Strona główna
Serdecznie witamy! break

Realizowane projekty przedszkolne i innowacje pedagogiczne

 

PROJEKTY PRZEDSZKOLNE REALZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018 2019

INNOWACJE PRZEDSZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018 2019


PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE 2017 2018

PROJEKTY PRZEDSZKOLNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Innowacje przedszkolne 2017 2018

Opis innowacji

Termin realizacji

Osoby realizujące innowację

Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Krecik poznaje Polskę” autorstwa Małgorzaty Dobrakowskiej

Cel: rozwijanie postaw patriotycznych, nabywanie poczucia przynależności narodowej, dostrzeganie piękna i oryginalności narodowej, poznanie różnych regionów Polski, przybliżanie wiadomości na temat Ojczyzny i jej mieszkańców,  zaspakajanie potrzeb poznawczych. ( projekt w załączniku)  

 

 

20.10.2017-26.10.2017

Justyna Gołębiewska

Grupa Motyle

Projekty realizowane w roku szkolnym 2016 2017 

Imię i Nazwisko, Firma *
E-mail: *
Numer telefonu
Pytanie: *
 
 
Prosimy wypełnić pola oznaczone (*)

« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl