Strona główna
Serdecznie witamy! break

Podstawa programowa, realizowane programy

1.Nowa Podstawa programowa obowiązuje od 01.09.2017r.

Pracujemy w oparciu o program wychowania w przedszkolu zatwierdzony przez MEN:

 

Realizowane programy  w roku szkolnym 2020/2021:

1.Grupa I"Słoneczka"

-"Zabawy z porami roku"-Program wychowania przedszkolnego. Autorzy:Iwona Lewkowicz,Anna Tworkowska-  Baraniuk.Podręcznikarnia.2012r.

-"Trzylatek w przedszkolu"-Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich.Autorzy:L.Bender, G.Grabek, M.Kisiel,J.Świstun.2003r.

-"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G:Kawa.02.12.2014r.

 

2.Grupa II "Misie"

-"Nasze przedszkole"-Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Autorzy:M.Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska. Wydawnictwo MAC EDUKACJIA. Kielce 2017r.

-"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G:Kawa.02.12.2014r.

 

3.Grupa III "Skrzaty"

-"Program wychowania przedszkolnego". Autorzy:W.Żaba-Żabińska, W.Majewska,R.Paździo. Wydawnictwo- GRUPA MAC S.A.2020r.

 -"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G.Kawa.02.12.2014r. 

 

4.Grupa IV "Biedronki"

-"Program wychowania przedszkolnego". Autorzy:W.Żaba-Żabińska, W.Majewska,R.Paździo. Wydawnictwo- GRUPA MAC S.A.2020r.

 -"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G.Kawa.02.12.2014r. 

 

5.Grupa V "Motyle"

-"Odkrywam siebie"-Program wychowania przedszkolnego. Autorzy:W.Żaba-Żabińska, W.Majewska, R.Paździo.Wydawnictwo-GRUPA MAC S.A. 2020r.

-"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G:Kawa.02.12.2014r.

 

6.Grupa VI "Pszczółki"

-"Odkrywam siebie"-Program wychowania przedszkolnego. Autorzy:W.Żaba-Żabińska, W.Majewska, R.Paździo.Wydawnictwo-GRUPA MAC S.A. 2020r.

-"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G:Kawa.02.12.2014r.

 Programy profilaktyczne PSSE :

Innowacyjny program wychowania przedszkolnego:

 

Koordynator programu -mgr D.Lange.

 

Informujemy rodziców, iż nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiej Akcji:

1. „Akademia zdrowego przedszkolaka”-temat: „Podróż do krainy aktywności”. Informacje można uzyskać na stronie internetowej: kontakt@zdrowyprzedszkolak.pl

 

2. Program profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla dzieci w wieku 0-5 lat: „Dzieciństwo bez próchnicy”. Informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.zebymalegodzicka.pl

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl