Strona główna
Serdecznie witamy! break

BIEDRONKI

KONTAKT:  email emiliawojcikp2@gmail.com

W okresie zawieszenia zajęć,  zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą strony internetowej www.przedszkola-zlotow.pl zakładka E-przedszkole.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola pod numerem telefonu 672635813 lub 517 842 081

 

 

OSOBY PRACUJĄCE W GRUPIE „BIEDRONKI”

Wychowawca – mgr Emilia Wójcik

Nauczyciel uzupełniający – mgr Alicja Gronostaj

Pomoc nauczyciela – Ewa Stypa

 

RAMOWY TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

AKTYWNOŚĆ

Poniedziałek

aktywność społeczno-emocjonalna

aktywność ruchowo- zdrowotna

Wtorek

aktywność językowa,

aktywność plastyczno- techniczna

język angielski

Środa

aktywność matematyczna

aktywność społeczno-przyrodnicza

Czwartek

aktywność muzyczna

aktywność ruchowo-zdrowotna

język angielski

Piątek

aktywność plastyczno-techniczna

aktywność społeczno-przyrodnicza

 

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 11:00 – 11:30. Zapraszam po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 – 2020/2021 – Biedronki

Podstawa prawna: § 12 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 roku (poz. 502 z 15.03.2019 r.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

LP

GODZINY

CZYNNOŚCI

 1.

6:30- 7:00

7:00-7:45

Schodzenie się dzieciw oddz.Krasnale

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

 2.

7:45-8:15

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie

 3.

8:15-8:40

Zabiegi higieniczne po śniadaniu

 4.

8:40– 10:30

Zabawy edukacyjne zgodne z podstawą programową. Zabawy wspomagające rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zabawy swobodne i zorganizowane w sali i na powietrzu. Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, konstrukcyjna lub tematyczna. Zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające.Praca wyrównawcza

 5.

10:30– 11:30

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa ruchowa.

 6.

11:30– 12:00

Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

 7.

12:00 – 12:20

Obiad

 8.

12:20 – 14:00

14:00-14:30

Zabiegi higieniczne po obiedzie. Odpoczynek poobiedni dzieci.

Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po leżakowaniu.

 9.

14:30 – 14:45

Podwieczorek

 10.

14:45 – 15:30

 

Zabawa ruchowa. Gry i zabawy edukacyjne. Zabawy muzyczne, twórcze, plastyczne i inne rozwijające zdolności dzieci i zainteresowania. Słuchanie bajek.

 11.

15:30 – 16:00

16:00-16:15

Zabawy swobodne i zabawy integracyjne w oddz. I.- Krasnale

Zabawy tematyczne, loteryjki, układanie puzzli. Rozchodzenie się dzieci - w oddz. III Słoneczka

 

 

 

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'