Strona główna
Serdecznie witamy! break

 

Informacja o zdobytych uprawnieniach i certyfikatach

  

Certyfikaty przedszkola

 

- Akademia Przedszkolaka

Celem uczestnictwa w projekcie było szerzenie wśród dzieci bezpiecznych

postaw i zachowań na drodze, w domu, na wakacjach

 

- Arterapia

realizowany wg treści zawartych w podstawie programowej wychowania

przedszkolnego

 

-Akademia Przedszkolaka

Celem uczestnictwa w projekcie było szerzenie świadomości ekologicznej,

poszerzanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw

proekologicznych.

 

Certyfikaty nauczycieli

 

-,, Bezpieczeństwo Informacji i ochrony danych osobowych”

-,,Edukacja emocjonalna w przedszkolu oraz praca z dzieckiem szczególnie

zdolnym ”

-,,Coachingowy styl pracy nauczycieli/dyrektora”

-,,Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy”

-,,Metody oparte na teorii integracji sensorycznej”

-,,Praca przedszkolna wobec nowych wyzwań edukacyjnych”

-,,Bajkoterapia w rozwoju dziecka”

-,,Podstawy tworzenia ruchu i choreografii”

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl