Strona główna
Serdecznie witamy! break

Kształcenie na odległość

Szanowni Rodzice

Zawieszenie działalności przedszkola jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola , dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.

Rodzicu ! Zachęcamy

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane.

Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo i zasób wiedzy swojego dziecka.

Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi, na rozmowę o przeczytanej książce, o wywołanych odczuciach, postawach i zachowaniu bohaterów.

Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych.

Zaproponuj dziecku gry planszowe , zabawy i gry zręcznościowo – ruchowe. Kontaktuj się ze swoimi nauczycielami. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka.

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'