Strona główna
Serdecznie witamy! break

Wakacje 2020

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Ulotka-Patent na bezpieczne wakacje

https://www.youtube.com/watch?v=CQkc4Dfe1aw-Bajka Wakacje.

 

 

 

                   SZANOWNI RODZICE !!!

            INFORMACJA DOTYCZY KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA

         PRZESZKOLNEGO W OKRESIE DYŻURU WAKACYJNEGO

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZŁOTOWIE

Z uwagi na aktualne wytyczne MEN i GIS ulega zmianie organizacja pracy przedszkola w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 roku.                                                                                                     

W trosce o zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, nie prowadzimy opieki dla dzieci z innych przedszkoli, ponieważ wiąże się z  przemieszczaniem między przedszkolami i zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. Dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola według obowiązujących procedur, zasad zgodnie z reżimem sanitarnym (min. ograniczona liczba dzieci w grupie).

Zapisy do przedszkola w okresie lipiec-sierpień dotyczą rodziców, którzy nie mogą w tym czasie skorzystać z urlopów wypoczynkowych. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.                                                                                                         

                                                              Termin dyżuru wakacyjnego:                                                                                                                                             

       06-17.07.2020 roku,     20-31.07.2020 roku,     03-14.08.2020 roku 

Zapisy na dyżur wakacyjny w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą drogą elektroniczną na adres e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl, pocztą tradycyjną lub wrzucając do przedszkolnej skrzynki pocztowej/od strony parkingu/. Deklaracja o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępna  na stronie internetowej przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl/p3

Prosimy zainteresowanych Rodziców o wypełnienie i przesłanie załączonych dokumentów do 10.06.2020 roku (deklaracje przesłane po wskazanym terminie  nie będą rozpatrywane).

Załaczniki:

  • oświadczenie- zagrożenie
  • zasady ponownego uczęszczania dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 3  w Złotowie
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka
  • oświadczenie o zatrudnieniu , prowadzeniu gospodarstwa rolnego  lub działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym.
  • oświadczenie o  zapoznaniu się z niżej wymienionymi  dokumentami dostępnymi na stronie internetowej publicznego przedszkola Nr 3 w Złotowie.

Załączniki PDF /kliknij/ 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl