Strona główna
Serdecznie witamy! break

 

Informacja o zdobytych uprawnieniach i certyfikatach

 Certyfikaty przedszkola

 

-Projekt MSC Polska

-Celem jest kształtowanie prawidłowej mowy dziecka.

 

 - Akademia Przedszkolaka

Celem uczestnictwa w projekcie było szerzenie wśród dzieci bezpiecznych postaw i zachowań na drodze, w domu, na wakacjach.

-Celem uczestnictwa w projekcie było szerzenie świadomości ekologicznej, poszerzanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

-Celem jest szerzenie wśród dzieci postaw prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych oraz uświadomienie znaczenia aktywnoci fizycznej.

 -Celem jest kultywowanie tradycji świątecznych wśród dzieci.

 

-Arteterapia

-Program realizowany zgodnie z wytycznymi  podstawy programowej. 

 

-Akademia Zdrowego Predszkolaka

- Kubusiowi Przyjaciele Natury

  - Celem programu jest rozwijanie zainteresowań u dzieci przyrodniczych, ekologicznych oraz aktywnego    spędzania czasu i ruchu 

 

Certyfikaty nauczycieli

-,, Bezpieczeństwo Informacji i ochrony danych osobowych”

-,,Edukacja emocjonalna w przedszkolu oraz praca z dzieckiem szczególnie zdolnym ”

-,,Coachingowy styl pracy nauczycieli/dyrektora”

-,,Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy”

-,,Metody oparte na teorii integracji sensorycznej”

-,,Praca przedszkolna wobec nowych wyzwań edukacyjnych”

-,,Bajkoterapia w rozwoju dziecka”

-,,Podstawy tworzenia ruchu i choreografii”

 

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'