Strona główna
Serdecznie witamy! break

 

Oddział V- Słoneczka

Kontakt z wychowawcą grupy SŁONECZKA  e-mail: p1sloneczka@wp.pl

 

zxc

Październik

Tematy kompleksowe:

1. Jesień w ogrodzie (04-08.10.21r.)

2. Jesień w lesie (11-15.10.21r.)

3. Życie zwierząt w jesiennym lesie

(18-22.10.21r.)

4. Przygotowania ludzi do zimy (25-29.10.21r.)

 

Piosenka:

„Idzie jesień”

1. Idzie jesień, plony niesie. Jesień kolorowa.

Jabłka, gruszki, winogrona. Wszystko w koszu chowa.

Ref. Jesień – deszcz i słota,

Jesień – złote liście,

Jesień – dużo grzybów oczywiście.

Jesień – jarzębina,

Jesień – głóg, kalina,

Jesień – co nam przyniesie?

2. Idzie jesień, plony niesie. Jesień kolorowa.

Marchew, buraki, ziemniaki. Wszystko w koszu chowa.

Ref. Jesień – stos orzechów,

Jesień to żołędzie,

Jesień – kasztanów pełno wszędzie.

Jesień – odlot ptaków,

Jesień dookoła,

Jesień, jesień nas woła

 

Wiersz:

Jan Brzechwa „Na straganie”

Na stra­ga­nie w dzień tar­go­wy
Ta­kie sły­szy się roz­mo­wy:

„Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więd­nie, pa­nie ko­prze.”

„Cóż się dzi­wić, mój szczy­pior­ku,
Leżę tu­taj już od wtor­ku!”

Rze­cze na to ka­la­rep­ka:
„Spójrz na rze­pę – ta jest krzep­ka!”

Groch po brzusz­ku rze­pę kle­pie:
„Jak tam, rze­po? Co­raz le­piej?”

„Dzię­ki, dzię­ki, pa­nie gro­chu,
Ja­koś żyje się po tro­chu.

Lecz pie­trusz­ka – z tą jest go­rzej:
Bla­da, chu­da, spać nie może.”

„A to fe­ler” –

Wes­tchnął se­ler.

Bu­rak stro­ni od ce­bu­li,
A ce­bu­la doń się czu­li:

„Mój Bu­ra­ku, mój czer­wo­ny,
Czy­byś nie chciał ta­kiej żony?”

Bu­rak tyl­ko nos za­ty­ka:
„Niech no pani prę­dzej zmy­ka,

Ja chcę żonę mieć bu­ra­czą,
Bo przy pani wszy­scy pła­czą.”

„A to fe­ler” –
Wes­tchnął se­ler.

Na­raz sły­chać głos fa­so­li:
„Gdzie się pani tu gra­mo­li?!”

„Nie bądź dla mnie taka wiel­ka” –
Od­po­wia­da jej bruk­sel­ka.

„Wi­dzie­li­ście, jaka krew­ka!” –
Za­pe­rzy­ła się mar­chew­ka.

„Niech roz­są­dzi nas ka­pu­sta!”
„Co, ka­pu­sta?! Gło­wa pu­sta?!”

A ka­pu­sta rze­cze smut­nie:
„Moi dro­dzy, po co kłót­nie,

Po co wa­sze swa­ry głu­pie,
Wnet i tak zgi­nie­my w zu­pie!”

„A to fe­ler” –
Wes­tchnął se­ler.


 

 

Tematy kompleksowe:

1. Jestem w przedszkolu (01-03.09.21r.)

2. Jestem grzecznym przedszkolakiem (06-10.09.21r.)

3. Droga do przedszkola (13-17.09.21r.)

4. Jesień w parku (20-24.09.21r.)

5. Jesień w sadzie (27-01.10.21r.)

 

Piosenka:

1. Jestem miły i uprzejmy, chętnie kolegom pomagam.

 Kiedy ktoś jest niegrzeczny, to się z takim nie zgadzam.

Ref.: Proszę, przepraszam, dziękuję.

Jak dobrze znać dziś te słowa.

Proszę, przepraszam dziękuję, to nasza moda jest nowa.

2. Umiem przepraszać kolegów i grzecznie bawię się w sali.

Wszyscy to potrafimy, chociaż jesteśmy mali.

Ref.: Proszę, przepraszam, dziękuję.

 Jak dobrze znać dziś te słowa.

Proszę, przepraszam dziękuję, to nasza moda jest nowa.


Wiersz:

To jest Treflinka, siostra Treflika

i wasza koleżanka.

W przedszkolu ma kolegów wielu,

Karola, Zosię i Janka.

Codziennie rano wcześnie wstaje i biegnie do przedszkola.

Zostaje w domu tylko wtedy, kiedy jest bardzo chora.

W przedszkolu bawi się i tańczy i śpiewa wesołe piosenki.

I bardzo lubi słuchać bajek Małosi i pani Helenki.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy: NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Piątek 16. 04. 2021

Temat dnia: Dzień z życia zwierząt

Dzień dobry Słoneczka! Zapraszam do piątkowych zabaw.

Na powitanie proponuję masażyk z wykorzystaniem wiersza. Wykonajcie go na zmianę z domownikami. „Na wiejskim podwórku”

Biegną konie do zagrody (uderzamy otwartymi dłońmi po plecach)

A kaczuszki hop do wody (uderzamy piąstkami od góry pleców do dołu)

Kurki ziarna wydziobują (palcami wskazującymi chodzimy po całych plecach)

Pieski szczekają (delikatnie szczypiemy)

i domu pilnują (masujemy po całych plecach).

Obowiązkowa jest tez poranna porcja ruchu:

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA

https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8

„Wiejskie podwórko” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.

W gospodarstwie wujka gwarno i wesoło.

Od samego rana piknik pod stodołą.

Baran z owcą beczą, krowa głośno ryczy.

A kurczaków tyle, że ich nikt nie zliczy.

Odeszły od kwoki, teraz piszczą, skrzeczą.

Gdy zobaczą kwokę, to do niej polecą.

Koza skubie trawę, sama je śniadanie,

Bo jej mąż pan kozioł stoi dziś przy sianie.

W tej ogólnej wrzawie słychać rżenie koni.

Kiedy się rozpędzą nikt ich nie dogoni.

Osioł patrzy z boku, nie wie co ma robić.

Też swą obecnością piknik chce ozdobić.

Wreszcie jest gospodarz, niesie coś pysznego.

Będzie więc jedzenie tutaj dla każdego.

Trawę dziś dostanie owca, koń i krowa.

Dla osiołka porcja też już jest gotowa.

Kogut oraz kury mają pyszne zboże.

To w niesieniu jajek na pewno pomoże.

Każdy uczestniczy w wesołej zabawie.

Kiedy się najedzą, odpoczną na trawie.

Pytania do wiersza:

- Co odbywa się od rana pod stodołą wujka?

- Co robi baran z owcą?

- Co robi krowa?

- Co zrobiły kurczaki?

- Dlaczego koza sama skubie trawę?

- Jakie zwierzę rży?

- Gdzie stoi osioł?

- Co gospodarz przyniósł zwierzętom?

- Kto dostanie trawę?

- Kto zje ziarna zbóż?

- W czym pomoże kurom zjedzenie pysznego zboża?

- Co zrobią zwierzęta, gdy będą najedzone?

„Na wiejskim podwórku” – zabawa tematyczna. Zachęcam wszystkie dzieci do zabawy zwierzątkami, które na pewno macie w domu. Zbudujcie piękną zagrodę a w niej domki dla wszystkich zwierząt. Czy pamiętacie gdzie mieszkają zwierzęta wiejskie?

Dom konia to … stajnia.

Dom krowy to…  obora.

Dom świni to … chlew.

Dom kury to … kurnik.

Przypomnijcie sobie jeszcze raz co jedzą zwierzęta:

Krowa – trawa, siano (zimą), kukurydza

Koń – trawa, owies

Kura – ziarna zbóż

Świnia – ziemniaki, zboże, rośliny zielone

Owca – trawa, buraki, ziemniaki.

Czas na ćwiczenia gimnastyczne: https://www.facebook.com/ZdroweSprawneDzieci/videos/205483073999497/

Wykonajcie zadania w książce na stronie 72 i 74.

Do zobaczenia w przedszkolu Słoneczka!

Czwartek 15. 04. 2021

Temat dnia: Zwierzęta koncertują

Witam Was moje Słoneczka i zapraszam do wspólnych zabaw.

Proponuję poranne rozruszanki przy muzyce oraz ćwiczenia „Wesołe zwierzęta”

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA

https://www.youtube.com/watch?v=4S9HVyB5G1Q

https://www.youtube.com/watch?v=kKNg2eFtD60

https://www.youtube.com/watch?v=Eo4VKckrhpI&list=PLMsX3EdSBr4YCPwlIhF2PLtFqZc7e_2Ig&index=14

„Marsz” – Dzieci maszerują po pokoju na palcach, na piętach, na całych stopach.

„Koniki grzebią ziemię” – Dzieci poruszają się po pokoju w rytm muzyki, na przerwę zatrzymują się, stają na jednej nodze, a drugą naśladują jak koń grzebie w ziemi.

 „Rozmowy domowych ptaków” – Dzieci zamieniają się w kury, kaczki, gęsi. Spacerują po pokoju przy dźwiękach muzyki. Na pierwszą przerwę w muzyce zatrzymują się kury i głośno gdaczą: ko, ko, na drugą przerwę zatrzymują się kaczki i mówią: kwa, kwa, na trzecią przerwę odzywają się gęsi: gę, gę, gę.

 „Koguty” – Dzieci są kogutami. Ręce mają splecione z tyłu i podskakują na jednej nodze.

 „Kaczuszki” – Dzieci poruszają się po pokoju w przysiadzie trzymając dłonie na kostkach.

Dziś zamienicie się w koncertujące zwierzęta. Myślę, że ta zabawa da Wam dużo radości i śmiechu😊

„Muzykalne zwierzęta” – śpiew na melodię „Panie Janie”. Dzieci śpiewają zwierzęcym głosem. Rodzic mówi jakie zwierzątko śpiewa:

- koza, dzieci śpiewają na sylabę me: Meme meme, meme meme. Meme me, meme me.

Meme meme meme, meme meme meme. Me me me, me me me.

- krowa, dzieci śpiewają na sylabę mu: Mumu mumu, mumu mumu. Mumu mu, mumu mu.

Mumu mumu mumu, mumu mumu mumu. Mu mu mu, mu mu mu.

- kura dzieci śpiewają na sylabę ko:Koko koko, koko koko koko ko koko ko,

koko koko koko koko koko koko. Ko ko ko, ko, ko, ko

Po rozgrzaniu strun głosowych, zaśpiewajcie krótkie rymowanki, również na melodię Panie Janie. Dzieci powtarzają za Rodzicem fragmenty rymowanek.

W gospodarstwie, w gospodarstwie.

Piękny dzień, piękny dzień.

Kury niosą jajka, krowy dają mleko.

Cieszmy się, cieszmy się.

Pan gospodarz, pan gospodarz.

Traktor ma, traktor ma.

Jedzie dziś na pole,

będzie orać ziemię.

Owies siać, owies siać.

Dziś na polu, dziś na polu.

Pracy moc, pracy moc.

Trzeba zebrać siano,

i to bardzo szybko.

Idzie deszcz, idzie deszcz.

Gospodyni, gospodyni.

Ogród ma, ogród ma.

Rosną w nim buraki

i świeże ziemniaki.

Marchew też, marchew też.

Teraz otwórzcie książki na stronie 75 i przeczytajcie zdania samodzielnie lub z pomocą Rodzica. Do przeczytanego tekstu stwórzcie piękną ilustrację.

Po południu proponuję Wam zabawę oddechową. Wykorzystajcie do niej ostatnią kartę z otrzymanych w przedszkolu materiałów.

Do Jutra Słoneczka!

ŚRODA 14.04.2021

Temat: Potrafimy liczyć

Witam moje Słoneczka! Zapraszam Was dzisiaj na zabawy matematyczne. 

Zaczynamy od znanych już ćwiczeń „Wesołe zwierzęta”. Podkład muzyczny do ćwiczeń: https://www.youtube.com/watch?v=Eo4VKckrhpI&list=PLMsX3EdSBr4YCPwlIhF2PLtFqZc7e_2Ig&index=14

„Marsz” – Dzieci maszerują po pokoju na palcach, na piętach, na całych stopach.

„Koniki grzebią ziemię” – Dzieci poruszają się po pokoju w rytm muzyki, na przerwę zatrzymują się, stają na jednej nodze, a drugą naśladują jak koń grzebie w ziemi.

 „Rozmowy domowych ptaków” – Dzieci zamieniają się w kury, kaczki, gęsi. Spacerują po pokoju przy dźwiękach muzyki. Na pierwszą przerwę w muzyce zatrzymują się kury i głośno gdaczą: ko, ko, na drugą przerwę zatrzymują się kaczki i mówią: kwa, kwa, na trzecią przerwę odzywają się gęsi: gę, gę, gę.

 „Koguty” – Dzieci są kogutami. Ręce mają splecione z tyłu i podskakują na jednej nodze.

 „Kaczuszki” – Dzieci poruszają się po pokoju w przysiadzie trzymając dłonie na kostkach.

Dziś połączymy zajęcia plastyczne z nauką matematyki. Sami przygotujcie pomoce do zabawy matematycznej. Potrzebne Wam będą kredki, kartki i nożyczki. Narysujcie kurę, gęś, indyka, kaczkę, krowę, konia, świnię, owcę, kozę i królika a następnie obrysujcie każde zwierzątko (kołem lub owalem) i wytnijcie po narysowanej linii.

Przechodzimy do zabaw matematycznych – ułóżcie na dywanie lub stole dwie obręcze (koła) z wstążki, sznurka, włóczki, tasiemki. Będą one potrzebne do tworzenia zbiorów.

„Kto ma ile nóg” – segregowanie - dzieci tworzą zbiór zwierząt z 2 nogami (kura, gęś, indyk, kaczka) i zbiór zwierząt z 4 nogami (krowa, koń, świnia, owca, koza, królik). Nazywają zwierzęta, które znalazły się w zbiorach. Przeliczają elementy w jednym i drugim zbiorze. Ustalają, w którym zbiorze jest więcej elementów.

„Co słychać na początku” – tworzenie zbiorów - dzieci tworzą zbiór zwierząt, w nazwie których na początku słychać głoskę „k” (kura, kaczka, krowa, koń, koza, królik) i zbiór pozostałych zwierząt (gęś, indyk, świnia, owca). Porównują liczebność zbiorów, ustalają, gdzie jest więcej, a gdzie mniej zwierząt i o ile. Przeliczają ile jest zwierząt razem.

„Ile sylab jest w nazwie?” – porównywanie liczebności zbiorów - dzieci tworzą zbiór zwierząt, których nazwa składa się z jednej sylaby (koń, gęś) i zbiór zwierząt, których nazwa składa się z dwóch sylab (kura, indyk, świnia, kaczka, krowa, koza, królik, owca). Porównują liczebność zbiorów, liczą o ile jest więcej zwierząt, w nazwie których są dwie sylaby.

 „Zapamiętaj kolejność” – zabawa dydaktyczna. Rodzice wybierają 4 – 5 dowolnych sylwet i układają je w rzędzie. Następnie prezentują swoje zwierzęta dziecku i zasłaniają je. Zadaniem dziecka jest powtórzenie głosów zwierząt w takiej samej kolejności, w której ułożył je Rodzic.

Po wytężonej pracy czas na ćwiczenia gimnastyczne: https://www.facebook.com/ZdroweSprawneDzieci/videos/205483073999497/

Zachęcam również do aktywności na świeżym powietrzu.

Wykonajcie zadania w książkach na stronach 67 i 76, ćwiczymy dokładność i spostrzegawczość.

Po południu spróbujcie ułożyć puzzle on-line: https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/122403-farma-na-wsi

                                                  Pa, pa! Do jutra!

 

 

 

WTOREK 13.04.2021

Temat: POŻYTECZNE ZWIERZĘTA

Witam moje Słoneczka

Na początek poruszajmy się troszkę - ćwiczcie w rytm muzyki:

https://www.youtube.com/watch?v=Eo4VKckrhpI&list=PLMsX3EdSBr4YCPwlIhF2PLtFqZc7e_2Ig&index=14

 „Marsz” – Dzieci maszerują po pokoju na palcach, na piętach, na całych stopach.

„Koniki grzebią ziemię” – Dzieci poruszają się po pokoju w rytm muzyki, na przerwę zatrzymują się, stają na jednej nodze, a drugą naśladują jak koń grzebie w ziemi.

 „Rozmowy domowych ptaków” – Dzieci zamieniają się w kury, kaczki, gęsi. Spacerują po pokoju przy dźwiękach muzyki. Na pierwszą przerwę w muzyce zatrzymują się kury i głośno gdaczą: ko, ko, na drugą przerwę zatrzymują się kaczki i mówią: kwa, kwa, na trzecią przerwę odzywają się gęsi: gę, gę, gę.

 „Koguty” – Dzieci są kogutami. Ręce mają splecione z tyłu i podskakują na jednej nodze.

 „Kaczuszki” – Dzieci poruszają się po pokoju w przysiadzie trzymając dłonie na kostkach.

 Zapraszam do zabawy słownej „Odgłosy zwierząt” – rodzic wypowiada nazwę zwierzęcia a dziecko określa jaki ono wydaje dźwięk oraz go naśladuje:

krowa – muczy – muu, muu

kaczka – kwacze – kwa, kwa

koza – meczy – mee, mee

baran – beczy – bee, bee

indyk – gulgocze – gul, gul

kogut – pieje – kukuryku

świnia – chrumka – chrum, chrum

koń – rży – iha, iha

kura – gdacze – ko, ko

Wysłuchajcie wesołą piosenkę i pobawcie się przy niej:                         https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4

 „Co nam dają zwierzęta” – zabawa dydaktyczna– wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt hodowlanych oraz produktów od nich pochodzących. Skorzystajcie z zasobów dostępnych w domu: mleko, ser, śmietana, masło, poduszka, jajka, włóczka, szynka, kiełbasa. Rodzice, pokażcie dziecku dany produkt, dzieci opowiadają dzięki jakiemu zwierzęciu mamy te produkty.

owca – wełna, mleko, mięso

kura – jajka, mięso

krowa – mleko (ser, śmietana, masło)

gęsi – pierze, mięso, jajka

kaczki – jajka, mięso

indyk – mięso, jajka

świnia – mięso, tłuszcz

Zapraszam  teraz do zapoznania się z krótkimi filmikami:

https://www.youtube.com/watch?v=xJRi9ykdZP0

 https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY

 Wykonajcie zadanie w książce na stronie 63 oraz 73. Pamiętajcie też o doskonaleniu umiejętności czytania.

Dziś zachęcam do samodzielnego przygotowania pysznej kolacji dla całej rodziny. Wykorzystajcie produkty, które mamy dzięki zwierzętom: masło, ser, jogurt, kefir, mleko, jajka, szynkę. Delektujcie się wspólnym posiłkiem, porozmawiajcie na temat ulubionych produktów i ich smaków.

Zachęcam do aktywności na świeżym powietrzu.

Do jutra! Pa, Pa

 


PONIEDZIAŁEK 12.04.2021

Temat dnia: RODZICE I ICH DZIECI

Witam Was kochane Słoneczka. Mam nadzieję, że wczoraj skorzystaliście z pięknej pogody, nabraliście dużo siły i energii i dziś jesteście gotowi do wykonania kolejnych zadań.

                          W tym tygodniu zapraszam Was na wiejskie podwórko!

 Zaczynamy od ćwiczeń porannych. Zamieńcie się teraz w „Wesołe zwierzęta”.

Ćwiczcie w rytm muzyki:

https://www.youtube.com/watch?v=Eo4VKckrhpI&list=PLMsX3EdSBr4YCPwlIhF2PLtFqZc7e_2Ig&index=14

„Marsz” – Dzieci maszerują po pokoju na palcach, na piętach, na całych stopach.

„Koniki grzebią ziemię” – Dzieci poruszają się po pokoju w rytm muzyki, na przerwę zatrzymują się, stają na jednej nodze, a drugą naśladują jak koń grzebie w ziemi.

 „Rozmowy domowych ptaków” – Dzieci zamieniają się w kury, kaczki, gęsi. Spacerują po pokoju przy dźwiękach muzyki. Na pierwszą przerwę w muzyce zatrzymują się kury i głośno gdaczą: ko, ko, na drugą przerwę zatrzymują się kaczki i mówią: kwa, kwa, na trzecią przerwę odzywają się gęsi: gę, gę, gę.

 „Koguty – Dzieci są kogutami. Ręce mają splecione z tyłu i podskakują na jednej nodze.

 „Kaczuszki” – Dzieci poruszają się po pokoju w przysiadzie trzymając dłonie na kostkach.

 

„Co to za zwierzę?” – zabawa słuchowa. Rodzic odtwarza nagrania głosów zwierząt.     Dzieci mówią co to za zwierzę:  https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE

„Rodziny zwierząt” – nazywanie zwierząt dorosłych i młodych. Oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta hodowlane i ich młode.  

            

            

klacz – koń – źrebię

owca – baran – jagnię

krowa – byk – cielę

maciora – knur – prosię

indyk – indyczka – indyczęta

kura – kogut – kurczak

kaczka – kaczor – kaczątko

gęś – gąsior – gąsiątko

Dzieci nazywają zwierzęta, opisują ich wygląd, zwracają uwagę na to, czym pokryte jest ciało zwierzęcia (pióra, szczecina, sierść).

„Zdrobnienia i zgrubienia” – zabawy językowe. Dzieci tworzą zdrobnienia i zgrubienia do podanych słów: kogut, kogucik, kogucisko; byk, byczek, byczysko; kot, kotek, kocisko; krowa, krówka, krówsko osioł, osiołek, oślisko …

„Co to za zwierzę?” – układanie i rozwiązywanie zagadek. Dzieci układają zagadki o zwierzętach. Opisują wygląd oraz upodobania zwierząt bez podawania jego nazwy. Rodzice lub pozostali domownicy odgadują nazwę zwierzęcia. Następnie dzieci dzielą jego nazwę na sylaby.

Kochane Słoneczka, zapraszam teraz do wykonania pracy plastycznej. Wysłuchajcie wiersz aby poznać temat pracy:

Duża kwoka, szare piórka. A kurczaczek żółta kulka.

To jest mama, to jest synek. I jest jeszcze pięć dziewczynek.

Każda żółta tak jak słońce, tak jak kwiaty gdzieś na łące.

Tytuł wiersza - „Kurczak”

Porozmawiajcie na temat wiersza.

- Czyją mamą jest kwoka?

- Jak wygląda kwoka?

- Jak wygląda kurczaczek?

- do czego porównany jest kolor kurczaków?

Do wykonania pracy potrzebna Wam będzie kartka, żółta farba, widelec oraz kolorowe pisaki lub kolorowy papier. Odciskajcie widelec zamoczony w farbie na kartce papieru tak, aby powstał kształt koła – będzie to Wasz kurczaczek. Następnie dorysujcie oczy, dzióbek i nóżki mazakiem. Możecie również wyciąć te elementy z kolorowego papieru i dokleić.

                        


Po południu wykonajcie zadanie w książce na stronie 62. Wysłuchajcie poznaną w piątek piosenkę i narysujcie jak najwięcej przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się na głoskę „c”. Dokończcie również szlaczki.  Link do piosenki o literce C

https://www.youtube.com/watch?v=w1bgR2fXcA0&list=PLMsX3EdSBr4bHX7FUR3Z0KQcZSEgJHun2&index=3

 

                                       Pozdrawiam Was serdecznie. Do jutra

 

 


Piątek 09. 04. 2021

Temat dnia: W BAJKOWEJ KRAINIE

Witam Was moje Słoneczka. Zapraszam na kolejną porcję zadań.

Rozpoczynamy od rozruszanki:

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4&list=RD4S9HVyB5G1Q&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=4S9HVyB5G1Q

Dziś poznajemy kolejną literkę. Jaką? – dowiecie się słuchając piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=w1bgR2fXcA0&list=PLMsX3EdSBr4bHX7FUR3Z0KQcZSEgJHun2&index=3


Wysłuchajcie w skupieniu opowiadanie czytane przez rodzica „Zakupy mamy” D.Kossakowskiej
Obok domu Celiny i Melki stoi stragan. Jest on własnością pana Zygmunta. Mama dziewczynek często kupuje tam owoce i warzywa. Są świeże i dorodne. Dzisiaj mama wybrała się po zakupy z Celiną. Kupiła dwie cebule i trzy cytryny. Niedaleko straganu jest cukiernia, w której sprzeda-ją przepyszne torty cytrynowe. Celina bardzo je lubi. Chętnie zjada też cukierki owocowe. Mama mówi, że Celina to wielki łasuch, dlatego zbyt często nie zachodzą do cukierni.

Porozmawiajcie na temat opowiadania:

- Co stoi obok domu Celiny i Melki?
- Czyją własnością jest stragan?
  - Co mama kupuje u pana Zygmunta?
- Jakie są warzywa pana Zygmunta?
- z kim dzisiaj mama poszła po zakupy?
- Co kupiła mama u pana Zygmunta?
- Co sprzedają w cukierni?
- Jakie słodycze lubi Celina?
- Dlaczego mama nie zachodzi z Celiną zbyt często do cukierni?

Teraz otwórzcie książki na stronie 60. Wyszukajcie na ilustracji przedmioty, których nazwy rozpoczynają się na głoskę „c” oraz zawierają ją w środku lub na końcu.

Analiza i synteza słuchowa wyrazów „cebula”, „cyrk”, „cytryna” „Celina”, „ocet”, „taca”, „piec”.

Przygotujcie około 10 takich samych, małych, jednokolorowych przedmiotów (10 klocków, 10 wykałaczek, 10 nakrętek lub wytnijcie z papieru 10 małych prostokątów).

- Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem – podzielcie wyżej wymienione wyrazy na sylaby wyklaskując każdą sylabę.

- Wybrzmiewanie głosek – podzielcie podane wyżej wyrazy na głoski i ułóż tyle przygotowanych np. wykałaczek ile jest głosek w wyrazie. Wskaż, gdzie występuje głoska „c”.

- Analiza i synteza wzrokowa wyrazu „cebula”  - w książce na stronie 60 przedstawiona jest litera „c”. Spróbujcie określić czy „c” to spółgłoska czy samogłoska (oczywiście, że spółgłoska). W niebieskim kwadracie przedstawiony jest wyraz „cebula”. Pokolorujcie cegiełki wyrazu       „c-e-b-u-l-a” na odpowiednie kolory – samogłoski na czerwono a spółgłoski na niebiesko. Przelicz samogłoski i spółgłoski w tym wyrazie.

               

Zastanówcie się co przypomina Wam litera „c”, spróbujcie napisać ją palcem w powietrzu, na dywanie, na plecach rodzica. Skoro znamy już literę „c” to zapraszam do przeczytania tekstu na stronie 60 – przeczytajcie go wspólnie z rodzicem, następnie samodzielnie a na koniec rodzicowi.

Teraz wykonajcie 1 i 2 zadanie w książce na stronie 61. Pamiętajcie że „c” to spółgłoska i należy ją pokolorować na niebiesko!

Pogoda dopisuje dlatego dziś zachęcam do ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu! Wybierzcie się na plac zabaw, na rower, hulajnogę, rolki lub wrotki. Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Po powrocie do domu dokładnie umyjcie ręce.

https://www.facebook.com/groups/blizejprzedszkola/permalink/900100177500049

Na popołudnie proponuję abyście wysłuchali bajkę o trzech świnkach i na jej podstawie wykonali zadanie na karcie pracy nr 20, którą macie w otrzymanych materiałach.

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl