Strona główna
Serdecznie witamy! break

Szanowni Państwo.

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym,  przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej udostępniamy przesłane, jako oferta do przedszkola,  linki do strony www (zabezpieczone), gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko. Na adres e-mail pzredszkola wpłynęło wiele ofert ,pełna lista ofert u dyrekcji przedszkola oto niektóre z nich.

   

Aby skorzystać z oferty należy wejść na poniższe linki:       

1. Compensa

 link i hasło dla osób chcących samemu założyć polisę przez internet:

https://szkola.compensa.pl/

HASŁO: 930227

2. INTERRISK

3.TUZ

4.Bezpieczny.pl

5. kocham to dbam

6. Colonnade

 

 

 

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705