Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rekrutacja

         

 

Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2021/2022 

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2021r.  rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

-pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl, zakładka :rekrutacja,

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru do 01.03.2021r. (elektronicznie lub osobiście do przedszkola), 

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku,  nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy

  ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 12.03.2021r.                           

- od 15.03.2021r. do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń                                  w przedszkolu 24.03.2021 r.         

Informacje o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Adresy przedszkoli:

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54, tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

Wniosek i Złączniki

ZARZĄDZENIE NR 1.2021 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 stycznia 2021r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2021/2022.

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl