Strona główna
Serdecznie witamy! break

Szanowni Państwo.

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym,  przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej udostępniamy przesłane, jako oferta do przedszkola,  linki do strony www (zabezpieczone), gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

     

Aby skorzystać z oferty należy wejść na poniższe linki:                             

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/20037  

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?

token=9F3490EDD8353EF5E8E6F6B1F2CD246E5C32FC2E4FC4571AABFADC10D7C3839B

ulotka ubezpieczenie interrisk.pdf

Przedszkola

NNW szkolne ULOTKA z linkiem

https://www.aviva.pl/ubezpieczenia-dla-firm/ubezpieczenia-grupowe-na-zycie/opiekun-dla-nauczycieli/

https://www.uniqa.pl/kalkulator/ubezpieczenie-szkolne-nnw/insurance?PartnerType=PA&PartnerId1=550726&PartnerId2=LP

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705