Strona główna
Serdecznie witamy! break

Wakacje 2021

26.05.2021r.                       Drodzy Rodzice,  

informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na okres od  02 sierpnia do  31 sierpnia 2021r., zostały przyjęte i zakwalifikowane na turnusy według deklaracji złożonych przez rodziców.

O szczegółach pobytu dzieci w tym okresie będziemy informowali na stronie internetowej przedszkola.

z poważaniem 

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

 

 

11 maja 2021r.

 SZANOWNI RODZICE

                         INFORMACJA DOTYCZY KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZESZKOLNEGO                                              

   W OKRESIE WAKACYJNYM PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZŁOTOWIE

 

             ZARZĄDZENIE NR 88.2021 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 maja 2021r.

Z uwagi na aktualne wytyczne MEN i GIS oraz  bezpieczeństwo dzieci, w okresie wakacyjnym tj. lipiec/sierpień nie prowadzimy opieki dla dzieci z innych przedszkoli. Dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola w ustalonym czasie z zachowaniem obowiązujących procedur zgodnie z reżimem sanitarnym.

Zapisy dziecka na okres wakacyjny do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie w terminie od 2 do 31 sierpnia 2021 roku dotyczą rodziców, którzy nie mogą w tym czasie skorzystać z urlopów wypoczynkowych. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko. 

Warunki zapisu dziecka na okres sierpnia 2021:

  1. Zapoznanie się z zasadami organizacji pracy przedszkola w miesiącach lipiec/sierpień 2021.
  2. Pobranie oraz przekazanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na okres sierpnia 2021 roku.  

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na miesiąc sierpień jest dostępna  na stronie internetowej przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl/p3   należy wypełnioną należy dostarczyć do 21.05.2021 roku

 

Formy składania deklaracji:                                                                                                           

 -osobiście wrzucając deklarację do przedszkolnej skrzynki pocztowej /przy głównym wejściu budynku przedszkola/,                                                                                                                                           

 -na adres e-mail p3@przedszkola-zlotow.pl

 

Załączniki:

       .Deklaracja 2021

 

                                                          Z poważaniem

                                                          Gabriela Kawa

                                                       dyrektor przedszkola

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN

dla rodziców i opiekunów

 

 

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl