Strona główna
Serdecznie witamy! break

UWAGA!

W związku z coraz wyższymi cenami towarów oraz wymaganiami, jakie powinny spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dn. 26 lipca 2016r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców
i za zgodą organu prowadzącego, inforujemy że

z dn. 01.01.2022r. stawka żywieniowa za posiłki w przedszkolu

będzie wynosiła 9 zł.


ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

zasady korzystania z wyżywienia (proszę kliknąć)

 

____________________________________________________


Szanowni Rodzice,

informujemy, że  odpłatność za miesiąc wrzesień 2021r.  zostanie rozliczona w miesiącu październiku- prosimy sprawdzać pocztę e-mail Smile

Prosimy serdecznie wszystkich rodziców o przesłanie wiadomości e-mail z adresu na który życzycie sobie Państwo przesyłanie informacji o płatnościach za przedszkole na adres:

p4@przedszkola-zlotow.pl

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka


Rodziców, których dzieci uczęszczały do przedszkola w sierpniu 2021, prosimy o uiszczenie opłat do 10 września 2021r. zgodnie z otrzymaną informacją na adres e-mail.


Odpłatność za przedszkole -sprawdź uchwała Rady Miejskiej w  Złotowie

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 8 zł ;

Podstawa programowa realizowana jest przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu;

5 godzin jest dla wszystkich dzieci bezpłatne;

Dla dzieci w wieku 3-5 lat opłata za  każda rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin wynosi 1 zł,

dzieci 6 –letnie są zwolnione z opłaty za pobyt;

Płatność na konto przedszkola do 10-go każdego miesiąca- nr konta  80 8941 0006 0026  3551  2000 0100 

Zwroty za nieobecności rozliczane są w następnym miesiącu;

Zgłaszanie nieobecności pod nr telefonu 67 263 27 05 lub e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl.


« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705