Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rekrutacja

 

ROK 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 4.2022 Z DNIA 4 STYCZNIA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2022/2023

 

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ROZPOCZNIE SIĘ

OD 01.02.2022R. (rocznik 2019, 2018, 2017, 2016,)

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek ( dostępny pod koniec stycznia 2022) w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru od 01.02.2022 r. do 01.03.2022 r. ( osobiście do przedszkola lub elektronicznie na e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl )
- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 11.03.2022 r.

od 14.03.2022r. do 21.03.2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 21.03.2022 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2022 r.  Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola. 

Uwaga ważne!

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
-wszystkie podpisy  (matki i ojca dziecka).

- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów.

Adresy przedszkoli:

Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole Nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole Nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

 

Z poważaniem

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 Smile Smile

 


Dzień adaptacyjny dla nowoprzyjętych dzieci z grupy Misie i Motyle odbędzie się 30.08.2021 (poniedziałek) o godzinie 9.30.

 Prosimy o przybycie z dzieckiem jednego z rodziców z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dostarczenie pościeli, piżamki (tylko dla dzieci z grupy Słoneczka), kapci i worka z ubraniami na zmianę (dotyczy wszystkich dzieci). Wszystkie rzeczy powinna być czytelnie podpisane  w widocznym miejscu.

 W tym dniu można zakupić u Pani intendentki karty do drzwi wejściowych (przygotowane po dwie karty, każda  w cenie 3 zł płatne gotówką), potwierdzić dane kontaktowe (przekazać w formie wydruku komputerowego),  potwierdzić ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu i posiłków. Przed wejściem do sali zabaw dla dzieci prosimy o zmianę obuwia.

                                                                                                                                                                           Z wyrazami szacunku                                                                                                                                                                                                       

                                Gabriela Kawa

                                                            dyrektor przedszkola


                            Informacje dla rodziców dzieci rozpoczynających                                  

edukację przedszkolną od 1 września  2021r.

 Drodzy Rodzice,

zapraszamy  w dn. 28 maja o godz. 15:30 na zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola. Na zebranie może przybyć jeden rodzic/ opiekun bez dziecka. Przypominamy o przestrzeganiu zasad sanitarno-epidemiologicznych. Omówimy sytuacje sprzyjające udanej adaptacji, założenia programowe i organizacyjne, zwiedzimy sale zabaw dla dzieci. Informujemy, iż dni adaptacyjne odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej przedszkola:

                                 www.przedszkola-zlotow.pl   zakładka P3.

                                Prosimy śledzić stronę internetową przedszkola

Z poważaniem

  Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

Zachęcamy do obejrzenia filmu i załączników poniżej: 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLAKA

 PRAWA  DZIECKA P3

KIEDY POSŁAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

INFORMATOR DLA RODZICÓW

ANKIETA INFORMACYJNA O DZIECKU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLAKA

"TRZYLATEK W PRZEDSZKOLU"-PROGRAM ADAPTACYJNY

PP3-PREZENTACJA DLA RODZICÓW 

Film edukacyjny dla rodziców pt."Rozwój dziecka"

https://link.freshmail.mx/c/ridt830uvh/aksl7dio0u
 INFORMACJA
Z DNIA 23.03.2021 ROKU
 24 marca zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych
do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2021/22
Uwaga! Ważne!
Informację o przyjęciu dziecka do przedszkola należy
odebrać osobiście w przedszkolu w dniu 24 marca w godz. do 15.30. 
W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny, prosimy o wejście tylko jednej
osoby z własnym długopisem.
Z poważaniem
  Gabriela Kawa
dyrektor przedszkola

  

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl