Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rekrutacja

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską serdecznie zapraszają do obejrzenia najnowszego filmu edukacyjnego dla rodziców pn. "Rozwój dziecka". Film powstał w ramach cyklu "CRL uczy rodziców". 

Link do filmu: https://youtu.be/Eao2j4IoKPg
Wszystkie filmy z cyklu "CRL uczy rodziców" dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W ZŁOTOWIE . dn.24.03.2021 r.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W HOLU PRZEDSZKOLA WYWIESZONE SĄ LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ZŁOTOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/22. RODZICE PROSZENI SĄ O ODBIÓR DECYZJI U DYREKTORA PRZEDSZKOLA.

RODZICE, KTÓRZY PODPISALI ZGODE NA PRZENIESIENIE WNIOSKU DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIE DO PP4 Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

                                  z poważaniem Jolanta Kurowska

...........................................................................................................................................................

Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie                          Złotów, 11.03.2021r.

Informacja o rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/22

 

Uprzejmie informujemy, że wstępne wyniki rekrutacji z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 do Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie  na rok szk. 2021/22

zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w przedszkolu

w dniu 12 marca 2021r.

i będą dostępne w godzinach od 6:30 do 14.30.

Do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do złożenia oświadczeń woli zapisu dziecka do Publicznego Przedszkola nr 2

(wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej przedszkola lub w holu przedszkola)oświadczenie  . Wypełnione i podpisane oświadczenie można  przesłać elektronicznie na adres: p2@przedszkola-zlotow.pl ,   wrzucić do skrzynki podawczej w przedszkolu, wysłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki pocztowej

Uwaga!!! Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 24 marca 2021r.

 

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia proszeni są o wypisanie oświadczenia przekazania wniosku i udziału w rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 4  w Złotowie. Należy podpisać oświadczenie oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Publiczne Przedszkole nr 4  w Złotowie  oświadczenie  i klauzula przekazać do Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie przekaże wnioski                        z załączonymi dokumentami do Dyrektora PP4, celem przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji.

 

Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola  można odbierać osobiście w przedszkolu lub  zostanie przekazana rodzicom  pocztą elektroniczną lub tradycyjną od 24 marca 2021 r.

Ważne!

W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny, prosimy o wejście tylko jednej osoby z własnym długopisem


Z poważaniem

 Jolanta Kurowska

dyrektor przedszkolaSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA W SPARWIE REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  NA ROK SZKOLNY 2021/22

Regulamin rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/22

SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2021/2022        

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2021r.  rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl, zakładka : Rekrutacja do przedszkola

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru do 01.03.2021r. (elektronicznie lub osobiście do przedszkola), 

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku,  nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy

  ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 12.03.2021r.                           

- od 15.03.2021r. do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń                                  w przedszkolu 24.03.2021 r.         

Informacje o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 58 13, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021 2022

SmileSmileSmileSmileSmileSmileKissKissKissKissKissSmileKissKissKissKissKissLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing


ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTNIKÓW KART-proszę podpisać i przekazać do przedszkola

Informator dla Rodziców o PP2


 

« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl