Strona główna
Serdecznie witamy! break

Odpłatność

  

Szanowni Rodzice,

 

informacje o odpłatności za przedszkole zostaną przesłane drogą e- mail                   

w dniach 05-07 każdego miesiąca.


Kwotą do wpłaty z wydruku jest ostatnia rubryka ogółem opłaty.                           

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty na konto.

 

z poważaniem  

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

Szanowni Rodzice

informujemy, że  odpłatność za miesiąc wrzesień 2021r.  zostanie

rozliczona w miesiącu październiku, prosimy sprawdzać pocztę e-mail.

Odpłatność za przedszkole (sprawdź) uchwała Rady Miejskiej w  Złotowie

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 8,00 zł;

Podstawa programowa realizowana jest przez cały dzień pobytu

dziecka w przedszkolu;

5 godzin jest dla wszystkich dzieci bezpłatne;

Dla dzieci w wieku 3-5 lat opłata za  każda rozpoczętą godzinę

powyżej 5 godzin wynosi 1 zł, 

dzieci 6 –letnie są zwolnione z opłaty za pobyt.

Płatność na konto przedszkola do 10-go każdego miesiąca na numer konta

                   

     38 8941 0006 0026 3551 2000 0080

Przykładaowa wpłata np.Publiczne Przedszkole Nr 3

ulica Plac Wolnosci 12, 77-400 Złotów -Tytułem wpłaty: imię i nazwisko dziecka, kwota do wpłaty, oddział do jakiego dziecko uczęszcza. 

 

Zgłaszanie nieobecności pod nr telefonu 67 263 32 66

Uchwała nr IX .79.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów (kliknij)


 

Opłaty za Radę Rodziców wynosi rocznie 50,00 złotych na każde

dziecko i połowę na drugie w przypadku rodzeństwa.

Przykładaowa wpłata np.Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu Nr 3

ulica Plac Wolnosci 12, 77-400 Złotów -Tytułem wpłaty: imię i nazwisko

dziecka, kwota wpłaty, oddział do jakiego dziecko uczęszcza z dopiskiem

Rada Rodziców lub artykuły papiernicze.

52 8941 0006 0028 5351 2000 0010

 

Opłata na artykuły papiernicze wyności 100,00zł rocznie na każde dziecka. Wpłaty prosimy dokonać od 1 wrzesnia.

 

 

UWAGA: BARDZO PROSIMY RODZICÓW O WPŁATY

NA ODPOWIEDNIE KONTA. 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl