Strona główna
Serdecznie witamy! break

Podstawa programowa, realizowane programy

1.Nowa Podstawa programowa obowiązuje od 01.09.2017r.

Pracujemy w oparciu o program wychowania w przedszkolu zatwierdzony przez MEN:

 

Realizowane programy  w roku szkolnym 2020/2021:

1.Grupa I"Słoneczka"

-"Zabawy z porami roku"-Program wychowania przedszkolnego. Autorzy:Iwona Lewkowicz,Anna Tworkowska-  Baraniuk.Podręcznikarnia.2012r.

-"Trzylatek w przedszkolu"-Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich.Autorzy:L.Bender, G.Grabek, M.Kisiel,J.Świstun.2003r.

-"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G:Kawa.02.12.2014r.

 

2.Grupa II "Misie"

-"Nasze przedszkole"-Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Autorzy:M.Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska. Wydawnictwo MAC EDUKACJIA. Kielce 2017r.

-"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G:Kawa.02.12.2014r.

 

3.Grupa III "Skrzaty"

-"Program wychowania przedszkolnego". Autorzy:W.Żaba-Żabińska, W.Majewska,R.Paździo. Wydawnictwo- GRUPA MAC S.A.2020r.

 -"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G.Kawa.02.12.2014r. 

 

4.Grupa IV "Biedronki"

-"Program wychowania przedszkolnego". Autorzy:W.Żaba-Żabińska, W.Majewska,R.Paździo. Wydawnictwo- GRUPA MAC S.A.2020r.

 -"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G.Kawa.02.12.2014r. 

 

5.Grupa V "Motyle"

-"Odkrywam siebie"-Program wychowania przedszkolnego. Autorzy:W.Żaba-Żabińska, W.Majewska, R.Paździo.Wydawnictwo-GRUPA MAC S.A. 2020r.

-"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G:Kawa.02.12.2014r.

 

6.Grupa VI "Pszczółki"

-"Odkrywam siebie"-Program wychowania przedszkolnego. Autorzy:W.Żaba-Żabińska, W.Majewska, R.Paździo.Wydawnictwo-GRUPA MAC S.A. 2020r.

-"Program logopedyczny.Profilaktyczno-Terapeutyczny". Autor:G:Kawa.02.12.2014r.

 Programy profilaktyczne PSSE :

Innowacyjny program wychowania przedszkolnego:

 

Koordynator programu -mgr D.Lange.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie uprzejmie informuje, iż w roku szkolnym 2020/2021 realizowany będzie program edukacyjny  pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Celem  programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu to zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,

kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.  Grupa odbiorców to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat, nauczyciele przedszkolni,  rodzice i opiekunowie dzieci.

Materiały w wersji elektronicznej znajdują się pod linkiem https://www.gov.pl/web/gis/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne--nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli

 Dodatkowo jest możliwość obejrzenia filmu animowanego i lekcji pokazowej na kanale Youtube:

 https://www.youtube.com/watch?v=4VhGmy1zR1w

https://www.youtube.com/watch?v=je3E0z1oke0

Serdecznie zapraszamy  do współpracy i mamy  nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w poprawie zdrowia w środowisku lokalnym.

Koordynator programu -mgr D.Lange.

 

Złotów, dnia 12 października 2020r.

OZ . 966.5.2.2020

 

                                                                                 Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Powiatu Złotowskiego

-według rozdzielnika

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie w związku z sytuacją epidemiologiczną przekazuje w załączeniu filmik edukacyjny do rozpowszechnienia wśród dzieci, młodzieży i rodziców.

 

 Państwowy Powiatowy

  Inspektor Sanitarny

            w Złotowie

mgr Halia Godlewska

 

Filmik edukacyjny w związku z epidemią

 


 

 Informujemy rodziców, iż nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiej Akcji:

1. „Akademia zdrowego przedszkolaka”-temat: „Podróż do krainy aktywności”. Informacje można uzyskać na stronie internetowej: kontakt@zdrowyprzedszkolak.pl

 

2. Program profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla dzieci w wieku 0-5 lat: „Dzieciństwo bez próchnicy”. Informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.zebymalegodzicka.pl

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl