Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rekrutacja

Dzień adaptacyjny dla nowoprzyjętych dzieci z grupy Misie i Motyle odbędzie się 30.08.2021 (poniedziałek) o godzinie 9.30.

 Prosimy o przybycie z dzieckiem jednego z rodziców z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dostarczenie pościeli, piżamki (tylko dla dzieci z grupy Słoneczka), kapci i worka z ubraniami na zmianę (dotyczy wszystkich dzieci). Wszystkie rzeczy powinna być czytelnie podpisane  w widocznym miejscu.

 W tym dniu można zakupić u Pani intendentki karty do drzwi wejściowych (przygotowane po dwie karty, każda         w cenie 3 zł płatne gotówką), potwierdzić dane kontaktowe (przekazać w formie wydruku komputerowego),              potwierdzić ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu i posiłków. Przed wejściem do sali zabaw dla dzieci prosimy o zmianę obuwia.

                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                                                     

                                                                 Gabriela Kawa

                                                            dyrektor przedszkola


                            Informacje dla rodziców dzieci rozpoczynających                                  

edukację przedszkolną od 1 września  2021r.

 Drodzy Rodzice,

zapraszamy  w dn. 28 maja o godz. 15:30 na zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola. Na zebranie może przybyć jeden rodzic/ opiekun bez dziecka. Przypominamy o przestrzeganiu zasad sanitarno-epidemiologicznych. Omówimy sytuacje sprzyjające udanej adaptacji, założenia programowe i organizacyjne, zwiedzimy sale zabaw dla dzieci. Informujemy, iż dni adaptacyjne odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej przedszkola:

                                 www.przedszkola-zlotow.pl   zakładka P3.

                                Prosimy śledzić stronę internetową przedszkola

Z poważaniem

  Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

Zachęcamy do obejrzenia filmu i załączników poniżej: 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLAKA

 PRAWA  DZIECKA P3

KIEDY POSŁAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

INFORMATOR DLA RODZICÓW

ANKIETA INFORMACYJNA O DZIECKU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLAKA

"TRZYLATEK W PRZEDSZKOLU"-PROGRAM ADAPTACYJNY

PP3-PREZENTACJA DLA RODZICÓW 


 

 

 

Film edukacyjny dla rodziców pt."Rozwój dziecka"

https://link.freshmail.mx/c/ridt830uvh/aksl7dio0u

 

 

 

 

 

INFORMACJA
Z DNIA 23.03.2021 ROKU
 24 marca zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych
do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2021/22
Uwaga! Ważne!
Informację o przyjęciu dziecka do przedszkola należy
odebrać osobiście w przedszkolu w dniu 24 marca w godz. do 15.30. 
W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny, prosimy o wejście tylko jednej
osoby z własnym długopisem.
Z poważaniem
  Gabriela Kawa
dyrektor przedszkola

INFORMACJA

Z DNIA 23.03.2021 ROKU

 24 marca zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych

do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2021/22

Uwaga! Ważne!

Informację o przyjęciu dziecka do przedszkola należy

odebrać osobiście w przedszkolu w dniu 24 marca w godz. do 15.30. 

W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny, prosimy o wejście tylko jednej

osoby z własnym długopisem.


Z poważaniem

  Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

 Złotów, 10.03.2021r.

 

 

Informacja

 Uprzejmie informujemy, że wstępne wyniki rekrutacji z listą kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

do przyjęcia do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie na rok szk. 2021/22

zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszw

dniu 12 marca 2021r.

i będą dostępne w godzinach od 7.00 do 11.00 oraz od 14.00-15.30.

Do 19.03.2021rrodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do złożenia oświadczeń woli przyjęcia

dziecka do Publicznego Przedszkola Nr3 ( wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej

przedszkola). Wypełnione i podpisane oświadczenie można  przesłać elektronicznie na adres:

 p3@przedszkola-zlotow.pl  lub  wrzucić do skrzynki przy wejściu głównym do przedszkola.

Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

 

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia proszeni są o wypisanie oświadczenia woli udziału w

II etapie rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 4  w Złotowie. Należy podpisać oświadczenie woli

oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Publiczne Przedszkole nr 4  w

Złotowie i przekazać do Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie. 

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie przekaże wnioski  z załączonymi dokumentami do

Dyrektora PP4, celem przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji. 

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w

przedszkolu w dniu 24 marca 2021r.

Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola  można odbierać osobiście w

przedszkolu lub zostanie przekazana rodzicom  pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Ważne!

W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny, prosimy o wejście tylko jednej osoby z własnym

długopisem.

 

Z poważaniem

 Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

 

Oświadczenie woli potwierdzenia zapisu dziecka do przedszkola


 

 

Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2021/2022 

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2021r.  rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

-pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl, zakładka :rekrutacja,

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru do 01.03.2021r. (elektronicznie lub osobiście do przedszkola), 

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku,  nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy

  ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 12.03.2021r.                           

- od 15.03.2021r. do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń                                  w przedszkolu 24.03.2021 r.         

Informacje o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Adresy przedszkoli:

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54, tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

Wniosek i Złączniki

REGULAMIN REKRUTACJI 

ZARZĄDZENIE NR 1.2021 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 stycznia 2021r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2021/2022.

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl