Strona główna
Serdecznie witamy! break

Odpłatność

                                              Informacja dla Rodziców

Z dniem  01.01.2022r. stawka żywieniowa za posiłki w przedszkolu będzie wynosiła 9 zł. W związku z coraz wyższymi cenami towarów oraz wymaganiami w ramach żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016r.
Decyzja ta uzyskała pozytywną opinię Rady Rodziców i  zgodę organu prowadzącego.

Z poważaniem

dyrektor przedszkola

Gabriela Kawa

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA -zasady korzystania z wyżywienia (proszę kliknąć)

 

Szanowni Rodzice,

 

informacje o odpłatności za przedszkole zostaną przesłane drogą e- mail                  

w dniach 05-07 każdego miesiąca.


Kwotą do wpłaty z wydruku jest ostatnia rubryka ogółem opłaty.                           

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty na konto.

 

z poważaniem  

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

Szanowni Rodzice

informujemy, że  odpłatność za miesiąc wrzesień 2022r.  zostanie

rozliczona w miesiącu październiku, prosimy sprawdzać pocztę e-mail.

Odpłatność za przedszkole (sprawdź) uchwała Rady Miejskiej w  Złotowie

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 9,00 zł;

Podstawa programowa realizowana jest przez cały dzień pobytu

dziecka w przedszkolu;

5 godzin jest dla wszystkich dzieci bezpłatne;

Dla dzieci w wieku 3-5 lat opłata za  każda rozpoczętą godzinę

powyżej 5 godzin wynosi 1 zł, 

dzieci 6 –letnie są zwolnione z opłaty za pobyt.

Płatność na konto przedszkola do 10-go każdego miesiąca na numer konta

                   

     38 8941 0006 0026 3551 2000 0080

Przykładaowa wpłata np.Publiczne Przedszkole Nr 3

ulica Plac Wolnosci 12, 77-400 Złotów -Tytułem wpłaty: imię i nazwisko dziecka, kwota do wpłaty, oddział do jakiego dziecko uczęszcza. 

 

Zgłaszanie nieobecności pod nr telefonu 67 263 32 66

Uchwała nr IX .79.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów (kliknij)


 

 

 

06.09.2022r.                                              INFORMACJA

Wpłata na Radę Rodziców na rok szkolny 2022-2023 w wysokości 100,00 złotych od każdego dziecka.                                                                                                                                          

Roczną składkę można wpłacić w 2 ratach do 15.10.2022 roku oraz do 15.02.2023 na konto Rady Rodziców. 

Numer konta:  52 8941 0006 0028 5351 2000 0010

Nazwa rachunku: Rada Rodziców Przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Złotowie

W tytule: Imię i nazwisko dziecka, nazwa oddziału

Zgromadzone fundusze na Radę Rodziców wydatkujemy na: „wspieranie działalności statutowej” należy przez to rozumieć wspieranie celów i zadań szkoły - jako instytucji oświatowo-wychowawczej, zajmującej się kształceniem i wychowaniem, ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne. 

 

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl