Strona główna
Serdecznie witamy! break

KRASNALE

OSOBY PRACUJĄCE W GRUPIE „KRASNALE”

Wychowawca – mgr Emilia Wójcik

Nauczyciel uzupełniający – mgr Alicja Gronostaj

nauczyciel języka angielskiego; mgr Paulina Jankowska

Pomoc nauczyciela – Ewa Stypa

 

RAMOWY TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

AKTYWNOŚĆ

Poniedziałek

aktywność językowa

Wtorek

aktywność społeczno-emocjonalna, język angielski

Środa

aktywność matematyczno-przyrodnicza

Czwartek

aktywność muzyczna

język angielski

Piątek

aktywność plastyczno-techniczna

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH

WTOREK 

CZWARTEK 

Język angielski

9.30 – 10.00

Język angielski

9.30 – 10.00

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą odbywają się w godz. 9:30 – 10:00 w każdy czwartek. Zapraszam po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 – 2020/2021 – KRASNALE

Podstawa prawna: § 12 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 roku (poz. 502 z 15.03.2019 r.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 

 6:30 – 7:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi i z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

7:30 – 8:00 Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8:00 – 8:30 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8:30 – 8:50 Czynności higieniczno-sanitarne po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć wychowawczo - dydaktycznych.

8:50 – 9:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

9:30 – 10:50 Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Czynności organizacyjno-porządkowe.

10:50 – 11.45 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury). Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

11:45 – 12:30 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.30 – 14:00 Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

14.00 – 14:30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 15:00 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

15:00 – 15:30 Zabawy ruchowe; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu.


 

 

TEMAT TYGODNIA : JESTEM KULTURALNY 

 

TEMAT DNIA : UMIEMY SIĘ DZIELIĆ Z INNYMI - 16.04.2021

1. PIŁKA - rozmowa o zabawkach, umiejętności dzielenia sie na podstawie wiersza.

Piłka

Katarzyna Kuzior -Wierzbowska


Piłka bardzo mała

Wciąż podskakiwała.

Raz u góry, raz na dole,

Raz na ścianie, raz na stole.

Piłka bardzo mała

Ciągle się turlała.

Raz do mamy, raz do taty,

Raz pod szafę, to znów w kwiaty.

Piłka bardzo mała

Gdzieś się zapodziała.

Może siedzi pod łóżeczkiem,

 Bo zmęczyła się troszeczkę.


Pytania do wiersza : Czym bawiło się dziecko? Co robiła piłeczka? Czy wy lubicie się bawić piłką? Jak myślicie, czy zabawa piłką jest przyjemniejsza, gdy bawimy się nią sami, czy w grupie? Dlaczego? Jakimi innymi zabawkami w przedszkolu można się bawić wspólnie, w większej grupie? 

2. SCHYL SIĘ PO ZABAWKĘ - rozkłada na dywanie zabawki, dzieci chodzą między nimi. Gdy uderzymy w bębenek, dzieci zatrzymują się przy jednej zabawce, schylają się po nią, odwracają się o 180 stopni i odkładają z powrotem na podłogę. Zabawę powtarzamy.

3. LUSTERECZKO, TO JA - Dziecko siedzi, rodzic bierze do ręki lusterko i patrząc w swoje odbicie, opowiada o sobie, np.: Cześć, lustereczko, jestem (...), lubię czytać książki. Następnie oddaje lusterko dziecku i prosi, aby  przedstawiło się w ten sam sposób, opowiadając o tym, czym lubi się bawić, co lubi robić.

4. DZIELIMY SIĘ POMYSŁAMI - zabawa plastyczna. Dziecko i rodzic siadają przy wspólnym stole. Każdy ma przed sobą białą kartkę. Na środku stołu leżą różne materiały plastyczne. Wszyscy będą wykonywali to, co zaproponuje każda kolejna osoba przy stole. Zabawę rozpoczyna rodzic, mówiąc np.: Na środku kartki rysujemy kółeczko. Kolejną propozycję zgłasza dziecko, w tworzeniu dzieła powinno wziąć udział jak najwięcej osób. 

Co bedzie nam potrezbne : białe kartki, klej, nożyczki, brokat, kolorowe kółka, plastelina, krepina, kredki, flamastry.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

TEMAT DNIA  : SZANUJĘ INNYCH - 15.04.2021

1. W LABIRYNCIE - rysujemy na dużym arkuszu papieru labirynt, na ścieżkachmy rysuje też koperty. Dziecko ustawia się obok labiryntu, wchodzi do niego.  Prowadzimy dziecko w taki sposób (podskocz 2 razy, idź stopa za stopą itd.), żeby zatrzymało się na jakiejś kopercie. Wtedy zatrzymuje się, rodzic czyta pytanie przygotowane w kopercie (dopasowujemy pytania do dziecka, znając jego sympatie, antypatie, mocne i słabe strony). Po każdej odpowiedz dziecko otrzymuje brawa. Zadajemy po 2–3 pytania. Przykłady: Czy lubisz, gdy przytula cię ktoś inny niż rodzice, dziadkowie, brat czy siostra? Czy chętnie rozmawiasz z innymi dziećmi? Czy lubisz się bawić z innymi dziećmi?

2. UKŁONY - Dzieci siadają w kole, skrzyżnie. Kładą woreczek na głowie. Na hasło Teraz! pochylają ciało do przodu, tak by woreczek zsunął się na dywan. Następnie wykonują ćwiczenie siadając różnych miejscach, w rozsypce, w parach itd. 

3. NIE PODOVBA MI SIĘ TO - rozmowa o prawach dziecka na podstawie piosenki.

Nie podoba mi się to

sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Katarzyna Waszkiewicz

Obce panie i panowie

często głaszczą mnie po głowie.

Czemu nie pytają mnie,

czy ja tego chcę?

Ref.: Nie, nie, nie! Proszę, usłysz mnie!

Czasem chcę powiedzieć: STOP!

Nie podoba mi się to!

Właśnie przyszła ciocia taka.

Woła do mnie: „Daj buziaka!”.

Nie wiem, czemu uciec chcę...

W mamę wtulam się.

Ref.: Nie, nie, nie! Proszę, usłysz mnie!...

Mam swe smutki i radości.

Coś mnie nudzi, coś mnie złości.

Czemu mam uśmiechać się,

kiedy jest mi źle?

 Ref.: Nie, nie, nie! Proszę, usłysz mnie

Pytania do tekstu : Kto w piosence mówi: nie podoba mi się to? Czy zdarzyła wam się sytuacja podobna do tej w piosence – coś, co was smuciło albo złościło? Dzieci odpowiadają, dopytujemy jak się wtedy czuły, co zrobiły, co powinny zrobić w przyszłości, żeby czuć się komfortowo. Pamiętajcie, każdy ma prawo do tego, aby głośno powiedzieć o swoich uczuciach, gdy coś mu się nie podoba, drażni go lub smuci. Możemy nie zgadzać się na zachowania innych osób, mówiąc: nie chcę!, stop! 

4. STOP- zabawa muzyczna. pokazujemy dziecku znak STOP – mały i duży – przy małym śpiewają cicho, przy dużym głośno. Śpiewają na melodię „Panie Janie” i klaszczą. 

stop, stop, stop, stop

stop, stop, stop, stop

stop, stop, stop

stop, stop, stop

STOP, STOP, STOP

STOP, STOP, STOP

5. PRACA W KSIĄŻKACH część 2 strona 29 - Dzieci wyklejają część rysunku niebieską bibułą, pozostałą część ozdabiają według własnego pomysłu. Indywidualne prace posłużą do stworzenia obrazu wspólnego dla całej grupy.

6. TAKIE SAMO - układamy przed dzieckiem kilka elementów, mogą to być np. kamień, orzech włoski, śrubka, klocek. Drugi, taki sam, komplet chowa w woreczku. Dziecko, wkładając rękę do woreczka, wyciąga tylko taki przedmiot, który wcześniej wskaże na stoliku rodzic. Zabawę powtarzamy, wymieniając komplet elementów w woreczku.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TEMAT DNIA : DZIEŃ DOBRY ! DO WIDZENIA ! - 14.04.2021

1. WSZYSTKO W PARACH - układamy przed dziećmi zdjęcia dłoni z pomalowanymi paznokciami (osobno dłonie lewe i prawe) oraz pomieszane pary skarpetek. Następnie sadzamy na jednym krzesełku dużą lalkę i prosimy  o dobranie w pary dłoni z takim samym kolorem paznokci i ułożenie ich przed lalką. Na drugim krzesełku sadzamy misia i prosi  o dobranie w pary skarpetek i ułożenie par przed misiem. 

2. CO JEST W KUBECZKU ? - ustawiamy w rozsypce kubeczki, do każdego z nich wkładamy po kilka kółeczek w tym samym kolorze (zielonym lub czerwonym). Umawiamy się z dzieckiem, że kółeczko czerwone to zwrot Do widzenia!, a kółeczko zielone to zwrot Dzień dobry! Dzieci  rzucają piłeczką, tak by trafić do kubeczka. Wyjmują z kubeczka piłeczkę oraz kółko, które pokazują. Mówią: dzień dobry lub do widzenia odpowiednio do koloru kółka. Dziecko zachowuje kółeczko dla siebie, zabawę kontynuujemy. Na koniec zabawy dzieci sprawdzają, czy udało im się zebrać parę utworzoną z kółka zielonego i czerwonego.

3. PRACA W KSIĄŻKACH - Karty pracy część 2 str. 28 - Dzieci wyszukują obrazek z witającymi się osobami, umieszczają na nim nalepkę.

4. POLICZ WZORY - rysujemy dziecku na plecach wzory palcem (kreski, kropki, maksymalnie 3 za jednym razem). Dziecko przelicza na głos narysowane elementy. 

5. PO CICHUTKU ALBO NIE - Dzieci chodzą za rodzicem, zmieniającym co chwilę sposób: skradają się, chodzą drobnymi kroczkami, chodzą powoli, skaczą w miejscu.

6. WZORKI NA UBRANIU - praca plastyczna- Każde dziecko wybiera jeden szablon ubrania (spodenki lub sweterek) i dekoruje go, układając wzorki w postaci par kolorowych figur. 

Co będzie potrzebne : szablon swetra lub spodni, kolorowe figury wyciąte z papieru, klej.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TEMAT DNIA : KULTURALNY PRZEDSZKOLAK PRZY STOLE - 13.04.2021

1. BUJAK - dobieramy się parami, siadamy skrzyżnie naprzeciw siebie, chwytamy się za dłonie. Przeciągamy siebie raz na jedną, raz na drugą stronę.

2. "ZYGMUS ŚWINUŚ I OBIAD " - rozmowa o akceptacji na podstawie opowiadania.

Zygmuś Świnuś i obiad - Maciejka Mazan

Zygmuś Świnuś był świetnym kolegą, a jednak nikt nie chciał koło niego siadać. Dlaczego? – Zgadnij, co dziś jadłem na śniadanie – powiedział Zygmuś do Miśka Miodka, który zawsze lubił posłuchać o tym, co ktoś jadł na śniadanie, obiad, a nawet kolację. – Płatki owsiane z dżemem i kakao – odparł Misiek. – Skąd wiesz? – zdziwił się Zygmuś. – Bo ciągle masz je na buzi – wyjaśnił Misiek, kręcąc głową. Przy obiedzie było jeszcze gorzej. – Krysiu, dlaczego nie siadasz koło Zygmusia? – spytała pani. – Bardzo przepraszam, ale dzisiaj nie mogę – odparła Krysia. – Mam białą bluzkę, a dziś na obiad jest barszcz. Jeśli usiądę koło Zygmusia, za chwilę będę miała białą bluzkę w czerwone kropki, a to mi zupełnie nie pasuje do mojej stylizacji. – Zygmusiu, czy nie mógłbyś zachowywać się bardziej kulturalnie? – spytała pani. – A ja się nie zachowuję? – zdziwił się Zygmuś, otwierając buzię pełną jedzenia. Był tylko jeden przypadek, gdy ktoś usiadł koło Zygmusia z własnej woli. Tuż po świętach Andżelika Baran przyszła do szkoły z bardzo nieszczęśliwą miną. Kiedy zdjęła płaszczyk, wszyscy zrozumieli, dlaczego. Andżelika miała na sobie pomarańczowy sweterek z zieloną owcą na samym środku. – To prezent od babci – wyjaśniła ponuro. – Z bardzo dobrej owczej wełny. Babcia powiedziała, że będę go nosić jeszcze przez wiele lat. – Fajna ta owca – zauważył Zygmuś, który akurat pił sok z czarnej porzeczki. – Tylko trochę zielona. Pewnie niedojrzała. I tak się zaczął śmiać, że zakrztusił się sokiem i zaczął kasłać. Sporo soku znalazło się na sweterku Andżeliki. – Zygmusiu! – zawołała pani. – Przeproś koleżankę! To było bardzo niekulturalne! – Nie szkodzi – powiedziała Andżelika, która nagle jakby się rozpogodziła. – Zupełnie nie szkodzi, proszę pani. A co będzie na obiad? A gdy się okazało, że na obiad mają być buraczki i budyń czekoladowy, Andżelika zawołała: – Zygmuś! Rezerwuję sobie miejsce obok ciebie! Od tego dnia już nigdy nie przyszła do przedszkola w sweterku z zieloną owcą. – Zygmusiu, musisz się nauczyć jeść kulturalnie – powiedziała pani. – W przeciwnym razie nikt nie będzie obok ciebie siadać. – Zygmuś na pewno się nauczy – odezwała się Sylwia Sowa. – Ale mój naukowy rozum podpowiada mi, że dobrze by było do tego czasu podawać na obiad jakieś bezbarwne potrawy. Bo inaczej wszyscy będziemy wyglądać jak zielona owca Andżeliki...

Pytania do tekstu : -Co takiego robił Zygmuś przy stole, że nikt nie chciał obok niego siedzieć?

-Skąd Misiek wiedział, co prosiaczek jadł na śniadanie?

-O co pani prosiła Zygmusia? Pamiętasz, co się wydarzyło, gdy Zygmuś pił sok i jednocześnie śmiał się?

-Czy trudno jest być kulturalnym przy stole?

Zwracamy dziecku uwagę na to, że to bardzo ważne, by zachowywać się kulturalnie przy stole, wtedy nikomu nie dokuczymy, będziemy lubiani, a najważniejsze – nie zrobimy sobie krzywdy, np. zakrztuszając się jedzeniem podczas mówienia.

3. KULTURALNY PRZY STOLE - ustawiamy stoliczek, na nim talerzyk. Podczas dowolnej wesołej piosenki dzieci biegają i śpiewają piosenkę. Na pauzę – kucają przy stoliczku i udają, że jedzą (w ciszy). Zabawę powtarzamy.

4. ZAPAMIĘTAJ, TO WAŻNE - prosimy o powtórzenie zasad kulturalnego zachowania się przy stole. Następnie czytamy dziecku rymowankę i prosimy o powtórzenie. W ciągu tygodnia utrwala je z dzieckiem.

1. Najpierw jedzenie do buzi wkładam, potem ją zamykam i ładnie zjadam.

2. Gdy do buzi jedzenie wkładasz, nachyl się nad talerzem, z którego je zjadasz.

3. O tym każdy przedszkolak pamiętać musi – jem i piję w ciszy, by się nie zakrztusić.


4. ZABAWKI -  pokazujemy dziecku obrazek z zabawką, dziecko naśladuje odgłos, jeśli to możliwe, oraz pokazuje ruch kojarzony z danym przedmiotem, pojazdem, np. rower – dzyń, dzyń + leżenie na plecach i naśladowanie pedałowania; samolot – szszszsz + bieg po sali z ramionami rozłożonymi na boki; pajac – podskoki w miejscu z naprzemiennym składaniem i rozkładaniem nóg i rąk.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TEMAT DNIA : DZIŚ SĄ TWOJE URODZINY - 12.04.2021

1. PREZENT - Dzieci w parach stają do siebie plecami, jedno dziecko podaje drugiemu balon nad głową, drugie – oddaje go w skłonie między kolanami. Potem następuje zamiana kierunku podawania.

2. TO SĄ URODZINY - urządzamy sklepik, na półkach układa asortyment z zabawek dostępnych w domu oraz akcesoria urodzinowe. Dzieci siedzą na dywanuie. Dzieci biorą koszyczki i przynoszą ze sklepiku tylko to, co według nich jest potrzebne do organizacji urodzin. Wracają do koła, wyjmują rzeczy z koszyków i nazywają je. Pokazujemy zdjęcie tortu: Który element tortu wskazuje, ile lat ma osoba, która obchodzi urodziny? 

3. NA TORCIE ŚWIECZKI - rozmowa o marzeniach na podstawie wiersza.

NA TORCIE ŚWIECZKI

Na torcie świeczki płoną radośnie,

babcia się cieszy:

– Tak szybko rośniesz!

Dziadek wyjmuje z kosza prezenty:

– Chodź, jubilacie mój uśmiechnięty!

Film oglądamy z mojego życia –

mama się każdą sceną zachwyca:

– Patrzcie, tak kąpał się mój maluszek!

A tu stoimy z nim pod ratuszem!

Nadchodzi w końcu chwila wspaniała –

Która czas w biegu wnet zatrzymała.

– Nim zdmuchniesz świeczki, pomyśl życzenie!

– mama mnie prosi... – Tak, mam marzenie!

By różdżkę jakaś wróżka mi dała,

niech czarodziejską moc będzie miała.

Czego nią dotknę, niech różdżka zmienia!

Ot, takie właśnie mam dziś marzenia!

Nawiązujemy do treści wiersza, pytając o typowo urodzinowy zwyczaj podczas zdmuchiwania świeczek. Pyta, o czym marzyło dziecko w wierszu. Następnie chętne dzieci wypowiadają się na temat swoich marzeń urodzinowych, czy się spełniły.

4. POMYŚL ŻYCZENIE - Dzieci siedzą przy stolikach, na środku każdego stolika. Ustawiamy „świeczkę” (rolka po papierze, piłeczka). Dzieci zdmuchują piłeczkę, układają ją na nowo na rolce. Zdmuchują z bliska i z daleka.  Zwracamy uwagę, że nad świeczką nie można się nachylać, bo jest to niebezpieczne.

5. PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE -  Dzieci zakładają czapeczki urodzinowe, podrzucają serpentynami. Gdyzawołamy: Zdjęcie! – dzieci zatrzymują się i ustawiają się jak do zdjęcia (nieruchoma poza).

6. SOCZKI URODZINOWE -  Dzieci losują ilustracje soków urodzinowych. Według tych wzorów przygotowują soki z plasteliny. Kubeczkiem będzie zakrętka od butelki.                                                                                                Co będzie nam potrzebne : duże zakrętki odbutelek, plastelina, ilustracje soków.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TEMAT TYGODNIA : Z KULTURĄ ZA PAN BRAT

 

TEMAT DNIA : W GALERII - 09.04.2021


1. KREDA DLA ARTYSTY - Dzieci wykonują kredę według instrukcji: 1. Wlej wodę do połowy kubeczka po jogurcie. 2.Dodaj barwnik spożywczy i dobrze wymieszaj. 3. Dodaj gips (3 łyżeczki gipsu na pół kubeczka wody) i ponownie wymieszaj. 4. Zostaw do zastygnięcia.

2. MALUJEMY CHMURKI - Dzieci biegają po sali, na hasło: Malujemy! – zatrzymują się i podskakują w miejscu kilka razy z wyciągniętymi w górę rękoma, w czasie wyskoku wykonują dłońmi zamaszysty ruch z góry na dół (jakby malowały chmurki nad sobą).

3. RÓŻNI MALARZE - rozkładamy na dywanie reprodukcje obrazów, przecięte na 2 części. Dzieci składają je w całość, wypowiadają się na ich temat, dzielą na te, które przedstawiają ludzi, miasta, łąki. Opowiadamy o etapach powstawania obrazu: inspiracja (wszystko dookoła może wywołać chęć namalowania obrazu), styl (każdy maluje na swój sposób), szkicowanie, wypełnianie konturów farbami, wystawa (wielu artystów wystawi swoje prace w galeriach, muzeach). Objaśniamy znaczenie nowych wyrazów (inspiracja, styl, galeria).

4. NA OBRAZIE - Dzieci biegają po sali, na hasło: Maluję! – zatrzymują się w dowolnej pozie, udajemy krótką chwilę, że szkicujemy te pozy jak malarz. Na klaśnięcie dzieci biegają dalej. Zabawę powtarzamy.

5. MALARSTWO NA ŚWIECIE -ppokazujemy dzieciom  filmy dostępne na stronach poszczególnych galerii ( np. https://www.youtube.com/watch?v=tuKXdZpNWw4 ) pokazujące zbiory znanych polskich i światowych galerii. Opowiadamy, że miejsce to nazywa się galeria i jeśli ktoś nie może udać się tam osobiście, może zwiedzić galerię podczas takiego wirtualnego spaceru lub obejrzeć obrazy w albumach.  Zwracamy uwagę, by dzieci używały słów: galeria, obraz, malarz, malarstwo.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TEMAT DNIA : BALET - 08.04.2021

1. KOLOROWE CHUSTY - Dzieci ustawiają się w rozkroku, trzymając w dłoniach chustę. Machają nią nad głową, na boki z lekkim skłonem na lewy i prawy bok. Przenoszą chustę do drugiej ręki i ponownie wykonują ćwiczenie. Ruchy dostosowują do tempa walca z baletu Coppélia https://www.youtube.com/watch?v=dixdXcZouZ8

2. ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE : 

Część wstępna

– „Dzień dobry, witam, cześć!” – zabawa orientacyjno -porządkowa. Dzieci poruszają się swobodnym biegiem po sali. Na hasło: Dzień dobry! podchodzą do siebie i podają sobie ręce w geście powitania. Na hasło: Witam! uderzają dłonią w dłoń („przybijają piątkę”), na hasło: Cześć! stukają piąstką o piąstkę (robią „żółwika”). Zabawę  powtarzamy kilka razy. Za każdym razem zmieniamy hasło.

Część główna

– „Ukłon na powitanie” – ćwiczenie głowy i szyi. Przedszkolaki siedzą w siadzie skrzyżnym z woreczkiem na głowie. Wykonują skręty głową raz w prawo, raz w lewo. Na zapowiedź Ukłoń się! dzieci wykonują skłon głowy do przodu i zrzucają woreczek. Prostują się i układają worek jak na początku zabawy. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

– „Proszę i dziękuję” – zabawa z czworakowaniem. Chłopcy chodzą na czworakach wokół swoich koleżanek, toczą przed sobą woreczki na przemian prawą i lewą ręką. Na hasło Zmiana! podchodzą do koleżanki, podają jej woreczek, mówią: Proszę! Dziewczynka odpowiada: Dziękuję! Po chwili następuje zmiana ról, dziewczynki chodzą na czworakach, omijając siedzących w siadzie skrzyżnym chłopców. Zabawę powtarzamy kilka razy.

– „Przepraszam” – ćwiczenie z omijaniem przeszkód. Przedszkolaki ustawione w 2 szeregach, jeden szereg naprzeciwko drugiego, po przeciwnych stronach sali. Na sygnał dzieci stojące w szeregU ruszają do przodu, aby znaleźć się po drugiej stronie. Przedszkolaki muszą wyminąć dzieci stojące na drodze. Każdy z uczestników zabawy mówi głośno: Przepraszam! i kiedy kolega odsunie się na bok, przechodzi i odpowiada dziękuję! 

Część końcowa

– „Do widzenia” – zabawa wyciszająca. Dzieci z woreczkami na głowie maszerują po sali w różnych kierunkach, ostrożnie się wymijają. Ćwiczący podchodzą opiekuna, ruchem głowy strącają woreczek do koszyczka i mówią: Do widzenia! 

3. Praca w książkach cz. 2 str. 27 - Dzieci odnajdują różnice między obrazkami przedstawiającymi baletnicę.

4. CICHO, GŁOŚNO - poruszamy dzwoneczkiem: gdy gra cicho, dzieci biegają na palcach, gdy głośno – na całych stopach.

5. RUCHY BALTETOWE - pokazujemy ruchy do utworu muzycznego  (jak w zadaniu 1) – nogi blisko siebie, palce blisko siebie pod brzuchem, wewnętrzną stroną dłoni do góry; „koło hula -hoop” – palce blisko siebie na wysokości brzucha w kształcie koła; „baletnica” – ręce nad głową. Dzieci ustawiają się w kole, tańczą małymi kroczkami. Co jakiś czas powtarzamy nazwę ruchu, dzieci wykonują go po zatrzymaniu. Na koniec kłaniają się, wiążą koło i znowu ruszają drobnymi kroczkami.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TEMAT DNIA : W TEATRZE - 07.04.2021

1. ZŁAP BUTELKĘ - siadamy w parach naprzeciw siebie, w dość dużej odległości, nogi rozłożone na boki. Jedna osoba stara się turlać butelkę do osoby naprzeciwko, przyciągając maksymalnie tułów do dywanu. Wypycha butelkę i siada z wyprostowanymi plecami. 

2. MARIONETKA NA SCENIE - Każdy aktor w teatrze za swoją grę otrzymuje od widzów brawa. Ustawmy się w kole, wskazana osoba zostaje marionetką i wchodzi do koła, pokazując jakiś ruch. Widzowie biją jej brawo za ten występ.  Dziecko wciela się w rolę aktora i pokazuje wymyślone przez siebie ruchy.

3. KINO I TEATR - prezentujemy obrazki przedstawiające kino i teatr, opowiadamy o różnicach i podobieństwach między nimi: Do kina i teatru kupujemy bilety. W kinie możemy jeść i pić, ale w teatrze robimy to tylko podczas przerwy. W kinie nie bijemy brawa na koniec filmu, w teatrze bijemy aktorom brawo. 

4. ZRÓB JAK JA - Dzieci chodzą po dywanie powoli. Gdy mówimy: Zrób jak ja! – zatrzymują się i wykonują polecenie (klaskanie; tupanie; klaśnij – tupnij;tupnij – tupnij naprzemiennie nogami; podskocz – tupnij). Ruszają dalej.

5. ŚPIĄCE MARIONETKI - rozkładamy na dywanie szarfy, w których dzieci układają się w kłębek. To śpiące marionetki, które po chwili zaczynają się prostować i wstawać: najpierw na kolana, rozprostowują ręce, potem wstają, machają nogami naprzemiennie, wychodzą powoli z szarf, kiwając się i rozglądając na boki, maszerują po sali. Gdy bijemy brawo, marionetki kłaniają się i wracają do swoich szarf. Zabawę powtarzamy. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

tupnij – tupnij naprzemiennie nogami; podskocz – tupnij). Ruszają dalej.Każdy aktor w teatrze
za swoją grę otrzymuje od widzów brawa. Ustawmy się w kole, dotknięta przeze mnie
osoba zostaje marionetką i wchodzi do koła, pokazując jakiś ruch. Widzowie biją jej brawo
za ten występ. N. wyznacza osoby, każda z nich po brawach wraca na miejsce.

TEMAT DNIA : W KINIE - 06.04.2021

1. ZWINNE PALUSZKI - rozkładamy woreczki, dzieci biegają wokół nich boso. Na klaśnięcie zatrzymują się i chwytają najbliższy woreczek palcami stopy, rzucają go raz przed siebie, biegną dalej. Ćwiczenie powtarzamy.

2. SKRZYŻOWANIE - recytujemy tekst piosenki. Rozmawiamy z dziećmi o treści piosenki, sprawdzamy, czy rozumieją wszystkie słowa (skrzyżowanie, piesi).  Podajemy  kolejne wersy, które dzieci powtarzają. Podczas następnego powtórzenia dzieci wybijają rytm patykami / pałeczkami, krzyżując je podczas uderzania. 

SKRZYŻOWANIE 

Przed / światłami // auta / stoją. //

więc / po pasach // idą / pioesi. //

Potem / ruszą // samo / chody.//

I znów / stop! // Bo idą / dzieci. // 

Duży / ruch // na skrzyżo / waniu : //

auta / jadą, // trąbią, / stają. //

Piesi / obser // wują / światła //

wszyscy / zasad // przestrze / gają. //

                                                                                                                                                                     3. ZEBRA - prosimy o przypomnienie, jak wygląda przejście dla pieszych: Jak myślisz, dlaczego mówi się o nim „zebra”? (pokazujemy ilustrację zebry oraz przejścia dla pieszych). Następnie rozkładamy na podłodze białe i czarne kartki A4 i omawia zabawę: Będziesz się poruszać swobodnie po sali w rytm piosenki. Gdy muzyka ucichnie, wywołujemy jeden kolor (biały lub czarny) i wtedy dziecko musi stanąć na kartce w takim kolorze.

4. DO KINA - mówimy : Zapraszam na wyprawę do kina. Opowiadamy, a dzieci ilustrują treść ruchem.

Idziemy do kina (maszerują w kole). Przechodzimy przez przejście dla pieszych (podnoszą jedną rękę w górę). Teraz musimy stanąć w kolejce i kupić bilet (ustawiają się w linii, podają „pieniądze”, kiwają głową na znak podziękowania). Kupmy przekąski (ustawiają się ponownie w linii, masują brzuch). Jesteśmy już coraz bliżej, po cichu wejdźmy do sali (skradają się na paluszkach), odszukajmy miejsce (rozglądają się na boki). Jest! Siadamy w fotelu (siad skrzyżny, plecy wyprostowane), bo właśnie zaczyna się seans (plecy wyprostowane). Film bardzo nam się podobał! (uśmiechają się), ale czas wracać do domu (wstają i rozchodzą się w różne strony sali). Zabawę powtarzamy. 

5. OTO KINO - pytamy dziecko: Czego potrzebujemy, aby wejść do kina? Czy w kinie można jeść? Czy rozmowy w trakcie oglądania filmu przeszkadzają innym czy nie? Pamiętasz, że na koniec filmu w kinie nie klaszczemy. Na podsumowanie możemy prosić dziecko  o powtórzenie pojedynczych zasad, które przed chwilą zostały omówione.

6. Praca w książkach cz.2 str. 26 - Dzieci wydmuchują przez słomkę krople farby (po wyschnięciu to będą postaci na ekranie TV), doklejają im oczy, dorysowują elementy ciała. Możemy poprosić dzieci o wymyślenie imion dla stworków. Dzieci wypowiadają imiona z podziałem na sylaby.

7. NA MIEJSCA - wieszamy na ścianie obrazek przedstawiający ekran. Dzieci spacerują po sali, na dźwięk muzyki filmowej siadają na dywanie w oznaczonych taśmą rzędach, przodem do ekranu. Gdy muzyka milknie, ponownie chodzą.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMAT TYGODNIA : WIELKANOC 

 

TEMAT DNIA : ŚMIGUS-DYNGUS I INNE ZWYCZAJE - 02.04.2021

1. TAJEMNICZY ŚMIGUS-DYNGUS - Dzieci oglądają film. https://www.youtube.com/watch?v=ZbLjuni0Kqw             Omawiamy film. Zapraszamy dzieci do urządzenia śmigusa roślinkom. Dziecko dostaje konewkę i delikatnie podlewa domowe roslinki.   

2. UWAGA OBLEWAMY WODĄ - Dzieci biegają z kubeczkami. Na hasło : Uwaga, oblewamy wodą! – zatrzymują się, udają, że nabierają wodę z podłogi, prostują  się i udają, że wylewają ją ruchem skrętnym raz na lewo, raz na prawo. Zabawę powtarzamy.

3. GOTOWI NA LANY PONIEDZIAŁEK - Dzieci przygotowują tzw. dyngusówki, czyli pojemniki na wodę, które wykorzystają podczas lanego poniedziałku. Butelki po wodzie ozdabiają wzorami wyciętymi z folii samoprzylepnej oraz wzorami z dziurkaczy. Rodzic robi w korku dziurki, dzieci dokręcają je do butelek. Dyngusówka gotowa!

Co będziemy potrzebować : gładkie butelki po wodzie 0,5 l, kolorowa folia samoprzylepna, nożyczki, 

4. DO CELU - wyznaczamy dziecku miejsce do którego będzie celować strumień wody z przygotowanej wcześniej butelki. Zadaniem dziecka jest jak najcelniej lać wodę.

5. ŚMIGUS-DYNGUS - wykonanie rysunku do wiersza. Upewniamy się, czy dzieci zapamiętały zasady zabawy podczas lanego poniedziałku: Czy za polewanie wodą w lany poniedziałek powinniśmy się obrażać? Czy polewamy się mocno czy troszeczkę? Dlaczego? Następnie zaprasza do wykonania rysunku na temat wiersza.

Wie o tym i Tomek, i Ewa,

że w śmigus się wszystkich oblewa.

Ale czy trzeba Pawełka

oblewać z pełnego kubełka?

Wystarczy małym kubeczkiem

dla żartu

dla śmiechu

troszeczkę.

Bo może wiatr chmurę przywieje

i wszystkich was deszczem

poleje?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TEMAT DNIA : PUSZYSTY KOTEK LUBI MOTEK - 01.04.2021

1. RYSUJEMY KOTKA - mówimy wierszyk i palcem rysuje treść na sobie i w powietrzu:                                                Rysujemy kotka                                                                                                                                             Tu kółeczko, tu kółeczko.        (kreślenie kółeczek na wysokości oczu)                                                                 Tu małe usteczka.                  (rysowanie uśmiechu)                                                                                         To o kotku z czarną łatką        (wskazuje na siebie)                                                                                               krótka jest bajeczka.                                                                                                                                       Tu wąsiki,                              (rysuje wąsy palcami wskazującymi)                                                                     tu ogonek,                             (pokazuje ręką z tyłu długi ogon)                                                                   uszka dwa.                            (przykłada piąstki do głowy)                                                                             Małe łapki i pazurki kotek ma. (dłonie na wysokości oczu – drapią powietrze)                                                               

Dzieci naśladują ruchy próbują powtarzać. Następnie siadają do stolika, na kartkach rysują kota według instrukcji z piosenki. Kolorują czarną łatkę.

2. KOCI GRZBIET - Dzieci poruszają się po dywanie na czworakach (nie na kolanach!) do wiersza „Rysujemy kotka”. Na przerwę w mówieniu robią koci grzbiet.

3. MOTEK I KOTEK -  Dzieci wystukują rytmicznie zdanie: Kotek, kotek lubi motek – głośno, cicho, umiarkowanie.

4. Praca w książkach cz. 2 str. 24 - Dzieci rysują palcem drogę kota do kłębka, przeliczają kostki. Taką samą drogę projektują na dolnej kratownicy, korzystając z nalepek.

5. ŁAPIEMY MYSZKI - kładziemu na dywanie kółko, w środku sylwetę myszy połączona tasiemką z kredką. Dzieci biegaja swobodnie. Na ustalony dźwięk podbiegają do kółka i zaczynają nawijać tasiemkę na kredkę obracając ją w dłoniach. Na ustalony dźwięk odkładają kredke do kółka i biegną dalej. Za pierwszym razem dziecku nie uda sie nawinąć całej tasiemki. Powtarzamy zabawę do czasu, aż dziecko nawinie całą tasiemkę.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TEMAT DNIA : MAMY I ICH DZIECI – 31.03.2021

  1.KONIKI NA ŁĄCE – Dziecko ma włożony kawałek materiału/sznurek/tasiemkę za pasek jak ogon. Zadaniem dziecka jest uciekanie przed gospodarzem tak by nie stracić ogonka. Po złapaniu następuje zamiana miejsc.

2.JAKA JEST MAMA – burza mózgów. Pytamy dzieci jaka ich zdaniem może być każda z zwierzęcych mam. Odpowiedzi dzieci zapisujemy na kartce. Zadajemy pytania pomocnicze, by dzieci powiedziały, że jest kochana, kocha swoje dziecko.

  3.BYŁA SOBIE ŻABKA – ilustrowanie ruchem treści piosenki. Dziecko z mamą tworzą parę. Mama jest mądra, dziecko dzięki niej też staje się mądre. Posłuchajmy piosenki o pewnej żabce. Czy ona też była mądra?       https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI

Była sobie żabka mała / re, re, kum, kum                                                                                                            Która mamy nie słuchała / re, re, ku                                                                                                                    Na spacery wychodziła / re, re, kum, kum. (x2)                                                                                                    Innym żabkom się dziwiła / re, re, kum, kum, bęc.                                                                                              Zjadła żabka siedem muszek / re, re, kum, kum. (x2)                                                                                          I na trawie kładzie brzuszek / re, re, kum, kum, bę                                                                                              Przyszedł bocian niespodzianie / re, re, kum, kum. (                                                                                            Połknął żabkę na śniadanie / re, re, kum, kum, bęc.                                                                                              Teraz wszystkie żabki płaczą / re, re, kum, kum. (x2)                                 

Strona   1 | 2 |

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'