Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rekrutacja

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych  przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2022 r.  rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci 3-6 letnich do przedszkoli.  (rocznik 2019, 2018, 2017, 2016)

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru
od 01.02.2022 r. do 01.03.2022 r. ( osobiście do przedszkola lub elektronicznie na
e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl )

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 11.03.2022 r.

- od 14.03.2022r. do 21.03.2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają
się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 21.03.2022 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2022 r.     Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
- wszystkie podpisy  (matki i ojca dziecka)

- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 Złotów, dn. 17.01.2022 r.  Jolanta Kurowska -dyrektor PP2


ZARZĄDZENIE NR 4.2022 BURMISTRZA ZŁOTOWA W SPRAWIE HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTEPOWANIU UZUPELNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ZŁOTÓW N AROK SZKOLNY 2022/2023

INFORMACJA!!!Smile

Informujemy, że rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022/23 rozpocznie się 01 lutego 2022 roku. Druki -wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola będą dostępne na stronie internetowej przedszkola lub w przedszkolu. Prosimy zapozoznać się z zarządzeniem 4.2022 Burmistrza Miasta Złotowa/patrz powyżej/  w sparwie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym.

                          05.01.2021 r. z poważaniem Jolanta kurowska -dyrektor pp2

...................................................................................................................................................................................................................................

03.10.2021 r. Informujemy, że obecnie nie dysponujemy wolnymi miejscami w przedszkolu

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się w lutym 2022 roku

Jolanta Kurowska -dyrektor pp2

..................................................................................................................................................................

karta informacyjna przedszkolaka

system rejestrowania pobytu dziecka w przedszkolu

klauzula RODO

zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

zgoda na rozpowszechnianie wizerunki

.......................................................................................................................

INFORMATOR PP2 2021

SmileSmileSmileSmileSmileSmileKissKissKissKissKissSmileKissKissKissKissKissLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

 


« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl