Strona główna
Serdecznie witamy! break

Minigolf - regulamin i zasady korzystania

  

 

 

                               

                               MINIGOLF REGULAMIN I ZASADY GRY

PLAC MINIGOLFA MA SŁUŻYĆ WYPOCZYNKOWI NASZYCH NAJMODSZYCH, STARAJMY SIĘ WIĘC, BY ZABAWA TA NIE BYŁA ZAKŁÓCANA WYPADKAMI SPOWODOWANYMI NIEPRZEMYŚLANYMI DZIAŁANIAMI I DBAJMY O TO MIEJSCE, ABY NASZE DZIECI MIAŁY MOŻLIWOŚĆ ZABAWY W PRZYZWOITYCH WARUNKACH.

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1)  Na plac minigolfa nie wolno wprowadzać zwierząt;

2)  Na placu minigolfa nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci;

3)  W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:

  • Ø Palenie ogniska oraz używanie otwartego ognia;
  • Ø Wjeżdżanie na plac minigolfa rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach;
  • Ø Wchodzenie na  eksponaty zwierząt;

4)  Na plac minigolfa zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

5)  Na placu minigolfa obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;

6)  Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

7)  W przypadku zauważenia usterek, uszkodzeń na torze należy natychmiast fakt ten zgłosić do Administratora obiektu;

8)  Na torach mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące w grze, a także ich dorośli opiekunowie;

9)  Zabronione jest na torach:

  • Ø Wymachiwanie kijem golfowym , rzucanie nim lub rzucanie piłką;
  • Ø Spożywanie posiłków i picie napojów;
  • Ø Bieganie, hałaśliwe bądź wulgarne zachowanie;
  • Ø Ze względów bezpieczeństwa, kij winien być trzymany zawsze główką do dołu;
  • Ø Niszczenie sprzętu, wchodzenie na konstrukcję toru.

  

ZASADY GRY

1) Celem gry jest ulokowanie piłeczki w dołku za pomocą najmniejszej liczby uderzeń kijem, na każdym z 8 torów. Po zakończeniu gry podlicza się punkty z każdego toru. Zwycięża gracz, który zgromadził ich najmniej;

2) Tory pokonywane są w kolejności;

3) Przy torze może przebywać tylko jeden gracz, który rozpoczyna grę uderzeniem z początku toru. Każde uderzenie liczy się jak punkt. Jeżeli po 6 uderzeniach nie trafimy do dołka, kończymy grę na tym torze i zapisujemy 7 punktów.

4) Piłkę można zagrywać jedynie z pozycji nieruchomej. Dotknięcie jej w ruchu traktowane jest jako dodatkowe uderzenie. Zabronione jest popychanie lub toczenie piłki kijem;

5)Każde następne uderzenie gracz wykonuje w miejscu zatrzymania się piłki;

6)Jeżeli piłeczka dotyka do boku toru lub przeszkody, gracz powinien ją odsunąć na odległość długości główki kija;

7) Jeżeli piłeczka wypadnie z toru lub znajdzie się pod przeszkodą, co uniemożliwia graczowi uderzenie kijem, kolejne uderzenie wykonuje się ze startu zaliczając dotychczasową liczbę uderzeń;

8) Zanim wykonasz uderzenie upewnij się, że nikt nie stoi blisko Ciebie. Obowiązuje bezwzględna kultura w stosunku do innych graczy i żelazna zasada nieprzeszkadzania innym podczas gry.

                                                                  Życzymy udanej zabawy !    

                                 Administrator obiektu: Publiczne Przedszkole Nr 3, Pl. Wolności 12,  

                                                               77-400   Złotów ,  nr telefonu +48 67 263 32 66

 

 

                                    

 

         

           REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU DO MINIGOLFA                      

1. POLE DO  MINIGOLFA CZYNNE W GODZINACH OD 8.00 DO ZMIERZCHU.

2. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU DO MINIGOLFA JEST NIEODPŁATNE I PODLEGA REJESTRACJI NA PODSTAWIE DOWODU TOŻSAMOŚCI.

3. NA POLU MINIGOLFA MOGĄ PRZEBYWAĆ OSOBY, KTÓRE WYPOŻYCZYŁY SPRZĘT I WYPEŁNIŁY OŚWIADCZENIE LUB POSIADAJĄ SPRZĘT WŁASNY.

4. NIE WYPOŻYCZA SIĘ SPRZĘTU OSOBOM BĘDĄCYM POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

5. ZWROT SPRZĘTU DO MINIGOLFA NASTĘPUJE TEGO SAMEGO DNIA LUB NASTĘPNEGO PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU W MIEJSCU WYPOŻYCZENIA.

6. SPRZĘT WYPOŻYCZA SIĘ NA OKRES MAKSYMALNIE 2 GODZINY I NIE PÓŹNIEJ NIŻ GODZINA PRZED ZMROKIEM.

7. GRACZ NIE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ KOMPLETU DO GRY OSOBOM TRZECIM.

8. POLE DO MINIGOLFA PRZEZNACZONE JEST DLA DZIECI OD LAT 3 I DOROSŁYCH. 

9. ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ODPOWIADAJĄ OPIEKUNOWIE, DZIECI DO LAT 12 KORZYSTAJACE Z MINI GOLFA POZOSTAJA POD OPIEKĄ RODZICÓW.

10. ZA STRATY I USZKODZENIA SPOWODOWANE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJĄ RODZICE.

11. ZA ŚMIECENIE NA TORY MINIGOLFA ORAZ RZUCANIE KAMYKAMI NA TORY   PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJĄ RODZICE.

12. GRACZE PRZEBYWAJĄCY NA POLU SĄ ZOBOWIĄZANI DO KULTURALNEGO ZACHOWANIA, SZANOWANIA INNYCH GRACZY, PRZESTRZEGANIA ZASAD GRY, ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMINU WYPOŻYCZANIA, KTÓRE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NA TABLICY INFORMACYJNEJ NA TERENIE MINIGOLFA.

13. ZA STRATY I MECHANICZNE USZKODZENIA ODPOWIADA FINANSOWO GRACZ, KTÓRY DOKONAŁ SZKÓD. WYPOŻYCZAJĄCY POKRYWA RÓWNOWARTOŚĆ W WYSOKOŚCI 60 ZŁOTYCH ZA KIJ- PUTTER I 5 ZŁOTYCH ZA PIŁECZKI DO MINIGOLFA.

14. SPRZĘT NALEŻY ODDAĆ W NIENARUSZONYM STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM PONOWNE WYPOŻYCZENIE.

15. OD GODZINY 8.00 DO GODZINY 12.00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU PIERWSZEŃSTWO W DOSTĘPIE DO OBIEKTU MAJĄ DZIECI ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI.

16. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU DO MINIGOLFA ODBYWA SIĘ NA TERENIE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZŁOTOWIE W GODZINACH PRACY PRZEDSZKOLA OD GODZINY 8.00 DO 16.30, ORAZ NA TERENIE OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY AL. MICKIEWICZA 18 ZŁOTÓW, PO GODZINIE 16.30 ORAZ W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ. ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z WŁASNEGO SPRZĘTU  DO MINIGOLFA , MOŻLIWE JEST ZAKUPIENIE W SKLEPIE SPORTOWYM NA TERENIE MIASTA ZŁOTOWA.      

17. OBIEKT JEST MONITOROWANY. WEJŚCIE NA TEREN POLA DO MINIGOLFA JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU. ADMINISTRATOREM PLACU ZABAW ,,ZWIERZĘTA ŚWIATA” MINIGOLF ZE ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ JEST PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZŁOTOWIE. 

                                     

                                                   

 

Pole Mini Golfa ze cieżką edukacyjną ,,Zwierzęta Świata"

 

 

Prezentacja

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl