz żeby wakacje były udane,
posłuchaj rad, które są tutaj dane:
chodząc po górach drogi przedszkolaku
nigdy nie zbaczaj z wybranego szlaku,
trzymaj się trasy, idź za przewodnikiem,
bądź mądry, grzeczny i nie bądź psotnikiem.
Nad morzem słonko mocno świeci,
grzeje, opala dorosłych i dzieci.
Posłuchaj mamy lub taty, co powie:
"Na plaży miej kapelusz lub czapeczkę na głowie.
Kremem trzeba posmarować i buzię i ciało,
by potem nie piekło i nie bolało.
Od czasu do czasu usiądź też w cieniu
- wtedy nie ulegniesz groźnemu poparzeniu."

 Małgorzata Plata

Teraz wysłuchajcie piosenkęBezpieczne wakacjehttps://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

Na podstawie wysłuchanych utworów – wiersza i piosenki, wspólnie z stwórzcie kodeks bezpiecznych wakacji w górach, nad wodą, w lesie, w mieście... Może wymyślicie własne rodzinne zasady…? Możecie zapisać  najważniejsze z nich na kartce i wywiesić w widocznym miejscu. Pamiętajcie, aby bezwzględnie się do nich stosować!

Wykonajcie zadanie w KP 4 na stronie 54 oraz w książce „Poznaję litery i liczby na stronie 55.

Dla chętnych dzieci interaktywne zabawy ruchowe: https://view.genial.ly/5e8f24d6602d4b0e2631178e

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia!


Temat dnia: Czym podróżujemy?

Wtorek 23. 06. 2020

 

Witam wszystkie Misie! Mam nadzieję, że każdy z Was pamięta o dzisiejszym ważnym święcie… Dziś Dzień Taty, uściskajcie więc swoich kochanych tatusiów, podziękujcie im  za wszystkie wesołe zabawy i mądre rady!

Na początek zabieram Was na wycieczkę autobusem: https://www.youtube.com/watch?v=EPJi-SlgrSw&list=RDCMUC6fQYeU_u2emBM2l2GOiLqA&index=2

„Czym pojedziemy na wakacje?” -  zagadki słuchowe https://www.youtube.com/watch?v=kShLSH-J81A

Zabawa rozwijająca umiejętność klasyfikowania: spójrzcie na poniższy obrazek i wymieńcie środki transportu: wodne, powietrzne i lądowe.

- powietrzne: samolot, helikopter, paralotnia, balon

- lądowe: samochód, rower, autobus, pociąg

- wodne: statek, łódka, motorówka.

Zabawa słowna rozwijająca logiczne myślenie: „Gdzie pojadę autobusem?”. Dzieci wypowiadają się, kończąc odpowiednio zdania, np.:

Nad morze pojadę...

Po jeziorze będę pływał...

Przez morze wyruszę w rejs…

Z domu do przedszkola przedostaję się za pomocą...

Do babci pojadę…

Praca plastyczna „Lot balonem” obejrzyjcie krótki filmik, a następnie wykonajcie pracę wybraną techniką. https://www.youtube.com/watch?v=yfHfX7V_nuA

Wykonajcie zadanie w KP 4 na stronie 54 oraz w książce „Poznaję litery i liczby na stronie” 55.

Miłego dnia!Wink


Temat dnia: Wakacyjne plany

Poniedziałek 22. 06. 2020

Witam Was Kochane Misie. Zaczynamy odliczanie dni do wakacji…

Rodzice przeczytajcie dziecku wiersz "Czas wakacji"

Będzie przerwa od przedszkola! –

rzekła dzisiaj nasza Ola.

– Wolne całe dwa miesiące,

w których mocno grzeje słońce.

Czas wyjazdów, wolnych dni

i to bardzo odpowiada mi!

Bo Ola lubi na wieś wyjeżdżać

i dziadka w niektórych pracach wyręczać.

Michał z kolei dziadków ma w mieście

i tu zostaje, bo też jest świetnie.

Chodzi z dziadkami do kina, na lody,

na basen odkryty – tak dla ochłody.

A kto nad polskie morze wybiera się?

To Franek, Kuba i Zuzie dwie!

Ktoś mówił: – Na morzem często jest zła pogoda,

jest zimno, wiatr wieje… Gdzie tam przygoda?

Lecz skąd! Gdy rzeczywiście zimno na dworze,

można przecież zwiedzać pomorze:

Muzeum Motyli czy dom odwrócony…

I parki wodne są z każdej strony.

Antosia na to: – Ja w góry pojadę,

tam będę z tatą jeździła kładem.

W górach to zwykle po górach się chodzi,

wjeżdża kolejką albo się schodzi.

Góry, morze, miasto, wieś,

czy też inne miejsca gdzieś...

Bo czy dokądś wyjedziemy,

czy też w domu zostaniemy…

…Po wakacjach, dobrze wiemy,

wszystko sobie opowiemy.

Agnieszka Kolankowska

Po wysłuchaniu utworu porozmawiajcie z dzieckiem na temat Waszych wakacyjnych planów…, a  jakie plany wakacyjne mają przedszkolaki, o których mowa w wierszu.

Piosenka, która wprawi Was w świetny wakacyjny nastrój: https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4

Wykonajcie zadanie w KP 4 na stronach 53, 55.

Do jutra Misie!Wink

 

 

Temat kompleksowy: Uroki lata

Temat dnia: Co fajnego jest w lecie?

Piątek 19. 06. 2020

Witam wszystkie Misie: https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4

Rodzice przeczytajcie dziecku wiersz „Co fajnego jest w lecie?” Maciejki Majzon i porozmawiajcie na temat jego treści.

Co fajnego jest w lecie?

Najfajniejsze na świecie

są dojrzałe truskawki,

z fontannami sadzawki,

prosto z lasu poziomki

oraz na drzewach domki

i dojrzałe czereśnie.

Słoneczko wstaje wcześnie,

dni są takie gorące,

kwitną kwiaty na łące,

można kąpać się co dzień,

wszystko pachnie w ogrodzie

i latają motyle…

Fajnych rzeczy jest tyle,

że ich nie wymienimy,

ale wszyscy myślimy,

że dobrze by się stało,

by lato tu zostało…

Pytania do wiersza:  O czym jest wiersz? Jakie owoce pojawiły się w wierszu? Czy Ty też je lubisz? Co jeszcze fajnego jest w lecie? Co można robić w letni dzień?

Proponuję wykonanie pracy plastycznej „Tęcza”. Zanim przystąpicie do pracy obejrzycie prezentację, z której dowiecie się jak powstaje tęcza:

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0

Instrukcja wykonania pracy plastycznej: https://www.youtube.com/watch?v=fOVx0T-f-zM

Możecie również namalować tęczę farbami.

Wykonajcie zadanie w książce Kp 4 na stronach 50, 51, 52.

Życzę Wam słonecznego weekendu.

Temat dnia: Dary letniej natury

Czwartek 18. 06. 2020

Witam wszystkie dzieci!!! Oto dzisiejsza powitanka: https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU

Wysłuchajcie proszę fragment wiersza, który wprowadzi Was w tematykę dzisiejszych zajęć:

Czerwiec sady owocami
okrasił najwcześniej,
czerwienieją w środku czerwca
słodziutkie czereśnie.

„Popatrz! Zgadnij! Podziel na sylaby! - ”Rodzic prezentuje dziecku obrazki owoców lata (truskawka, jeżyna, malina, poziomka, wiśnia, czereśnia, porzeczka, agrest). Dzieci podają nazwę, dzielą ją na sylaby i podają pierwszą głoskę danego wyrazu.

„Mój ulubiony owoc”– Dziecko wypowiada się na temat: Który z owoców lata lubię najbardziej i dlaczego? Próbuje opisać smak danego owocu oraz jego wygląd używając przymiotników: kwaśny, słodki, soczysty, cierpki, twardy, miękki, pachnący, świeży, okrągły, czerwony, zielony…

 „Sałatka owocowa” – zabawa ruchowa https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo

„Ile truskawek?” – zabawa matematyczna. Rodzic opowiada, a dziecko wykonuje czynności dokładania lub odkładania liczmanów (wykorzystajcie klocki, plastikowe nakrętki, makarony).

 • W koszyczku było 8 truskawek. (dziecko układa przed sobą 8 elementów)
 • Zosia uwielbia truskawki, więc zjadła 6. (dziecko odkłada 6 elementów i mówi ile zostało)
 • Mama stwierdziła, że 2 truskawki, to za mało dla rodziny na deser i dołożyła 10. (dziecko dokłada 10 elementów, przelicza i podaje ilość)
 • Mama poprosiła Zosię, aby przyniosła 4 talerzyki. (dziecko układa przed sobą 4 małe kartki)
 • Wszystkie truskawki, które mamy na deser rozkładamy na talerzyki, żeby było po równo, tyle samo. (dziecko rozkłada po 3 truskawki)

Wykonajcie zadanie w KP 4 na stronie 47, 52, oraz w książce "Poznaję litery i liczby" na stronie 54.

„Owocowe szaszłyki” jeżeli lubicie owoce, proponuję wykonanie szaszłyków owocowych. Na pewno będą pięknie wyglądać i świetnie smakować…

Zachęcam wszystkie dzieci do ruchu na świeżym powietrzu!

Ściskam Was mocno!

Temat dnia: Letnia pogoda

Środa 17. 06. 2020

Przywitajmy się piosenką: https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs

Rodzice przeczytajcie dziecku wiersz „Letnia ulewa”

Przed chwilą słońce. Nagle ... ulewa!
Bije o ziemię, bije o drzewa,
na szybach dzwoni i w rynnach śpiewa,
w kałużach pluszcze letnia ulewa.
I znowu cicho. Znowu pogoda.
W całym ogrodzie kałuże, woda...
Po ścieżkach płyną srebrne strumyki...
Prędko! Zbierajmy leśne kamyki,
port budujmy, gdzie płytkie morze.
Tamy stawiajmy w ciepłym jeziorze.
Puszczajmy łodzie z listeczków gruszy,
nim ziemię znowu słońce osuszy...

„Jaką mamy pogodę latem?” – na podstawie wiersza oraz doświadczeń dziecka, spróbujcie wspólne opisać warunki pogodowe panujące latem. Zadajcie dziecku zagadki związane z pogodą.

Widzisz je we dnie, nie widzisz w nocy.

Zimą grzeje słabo, latem z całej mocy. /słońce/

 

Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl