Strona główna
Serdecznie witamy! break

Tablica ogłoszeń

 

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

SZANOWNI RODZICE

UWAGA RODZICE!!!

  W ZWIĄZKU Z WNIOSKAMI RODZICÓW   O DOSTOSOWANIE PRACY PRZEDSZKOLA

DO GODZIN PRACY RODZICÓW  W UZGODNIENIU Z PRZEWODNICZĄCĄ RADY RODZICÓW  DOPUSZCZA SIĘ PRZYPROWADZANIE DZIECI DO ODDZIAŁU DYŻURNEGO  / W TYM CZASIE, KIEDY DANY ODDZIAŁ NIE PRACUJE/

PROSIMY PRZYPROWADZAĆ I ODBIERAĆ DZIECI ZGODNIE Z DEKLERACJAMI

dyrektor PP2

Proszę zapoznać się ze zmienionymi procedurami opisanymi w poniższym zarządzeniu:

Zarządzenie z dnia 04.09.2020 r. w sprawie  wprowadzenia warunków i  procedur  zapewniających bezpieczeństwa sanitarne  dzieciom  i pracownikom   w związku   z organizacją  roku szkolnego 2020/2021 podczas pandemii Covid 19  

...........................................................................................................

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

 

Szanowni Rodzice,  

Informujemy, że ubezpieczenie Państwa dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ma charakter dobrowolny

Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i nie zawiera umów ubezpieczeniowych dla dzieci  

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć indywidualnie z wybranym przez Państwa ubezpieczycielem.

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Drodzy Rodzice!!!

Na dzień dzisiejszy organizacja pracy grup oraz wejścia do przedszkola

wejście 3/od strony szatni Krasnali i Biedronek /

Krasnale – oddział pracuje od 6:30 do 15:30 / prosimy przyprowadzać dzieci od 6:30 do 7:30 i odbierać od 15:00 do 15:30

Biedronki – oddział pracuje od godz. 7:30 do 15:30 /prosimy przyprowadzać dzieci od 7:30 do 8:00 i odbierać od 15:00 do 15:30/

 

 Wejście 2

Słoneczka – oddział pracuje od godz. 7:15 do 16:15/ prosimy przyprowadzać dzieci od 7:15 do 7:45 i odbierać od 15:30 do 16:15/

Motyle – oddział pracuje od godz. 7:30 do 16:30/ prosimy przyprowadzać dzieci od godz. 7:30 do 8:00 i odbierać w godzinach: 14:45-15:00 i 15:45-16:30/

Literki – (wydłużono pracę oddziału) oddział pracuje od godz. 7:30 do 15:30 /prosimy przyprowadzać dzieci od 7:30 do 8:00 i odbierać od godz. 15:00 do 15:30/

Wejście 1

Pszczółki- oddział pracuje od godz. 7:30 do 15:00 /prosimy przyprowadzać dzieci od godz. 7:30 do godz. 8:00 i odbierać od 14:30 do 15:00/

Stosując  się do harmonogramu  unikniemy kolejek przed wejściem do przedszkola i  zagrożenia  kontaktu z wieloma osobami.

W trosce o dzieci i pracowników prosimy rodziców o ścisłą współpracę. Odpowiedzialne zachowanie dorosłych zminimalizuje możliwość zarażenia wirusem. Razem pokonamy ten trudny dla nas wszystkich okres Pandemii.


Drodzy Rodzice, prosimy zapoznać się z poniższym zarządzeniem:

Procedury zapewniające bezpieczeństwo sanitarne dzieciom i pracownikom PP2

KOMUNIKAT -MAMY NOWE WYTYCZNE

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja


Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl