Strona główna
Serdecznie witamy! break

Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. 67 263 2705Ubezpieczenie


Szanowni Państwo.

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym,  przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej udostępniamy przesłane, jako oferta do przedszkola,  linki do strony www (zabezpieczone), gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

Aby skorzystać z oferty należy wejść na poniższe linki, np:                             

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/20015

lub

Ubezpieczenie przedszkolne i szkolne w EDUPOLISA - https://edupolisa.pl/ords/f?p=100:1:::NO:RP:KODRABATOWY:002001

lub

 link do grupy otwartej, samodzielnie można wybrać pakiet dla dziecka lub dzieci, okres ubezpieczenia 01.09.2020-31.08.2021, rodzic samodzielnie wypełnia dane i opłaca polisę: https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=6AB2F21EED0DE497CBDE5B7983AD8C51271544DF« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705