Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rozkład dnia

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godz.6.30 do 16.30

Od godziny 6.30 do 7.00 i od 15.30 do 16.30 grupy I - II; III - IV są łączone co wynika z układu godzin nauczycielek podanego w arkuszu organizacyjnym.

6.30-8.00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne lub w małych grupach, praca indywidualna z dziećmi zdolnymi oraz ćwiczenia wyrównawcze, zapowiedź zadań edukacyjnych na cały dzień, ćwiczenia poranne
8.00-8.30 śniadanie, czynności higieniczne
8.30-9.30 zajęcia i zabawy- realizacja zadań z zakresu edukacji społeczno- moralnej, zdrowotnej, ruchowej, matematycznej, muzycznej, technicznej, kulturowo-estetycznej, komunikacyjnej przyrodniczej, mowy i myślenia, przygotowania do pisania i czytania zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego
9.30-10.00 drugie śniadanie
10.00-11.30 swobodne zabawy i zabawy inicjowane przez nauczycielkę, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw
11.30-12.00 czynności higieniczne, obiad
12.30-14.30

dzieci młodsze: słuchanie baśni, bajek, legend i odpoczynek poobiedni

Dzieci starsze: słuchanie baśni, bajek, legend, relaks

Zajęcia w małych grupach, zabawy według zainteresowań, ćwiczenia utrwalające, wspomagające, zajęcia dodatkowe, spacery, wycieczki

14.30-15.00 podwieczorek, czynności higieniczne
15.00-16.30 zabawy dowolne z wykorzystaniem gier planszowych, układanek, rysowanie, przy sprzyjającej aurze zabawy na placu zabaw

W sprawie opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są do 20 dnia każdego miesiąca.

Plan zajęć

I grupa - "Krasnoludki"

Poniedziałek 1. Rozwój mowy i myślenia
2. Zestaw zabaw naśladowczych
Wtorek 1. Zajęcia plastyczno - techniczne
Środa 1. Pojęcia matematyczne
2. Zestaw zabaw naśladowczych
Czwartek 1. Umuzykalnienie
2. Zajęcia plastyczno - techniczne
Piątek 1. Zestaw zabaw naśladowczych
2. Poznawanie przyrody

 

II grupa - "Misie"

Poniedziałek 1. Rozwój mowy i myślenia
2. Zestaw zabaw naśladowczych
Wtorek 1. Umuzykalnienie
2. Zajęcia plastyczno - techniczne
Środa 1. Rozwój mowy i myślenia
2. Zestaw zabaw naśladowczych
Czwartek 1. Pojęcia matematyczne
2. Zajecia plastyczno - techniczne
Piątek 1. Poznawanie przyrody 
2. Umuzykalnienie

 

III grupa -"Zajączki"

Poniedziałek 1. Rozwój mowy i myślenia
2. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
Wtorek 1. Zajęcia umuzykalniające
2. Zajęcia plastyczne
Środa

1. Rozwój mowy i myślenia

2. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych                                              

Czwartek 1. Pojęcia matematyczne
2. Zajęcia umuzykalniające
Piątek 1. Poznawanie przyrody
2. Zajęcia plastyczno - techniczne

 

                                                IV grupa -"Skrzaty"


Poniedziałek 1. Rozwój mowy i myślenia
2. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
Wtorek 1. Umuzykalnienie
2. Zajęcia plastyczno - techniczne
Środa 1. Rozwój mowy i myślenia
2. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
Czwartek 1. Pojęcia matematyczne
2. Zajęcia umuzykalniające
Piątek 1. Zajęcia plastyczne 
2. Poznawanie przyrody

 

Znalezione obrazy dla zapytania pszcżółkaV grupa - "Pszczółki" 


Poniedziałek 1. Rozwój mowy i myślenia.
2. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.
Wtorek 1. Umuzykalnienie.
2. Zajęcia plastyczno - techniczne.
Środa 1. Rozwój mowy i myślenia
2. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.
Czwartek 1. Pojęcia matematyczne.
2. Poznawanie przyrody.
Piątek 1. Zajęcia plastyczne.
2. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705
E-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl