Strona główna
Serdecznie witamy! break

Kontakt

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W ZŁOTOWIE

ul. 8 Marca 18    77-400 Złotów

tel. 672635813

lub 730 018 008

                                              NIP 767-169-88-99

                                              Regon – 301584235

www.przedszkola-zlotow.pl

http://p2bip.przedszkola-zlotow.pl/page.php


e-mail:  p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2  w Złotowie posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie EPUAP

identyfikator ePUAP:  PUBLICZNE PRZEDSZKOLR NR 2 W ZŁOTOWIE

adres Elektronicznej Skrytki Podawczej na platformie ePUAP:

                                 PUBLICZNE PRZEDSZKOLR NR 2 W ZŁOTOWIE

Nazwa adresata dokumentu: PUBLICZNE PRZEDSZKOLR NR 2 W ZŁOTOWIE

Identyfikator adresata: pp2zlotow

W celu skorzystania z ESP przedszkola dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
 założenie indywidualnego (darmowego) konta na ePUAP;
 posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
 potwierdzenie profilu zaufanego w punkcie potwierdzania profili;
przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:
- ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl