Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rekrutacja

Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli

 w Złotowie na rok szkolny 2020/2021

 Uprzejmie informujemy, że od 03.02.2020r.  rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

-pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl , zakładka  dokumenty,

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru do 02.03.2020r.,  

-wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku,  nie liczy się kolejność składania wniosku, 

-listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 12.03.2020r.,

- rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłoszą się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.  Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2020r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola,

-listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2020 r.                                                                            Informacje  o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

 

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05

Zarządzenie  nr 4 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 10.01.2020r.w sprawie Harmonogramu czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2020/2021

Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 3  w Złotowie na rok szkolny 2020/2021

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wzory oświadczeń do Wniosku.


« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl