Strona główna
Serdecznie witamy! break

Aktualności

 

 


 

Wkrótce Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli na rok szk. 2022/23


Ważne informacje dla Rodziców- zanim zapiszemy dziecko do przedszkola

(proszę kliknąć aby otworzyć)

Kiedy posłać dziecko do przedszkola (proszę kliknąć) 

 

Zanim pójdę do przedszkola (proszę kliknąć) 

 

List do rodziców (proszę kliknąć) 


Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie terminów rekrutacji

(proszę kliknąć aby otworzyć)

 

Ogłoszenie o rekrutacji do Publicznych Przedszkoli na rok szk. 2022/2023

od 01.02.2022 r. do 01.03.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2022r.  rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci 3-6 letnich do przedszkoli.  (rocznik 2019, 2018, 2017, 2016,)

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek ( dostępny pod koniec stycznia 2022) w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru od 01.02.2022 r. do 01.03.2022 r. ( osobiście do przedszkola lub elektronicznie na e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl )
- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 11.03.2022 r. 

od 14.03.2022r. do 21.03.2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 21.03.2022 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2022 r.  Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola. 

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
- wszystkie podpisy  (matki i ojca dziecka)

- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl


 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA


NA ROK SZKOLNY 2022/2023- nieaktywny do k.stycznia


Zapisy do Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie

(proszę kliknąć aby otworzyć)

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na zgłoszoną niską frekwencję dzieci w dniach: 

 7 stycznia oraz 17-30 stycznia- ferie zimowe

zostanie zmieniona organizacja pracy przedszkola- zostaną utworzone grupy zbliżone wiekowo . 

z poważaniem

Jowita Bednarska

dyrektor przedszkola

 

 

Uwaga Rodzice!

Informujemy, że Publiczne Przedszkole nr 4 będzie czynne w okresie wakacyjnym

w dniach od od 01-15.07.2022 r. oraz od 16-26.08.2022r.

Deklarację można składać od kwietnia do czerwca 2022r. osobiście do dyrektora przedszkola lub e-mailowo - p4@przedszkola-zlotow.pl

deklaracja do pobrania 

z poważaniem

Jowita Bednarska

dyrektor przedszkola

 

 zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa

 

 

UWAGA!

W związku z coraz wyższymi cenami towarów oraz wymaganiami, jakie powinny spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dn. 26 lipca 2016r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców
i za zgodą organu prowadzącego, informujemy, że

z dn. 01.01.2022r. stawka żywieniowa za posiłki w przedszkolu

będzie wynosiła 9 zł.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

zasady korzystania z wyżywienia (proszę kliknąć)

 

Informujemy również , że przedszkole jest czynne w dniach: 12 listopada, 27-31 grudnia,

 a 2022r.- 7 stycznia, 17-30 stycznia- ferie zimowe, 15 i 19 kwietnia, 2 maja i 17 czerwca, 

 jednak z uwagi na prognozowaną niską frekwencję w tych dniach, zostanie zmieniona organizacja pracy przedszkola, tzn zostaną utworzone grupy zbliżone wiekowe.

Prosimy Rodziców o zgłaszanie nieobecności dziecka co najmniej tydzień wcześniej wychowawcom grup.


z poważaniem

Jowita Bednarska

dyrektor przedszkola

Uwaga!

Szanowni Rodzice prosimy o regularną kontrolę czystości dziecka
(szczególnie włosów).

Przypominamy o obowiązku zgłaszania do przedszkola wystąpienia choroby u dziecka, szczególnie zakaźnej , w tym wszawicy.

 

                                 Jowita Bednarska                           

 dyrektor przedszkolaGranatowe tło. Na środku biały napis List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat. Po prawej stronie błękitny piktogram kartki i krzyża. Na dole i na górze poziome błękitne kreski.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat

 

PRZYPOMINAMY:

 Objawy koronawirusa u dzieci i dorosłych mogą przypominać zwykłe przeziębienie czy grypę.

Apelujemy więc jeszcze raz aby: 

· dzieci chore pozostawiać w domu, 

· nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych (katar to także choroba), 

· pamiętać o innych dzieciach a także pracownikach przedszkola i o niebezpieczeństwie narażania ich na zachorowanie, 

· mieć na uwadze nie tylko swoje dobro, ale i dobro innych. 

 

Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w przedszkolu, nauczyciel ma obowiązek poinformować     o tym rodzica a rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola. 

  Przypominamy!

Zgodnie z wytycznym epidemicznymi dla przedszkoli:

"Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych

nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu".

                                         Życzymy wszystkim dzieciom oraz rodzicom dużo zdrowia 

Jowita Bednarska

 dyrektor przedszkola   

 

Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54 , 77-400 Złotów

tel. 67 263 2705

 

Oddz. W SP 3  te. 67 350 95 80
e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

http://p4bip.przedszkola-zlotow.pl


 

 

 

grupa

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Krasnoludki                                    p.Daniela Manikowska

 

6.30-16.30 

6.30-16.30 

6.30-15.30 

6.30-15.30 

6.30-16.30 

Misie                                           p.Aleksandra Matylis- Skrentna

7.00-15.30 

7.00-15.30 

7.00-15.30 

7.00-16.00 

7.00-15.30 

Zające                                             p.Katarzyna Kowalik

7.00-16.00 

7.00-16.00 

7.00-15.30 

7.00-15.30 

7.00-15.30 

Skrzaty (ubiegłoroczne Pszczółki)p.Aleksandra Murawska

 

7.00-15.30 

7.00-15.30 

7.00-16.00 

7.00-16.00 

7.00-16.00 

Pszczółki                                          p.Dagmara Szefler

7.00-15.30 

7.00-15.30 

7.00-16.00 

7.00-16.30 

7.00-15.30 

Motyle                                                    p.Łucja Kamińska

7.00-16.30 

7.00-16.30 

7.00-16.00 

7.00-16.00 

7.00-16.00 

Sówki                                                 p.Joanna Rusak

6.30-16.00 

6.30-15.30 

6.30-16.00 

6.30-15.30 

6.30-15.30 

Jeżyki 

p.Anna Schauer

  

7.00-16.30 

7.00-16.00 

7.00-16.00 

7.00-16.00 

7.00-16.30 

Strona   1 | 2 |

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705