Strona główna
Serdecznie witamy! break

Programy,plany

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW W ROKU SZK. 2017/18

 

1.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

2. Program  uzupełniający" Kocham przedszkole" WSiP

3. Program nauki jezyka angielskiego w przedszkolu.

4. Program nauki religii w przedszkolu.

 

5.Program zajęć z dziedziny przyrody, ekologii i łowiectwa z uwzględnieniem pór roku

dla dzieci 5-6 letnich

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2017/18

PLAN ROCZNY NA ROK 2017/18

 

INFORMACJA O PROJEKCIE NUMER RPWP.08.01.01-30-0146/17

REALIZOWANYM W OPARCIU O RAMY WRPO 2014+ z dn.1.08.2017r.

Wybranie galerii nie powiodło się!
Nieznana kolumna 'Id_grupy' w where clause