Strona główna
Serdecznie witamy! break

Będę Przedszkolakiem!

 

Ważne informacje dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola 

 

Dodatkowe informacje:

 Program adaptacyjny (proszę kliknąć)

  Ulotka dla rodziców (proszę kliknąć)


         Zanim pójdę do przedszkola (proszę kliknąć)

        List do rodziców (proszę kliknąć)

                                                                

 

Atuty naszego Przedszkola:

 • serdeczna, rodzinna atmosfera, 
 • indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka,
 • usytuowanie przedszkola z dala od ruchliwych i zadymionych ulic,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • stosowanie elementów nowoczesnych metody i formy pracy, 
 • indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • dobrze wyposażone sale oraz duży plac do zabaw ruchowych na powietrzu,  
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,                 
 • smaczna, zdrowa i urozmaicona kuchnia.           


Rady dla rodziców:

 • nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić,
 • kontroluj to co mówisz. Zamiast "już mozemy wracać do domu", powiedz "teraz możemy iść do domu"
 • nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres,
 • jeśli dziecko przy pożeganniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata. Rozstania z tatą są mniej bolesne.
 • Pamiętaj! Żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem!


Co może zrobić rodzic, by ułatwić dziecku przekroczenie progu przedszkolnego?

 • Wytwarzać u dziecka pozytywne nastawienie do przedszkola.
 • Stopniowo dostosowywać rytm dnia dziecka do tego, jaki panuje w przedszkolu (np. zbliżone pory posiłków, przesunięcie drzemki na godzinę odpowiadającą porze leżakowania).
 • Kształtować u dziecka umiejętności porozumiewania się z innymi dziećmi i dorosłymi (poprzez zachętę do prowadzenia rozmów, dzielenie się przeżyciami).
 • Włączyć dziecko w przygotowania do pójścia do przedszkola, kupując wspólnie np. piżamkę.
 • Przeprowadzić tzw. trening umiejętności społecznych, polegający na doświadczaniu przez dziecko przebywania z innymi dorosłymi i dziećmi, a także rozstania z rodzicami.
 • Wdrażać dziecko do samoobsługi (samodzielne jedzenie łyżką, mycie rąk, załatwianie potrzeb fizjologicznych, zdejmowanie i ubieranie podstawowych części garderoby).
 • Dostarczać dziecku materiały plastyczne, z którymi zetknie się w przedszkolu.
 • Stopniowo oswajać dziecko z okolicą, budynkiem przedszkolnym, placem zabaw, a także salą i personelem placówki.
 • Brać udział w zajęciach adaptacyjnych.


Adaptację ułatwia:

 • Racjonalne podjęcie decyzji.
 • Pozytywne myślenie o placówce (zaufanie do personelu).
 • Poznanie placówki przez dziecko.
 • Wcześniejsze dostarczanie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi, bycia bez mamy.
 • Umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi.
 • Usamodzielnienie dziecka.
 • Jasne ustalenia reguł gry i konsekwencja w ich przestrzeganiu (kto, gdzie, kiedy, dlaczego).
 • Stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu, bez posiłków, leżakowania), towarzyszenie dziecku.
 • Akceptacja dziecka i zrozumienie jego stresu, wspieranie dziecka.
 • Okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania.
 • Czas na bycie z dzieckiem po odebraniu z przedszkola.
 • Ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i domu.


Adaptację utrudnia:

 • Niepewność decyzji.
 • Brak zaufania do placówki, podejrzliwość wobec personelu.
 • Nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą. Traktowanie dziecka przedmiotowo (syndrom „worka kartofli”).
 • Wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia.
 • Nieznajomość placówki.
 • Brak jasnych reguł,zmienność.
 • Brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi.
 • „Złe” przyzwyczajenia dziecka (np. zasypianie z dzieckiem).
 • Straszenie przedszkolem, paniami...
 • Brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka, obrażanie się na dziecko, odrzucanie.


Dobre rady na pierwszy dzień:

 • Opowiedz dziecku jak będzie wyglądał jego dzień i postaraj się, by tak było.
 • Możliwie konkretnie powiedz dziecku, kiedy je odbierzesz (np. po obiedzie, a nie „za chwilkę”) i koniecznie dotrzymaj obietnicy.
 • Nie przeciągaj pożegnania - nic tak nie utrwala płaczu dziecka jak świadomość, że za jego pomocą może ono osiągnąć to, na czym mu w danej chwili zależy.
 • Kontroluj co mówisz do dziecka.
 • Bądź świadomy, że często drugie pożegnanie jest trudniejsze i bardziej dramatyczne od pierwszego.

 

Postawy i zachowania dorosłych.

Postawy i zachowania dorosłych stanowią dla dziecka pierwsze wzorce,
z których będzie czerpać w trakcie życia.


PAMIĘTAJMY!

 • Jeśli dziecko jest zawstydzane, uczy się poczucia winy.
 • Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
 • Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
 • Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.

 

 

Imię i Nazwisko, Firma *
E-mail: *
Numer telefonu
Pytanie: *
 
 
Prosimy wypełnić pola oznaczone (*)

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705