Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rekrutacja

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

29.07.2020 R.

INFORMUJEMY, ŻE NA ROK SZKOLNY  2020/2021 OBECNIE PRZEDSZKOLE NIE POSIADA WOLNYCH MIEJSC. PRZEPRASZAMY

................................................................................................................................................................................................................

29.07.2020 r. UWAGA RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2 OD 01.09.2020 R.

Poniżej dokumenty. Proszę się zapoznać: wypełnić, złożyć podpisy i przynieść do przedszkola w dniu otwartym lub do 31.08.2020 r.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTNIKÓW KART-proszę podpisać i przekazać do przedszkola

 Proszę po 24 sierpnia 2020 r., w godzinach od 8:00 do 10:00 dokonać telefonicznego zamówienia kart do czytników/672635813/. Dziękuję

KARTA DZIECKA/DO WYPEŁNIENIA/-proszę wypełnić i przekazać do przedszkola

KLAUZULA INFORMACYJNA- proszę podpisać i przekazać do przedszkola

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA- proszę podpisać i przekazać do przedszkola

ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU- proszę podpisać i przekazać do przedszkola

 

RODZICE DZIECI NOWPRZYJETYCH OD 01.09.2020 r. -PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ. DZIĘKUJĘ

Informator dla Rodziców o PP2

Prezentacja -informacje dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych od 01.09.2020 r.


03.06.2020

INFORMACJE  DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH OD 01.09.2020

 Dotyczy zebrania organizacyjnego dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych

W związku z Pandemią i wytycznymi MEN i GIS dotyczacego przebywania osób w placówce przedszkolnej, obecnie nie możemy organizować zebrań na terenie przedszkola.

W związku z powyższym przepraszamy, ale nie odbędzie się zebranie organizacyjne, zaplanowane  na 16 czerwca 2020, na godz. 16:00

Proszę zapoznać się z przesłaną do Państwa prezentacją i wypełnić dokument-Karta dziecka

Jeśli będzie można zorganizować dzień otwarty planowany na 28 sierpnia 2020- dodamy ogłoszenie na naszej stronie

Pozdrawiam serdecznie Jolanta Kurowska -dyrektor przedszkola. Smile

.............................................................................................................................................................

UWAGA!!!! Z POWODU ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM  W DBAŁOŚCI O ZDROWIE WYCHOWANKÓW OGRANICZAMY KONTAKTY OSÓB ZEWNĘTRZNYCH Z PRZEDSZKOLEM.

 INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że zakończono rekrutację dzieci do przedszkola. 

Rodzice, którzy złożyli w terminie wnioski zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani o tym, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia. 

Ważne!

Do dnia 19.03.2020r. Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane i odesłania w formie elektronicznej  /p2@przedszkola-zlotow.pl/ lub pocztą tradycyjną na adres: Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie, ulica 8 Marca 18, 77-400 Złotów. /Korespondencję  można  również wrzucić do skrzynki pocztowej przy bramce przedszkolnej/

WAŻNE: W PRZYPADKU, GDY DZIECKO JEST ZAKWALIFIKOWANE DO PRZEDSZKOLA,   A RODZIC NIE ZŁOŻY OŚWIADCZENIA DO 19.03.2020R -DZIECKO NIE ZOSTANIE  PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA. JEŚLI RODZIC ZŁOŻY OŚWIADCZENIE-DZIECKO JEST PRZYJĘTE.

Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zostanie przekazana pocztą elektroniczną, tradycyjną lub telefonicznie od dnia 24.03.2020 r. 

W dniu 24.03.2020r. zostaną ogłoszone wyniki naboru:  lista dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola- w holu pierwszym przedszkola.

Zarządzenie nr 4.2020 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 10.01.2020

Regulamin Rekrutacji do PP2 na rok szkolny 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2020/2021  wnioski przyjmujemy od 03 lutego 2020. 

wzory oświadczeń do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola na rok szk.2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

                        Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli

                                     w Złotowie na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że od 03.02.2020r.  rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl, 

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru do 02.03.2020r., 

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku,  nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 12.03.2020r.  
- rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłoszą się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane.  Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2020r.  dziecko nie   zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2020 r.  Informacje o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

 

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05.

 

« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl