Strona główna
Serdecznie witamy! break

Organizacja roku szkolnego


Rok szk. 2021/22


Przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora                         Sanitarnego oraz z zarządzeniem dyrektora przedszkola  nr 26/2020 .

 

 

Szanowni Rodzice

W związku z tym, że rodzice nie wchodzą do przedszkola podczas przyprowadzania             

i odbierania dziecka, informujemy, że wszelkie informacje, ogłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola:

www.przedszkola-zlotow.pl/p4.

Jeżeli macie Państwo pytania lub pojawi się jakiś problem z dzieckiem

lub w  każdej innej sprawie

codziennie zapraszamy do kontaktu  z przedszkolem

 z dyrektorem przedszkola oraz z nauczycielkami  po uprzednim ustaleniu, np. telefonicznym  67 263 27 05 , e-mailowym: p4@ przedszkola-zlotow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące kontaktów z nauczycielkami

w zakładce: Kadra pedagogiczna.

 

Dni wolne, wakacje:

Informujemy  , że  nasze przedszkole w roku szkolnym 2021/22  będzie czynne                                                      z wyjątkiem  świąt oraz przerwy wakacyjnej.

 Publiczne Przedszkole nr 4 będzie czynne w okresie wakacyjnym

w dniach od  01-15.07.2022 r. oraz od 16-26.08.2022r.

Deklarację można składać od kwietnia do czerwca 2022r. osobiście do dyrektora przedszkola                     lub e-mailowo - p4@przedszkola-zlotow.pl

deklaracja do pobrania 

Z uwagi na prognozowaną niską frekwencję  w dniach: 12 listopada, 27-31 grudnia,

 a 2022r.- 7 stycznia, 17-30 stycznia- ferie zimowe, 15 i 18 kwietnia, 2 maja i 17 czerwca,

zostanie zmieniona organizacja pracy przedszkola- zostaną utworzone grupy zbliżone wiekowo . 

Prosimy Rodziców o zgłaszanie nieobecności dziecka co najmniej tydzień wcześniej wychowawcom grup.

 

Informacje, ogłoszenia

W związku z tym, że rodzice nie wchodzą do przedszkola podczas przyprowadzania                                        i odbierania dziecka, informujemy, że wszelkie informacje, ogłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkola-zlotow.pl/p4.


Kontakt z przedszkolem

Spotkanie w przedszkolu z dyrektorem przedszkola oraz z nauczycielkami będzie możliwe po uprzednim ustaleniu, np. telefonicznym  67 263 27 05 , e-mailowym: p4@ przedszkola-zlotow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące kontaktów z nauczycielkami w zakładce: Kadra pedagogiczna.

 


do pobrania:

  1. Zasady korzystania z czytnika kart zbliżeniowych
  2. Wniosek o zmianę godzin pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 4  w Złotowie w roku szkolnym 2021/22
  3. Informacja rodziców o zmianie adresu zamieszkania dziecka i danych do kontaktu.

 

 

ROZKŁAD DNIA

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku

od godz. 6.30 do 16.30


6.30-7.00 - schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne lub w małych grupach, praca z dziećmi zdolnymi oraz ćwiczenia wyrównawcze.

7.00- 8.00- zapowiedź zadań edukacyjnych na cały dzień , ćwiczenia poranne, śniadanie, czynności higieniczne

8.30- 9.30- zajęcia i zabawy- realizacja zadań z zakresu edukacji społeczno- moralnej, zdrowotnej, ruchowej, matematycznej, muzycznej,

technicznej, kulturowo-estetycznej, komunikacyjnej przyrodniczej, mowy i myślenia, przygotowania do pisania i czytania według Podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz wybranych programów wychowania przedszkolnego

9.30- 10.00- drugie śniadanie, czynności higieniczne

10.00-11.30- swobodne zabawy i zabawy inicjowane przez nauczycielkę, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11.30-12.00- czynności higieniczne , obiad

12.30- 14.30- dzieci młodsze: słuchanie baśni, bajek , legend i odpoczynek po obiedzie - leżakowanie, dzieci starsze: słuchanie baśni, bajek, legend, relaks. Zajęcia w małych grupach, zabawy według zainteresowań, ćwiczenia utrwalające, wspomagające, zajęcia dodatkowe, spacery, wycieczki

14.30-15.00- podwieczorek, czynności higieniczne

15.00-16.30- zabawy dowolne z wykorzystaniem gier planszowych, układanek, rysowanie, przy sprzyjającej aurze zabawy na placu zabaw.


Prosimy Państwo o pisemne upoważnienie osób dorosłych do odbioru dziecka


 

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'