Strona główna
Serdecznie witamy! break

Nauczyciele

 

 

nauczycielka

  

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza  nauczycieli oraz rodziców  uczniów, wychowanków i podopiecznych
do polubienia i obserwowania  profili  na Facebooku oraz Twiterze:

FB KO: https://www.facebook.com/kopoznanpl

FB WKO: https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Robert-Gawe%C5%82-Wielkopolski-Kurator-O%C5%9Bwiaty-102159051676787/

TT: https://twitter.com/WKO_POZNAN

celem jest docierać z informacjami, zaproszeniami, wydarzeniami szybciej i bardziej bezpośrednio. Chcemy dzielić się tym, co robimy i co wydaje nam się ważne i interesujące. Chcemy też móc dzielić się, z całą naszą wielkopolską społecznością, tym, co dzieje się w naszym województwie w obszarze oświaty, którą traktujemy jako nasze dobro wspólne. Będziemy rozpowszechniać ciekawe inicjatywy, pokazywać aktywność i pomysłowość. Mamy bowiem nadzieję, że zechcecie Państwo podzielić się z nami przedsięwzięciami, dobrymi praktykami, ważnymi - dla Państwa uczniów, nauczycieli, przedszkoli, szkół, placówek, lokalnej społeczność – wydarzeniami, uroczystościami, rocznicami, jubileuszami - mówiąc krótko, tym, co robicie, co się u Was dzieje.

 


 PRIORYTETY POLITYKI OŚWIATOWEJ GMINY MIASTO ZŁOTÓW (2019-2021)

- (plan wspomagania-kliknij)

- załącznik nr 3 (kliknij)

- załącznik nr 4 (kliknij)

 W „Strategii rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020 zapisano cel strategiczny 9:

 Zwiększenie znaczenia miasta jako lokalnego ośrodka edukacji i oświaty. Zadanie strategiczne: Wysoka jakość i poziom kształcenia w złotowskich szkołach.

 CELE STRATEGICZNE/CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel strategiczny: Stworzenie, we współpracy z środowiskiem lokalnym, systemu wspierania placówek oświatowych funkcjonujących w Złotowie w celu podnoszenia jakości ich pracy, w tym w szczególności rozwijania kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

1. Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży w złotowskich placówkach oświatowych poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży, w szczególności: umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości, kompetencji

   społecznych i obywatelskich, posługiwania się językiem ojczystym oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

2. Podnoszenie  kompetencji  kadry  oświatowej  w  zakresie  rozwijania  kompetencji

kluczowych u dzieci i młodzieży, w szczególności umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości, kompetencji społecznych i

obywatelskich, posługiwania się językiem ojczystym oraz świadomości i ekspresji kulturalnej oraz komunikacji SZKOŁA – ŚRODOWISKO
LOKALNE.

3. Wsparcie edukacyjne rodziców uczniów w zakresie możliwości rozwijania kluczowej kompetencji dziecka: umiejętność uczenia się. W obszarze tej kompetencji rodzice są najważniejszym sojusznikiem szkoły.

4. Integracja społeczności lokalnej na rzecz kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży

– Złotowska Koalicja Na Rzecz Oświaty

 

 


         KWALIFIKACJE

      DOKUMENTACJA 

      WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLA

       KSZTAŁCENIE SPECJALNE


          EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

         DORADZTWO ZAWODOWE

    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


        PRAWA AUTORSKIE


DOBRE PRAKTYKI Z PUBLICZNEGO PPRZEDSZKOLA NR 1 W ZŁOTOWIE

 Dobre praktyki, to przykłady które potwierdzają stosowanie unikatowych technik edukacyjnych, inspirują do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogą przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki. Rozporządzenie nie precyzuje wymagań stawianych wspomnianej publikacji. Może to zatem być dowolna tematyka związana z edukacją. Miejscem publikacji może być np. strona internetowa szkoły.     
 

  PROJEKTY EDUKACYJNE  rok szkolny 2018/2019

 • 1. Projekt Zabawy z rożnych stron świata wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci poprzez poznanie zabaw, zwyczajów ludzi z rożnych stron świata.Data rozpoczęcia: 01.10.2018r. - data zakończenia 10.06.2019r.
 • 2. Projekt Wiem jak pracuje... wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci przez poznanie różnych zawodów, rozbudzenie ciekawości poznawczej i chęci odgrywania ról i naśladowania pracy ludzi.Data rozpoczęcia: 10.09.2018r. - data zakończenia 30.05.2019r.
 • Projekt „Mali patrioci” wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w związku z rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.  Data rozpoczęcia: 10.10.2018r. - data zakończenia 16.11.2018r.

PROJEKTY EDUKACYJNE  rok szkolny 2017/2018

1. Projekt  „Dzieci kochają pszczoły” - - poznanie życia pszczół, ich zwyczajów, miejsca zamieszkania, szczególnej roli jaką pełnią w przyrodzie oraz życiu człowieka.Data rozpoczęcia: 07.05.2018r. - data zakończenia 08.06.2018r.

Sprawozdanie z realizacji projektu "Dzieci kochają pszczoły" (kliknij)

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELKI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1:
  PROGRAMY AUTORSKIE:

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 - plan współpracy ze środowiskiem lokalnym rok szkolny 2018/2019


         WYBORY DO RADY RODZICÓW:

     

 

    
        rok szkolny 2017/2018

        . arkusz analizy obserwacji 

 


OBSERWACJE PRACY NAUCZYCIELA:

- karta obserwacji


      DYPLOMY


           KSIĄŻKI

ZAB.   KS2

    TAŃCE

„Polka  Rachmaninow  (buju, buju)” – taniec (kliknij)

1. buju buju  – wymachy rąk do tyłu i do przodu na 123 – 3 x klaśnięcie w ręce partnera na wysokości twarzy  2 razy

2. ręce sklejone, obroty (bieg na paluszkach)

3. chłopiec klęczy, dziewczynka biegnie na paluszkach

4. zmiana dziewczynka klęczy, chłopiec bieg na paluszkach

5. dwa kroki od siebie, trzy w miejscu

6. dwa kroki do siebie trzy w miejscu

7. haczyki, podskoki z nogi na nogę  (ręce wolne na biodrach)

 

„Kujawiak” – taniec (kliknij)

Ustawienie: Chłopcy tyłem do środka koła trzymają jedną ręką dziewczynki w pasie a drugą wyciągniętą do przodu, dziewczynki - jedna ręka na ramieniu chłopca a drugą kładą na wyciągniętej ręce chłopca. Figury:

-          dookoła dywanu krokiem marszowym

1. ręce w górze dłonie partnerów złączone się i wspólne rytmiczne skłony w bok (kiwanie się na boki na raz samymi rękami jak waga{liczenie raz, dwa, trzy}) 

-          dookoła dywanu krokiem marszowym

2. prawe ręce sklejone w górze a ręce lewe na biodrach – obroty w prawą stronę

- dookoła dywanu krokiem marszowym

3. obie ręce na ramionach partnerów – skłony na boki

- dookoła dywanu krokiem marszowym

4. haczyki prawą ręką a lewe ręce proste w górze - obroty w prawą stronę

-          dookoła dywanu krokiem marszowym

5. ręce trzymają na biodrach i kiwają się na boki w przeciwnych kierunkach

"Krakowiak" - taniec (kliknij)

„Klepany” - taniec

* dzieci stoją naprzeciwko siebie- uderzają rytmicznie kolana, klaszczą w swoje ręce i w prawe ręce z partnerem, potem w lewe, w dwie ręce

* w małych kółkach za ręce – klaśnięcie w swoje ręce i zmiana kierunku.

* pod pachę w drugą stronę – klaśnięcie w swoje ręce i zmiana kierunku.

 

Szot - taniec (kliknij)

Dzieci ustawione w kole parami trzymają się za ręce. Chłopcy tyłem do środka koła.

* uderzanie piętą o podłogę

* cwał parami dookoła sali

* klaskanie koło ucha po lewej stronie 3 razy

* klaskanie koło ucha po prawej stronie 3 razy

* obrót dokoła własnej osi i 3 tupnięcia

- zmiana partnerów przez dziewczynki przesuwanie się o jednego partnera do przodu

* powtórka tak jak wyżej

- zmiana partnerów przez dziewczynki przesuwanie się o jednego partnera do przodu

 

 

"Piosenka dla kowboja" - zabawa taneczna (kliknij)


“Polka kwiatowa” – taniec (kliknij)

“Polka warszawska” – taniec (kliknij)

*dookoła dywanu w parach

*podają ręce w parach i tańczą w kółeczkach

*chłopcy krzyżują ręce – taniec w kółeczkach w drugą stronę

"Taniec robotów" – taniec

 • przysiad łokcie w bok dłonie nachodzą na siebie na wysokości brody – powolne wstawanie na wstępie - muzyka
 • w tej pozycji uginanie kolan
 • lasso z prawe i lewej strony po 8 razy po 2 razy z jednej strony
 • dwie ręce złożone (trzymanie i potrząsanie „grzechotką z każdej strony po 8 razy  po 2 razy z lewej o prawej strony
 • rysowanie tęczy prawą ręką 2 razy e lewą stronę przed sobą i odwrotnie licząc do 8
 • przesuwanie się o 3 kroki w prawo wymachiwanie rekami jak roboty i przerwa- stanie nieruchomo 4x
 • ręce zwinięte w piąstkę „pranie na tarce” 8 razy z prawej i lewej strony powtórka 2 razy
 • machanie od prawej strony do lewej i odwrotnie liczenie do 8,  powtórzyć 2 razy  z każdej strony
 • przesuwanie się o 3 kroki w prawo wymachiwanie rekami jak roboty i przerwa- stanie nieruchomo  14 x,  6 ostatnich taktów w półprzysiadzie i ukłon

  Taniec chiński -

FORMY I METODY  PRACY W PRZEDSZKOLU

Formy pracy w przedszkolu to „zaplanowane w czasie i przestrzeni wzajemne czynności nauczyciela i dzieci. W systemie wychowania przedszkolnego formy te odnoszą się do całości sytuacji związanych z trybem dzieci i podstawowymi rodzajami ich działalności”.

 Do najczęściej stosowanych form pracy w przedszkolu należą:

1. Zajęcia dowolne ( dzieci same wybierają sposób zabawy czy też rodzaj działalności w czasie który jest do tego przeznaczony. Nauczyciel nie narzuca zajęć ani nie tworzy grup, Przedszkolaki same tworzą grono do zabawy. Do zajęć dowolnych należą np. oglądanie książek, rysowanie, budowania z klocków itp.)

2. Sytuacje okolicznościowe ( Są to działalności niezaplanowane odgórne przez nauczyciela, które mogą się zdarzyć nagle.)

3. Obowiązkowe zajęcia ( do nich zaliczyć można np. zajęcia dydaktyczne, wycieczki, , spacery, , uroczystości,  czynności samoobsługowe itp.)

Metoda nauczania – celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z dziećmi,  który umożliwia dzieciom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią
w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych dzieci

Dobór metod nauczania zależy od:

- wieku dzieci ;

- treści nauczania;

- kwalifikacji i doświadczenia nauczyciela;

- czasu nauczania;

- celów i zadań pracy dydaktyczno-wychowawczej;

- organizacji i środków, których zamierza użyć nauczyciel.
METODY CZYNNE  to metody oparte na działalności dziecka:

1. Metodę ćwiczeń (dzieci są pobudzane do naśladownictwa i utrwalania pewnych czynności. Ćwiczenia te wzbogacają ich ruchową sprawność, ale nie tylko. Metoda ćwiczeń wzbogaca wiedzę i umiejętności praktyczne. Głównym celem tej metody jest kształtowanie pożądanych postaw u dzieci.)

2. Metodę zadań stawianych dziecku (Metoda oparta na samodzielnej działalności dziecka, indywidualnych rozwiązywaniu problemów i wysnuwaniu wniosków. Pedagog stawia przed wychowankiem zadanie, które rozwiązuje samodzielnie. Mogą to być na przykład tworzenia prac plastycznych, obserwacja przyrody oraz różnego rodzaju rebusy, łamigłówki)

3. Metodę kierowania własną działalnością dziecka (W tej metodzie nauczyciel zobowiązany jest do inspirowania dziecka oraz zachęcania go do samodzielnej działalności, samorozwoju)

4. Metodę samodzielnych doświadczeń (Głównym celem tej metody jest ułatwienie maluchom nawiązywanie kontaktów ze społeczeństwem, przyrodą, tradycją, kulturą oraz sztuką. Nauczyciele stwarzają warunki do spontanicznych zachowań, postępowań oraz zabawy)

METODY SŁOWNE:

1. Metoda żywego słowa (Metoda przygotowująca dzieci do pisania, czytania a także liczenia. Oparta na pracy słowem. Pobudza ona wyobraźnię i procesy poznawcze. Uczy dzieci wrażliwości na piękno, pobudzając w nich pozytywne uczucia płynące z obcowania z literaturą piękną. Dzieci dzięki tej metodzie poznają wartość słowa pisanego.)

2. Instrukcje i objaśnienia (Głównie dotyczą instruowania podczas przygotowania do wykonania zadania powierzonego dzieciom. Towarzyszą poznawaniu nawyków higienicznych, rozwojowi fizycznemu i nabywaniu nowych umiejętności.)

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl