Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rekrutacja

 

Informacje dla rodziców dzieci rozpoczynających

edukację przedszkolną od 1 września 2022r.

 

Drodzy Rodzice,

  w dn. 8 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola. Omówimy sytuacje sprzyjające udanej adaptacji, założenia programowe i organizacyjne, zwiedzimy sale zabaw dla dzieci. Informujemy, iż dni adaptacyjne odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej przedszkola: www.przedszkola-zlotow.pl   zakładka P3.


Prosimy śledzić stronę internetową przedszkola

 

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami poniżej:

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLAKA

 PRAWA  DZIECKA P3

KIEDY POSŁAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

INFORMATOR DLA RODZICÓW

ANKIETA INFORMACYJNA O DZIECKU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLAKA

"TRZYLATEK W PRZEDSZKOLU"-PROGRAM ADAPTACYJNY

PP3-PREZENTACJA DLA RODZICÓW

 

OGŁOSZENIE

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia woli zapisu dziecka w terminie od 14.03.2022 r. do 21.03.2022 r.

 Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 21.03.2022 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.


                                                          ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI

                           Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola można:

 -wrzucić do  przedszkolnej skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu głównym do przedszkola

 -wysłać  (skan z podpisami)  w formie elektronicznej (e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl )


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola będzie opublikowana

na tablicy ogłoszeń w dniu 24.03.2022 r.

Pisemną informację o przyjęciu lub nie przyjęciu do przedszkola należy odebrać

u dyrektora przedszkola.


Oświadczenie woli potwierdzenia zapisu dziecka do przedszkola

 

 

ROK 2022/2023

 

ZARZĄDZENIE NR 4.2022 Z DNIA 4 STYCZNIA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2022/2023

 

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ROZPOCZNIE SIĘ

OD 01.02.2022R. (rocznik 2019, 2018, 2017, 2016,)

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek ( dostępny pod koniec stycznia 2022) w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022-2023

 -DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI-PROSZĘ KLIKNAĆ

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru od 01.02.2022 r. do 01.03.2022 r. ( osobiście do przedszkola lub elektronicznie na e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl )
- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 11.03.2022 r.

- od 14.03.2022r. do 21.03.2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 21.03.2022 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2022 r.  Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola. 

Uwaga ważne!

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
-wszystkie podpisy  (matki i ojca dziecka).

- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów.

Adresy przedszkoli:

Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole Nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole Nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

Z poważaniem

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 

 

Dzień adaptacyjny dla nowoprzyjętych dzieci z grupy Misie i Motyle odbędzie się 30.08.2021 (poniedziałek) o godzinie 9.30.

 Prosimy o przybycie z dzieckiem jednego z rodziców z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dostarczenie pościeli, piżamki (tylko dla dzieci z grupy Słoneczka), kapci i worka z ubraniami na zmianę (dotyczy wszystkich dzieci). Wszystkie rzeczy powinna być czytelnie podpisane  w widocznym miejscu.

 W tym dniu można zakupić u Pani intendentki karty do drzwi wejściowych (przygotowane po dwie karty, każda  w cenie 3 zł płatne gotówką), potwierdzić dane kontaktowe (przekazać w formie wydruku komputerowego),  potwierdzić ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu i posiłków. Przed wejściem do sali zabaw dla dzieci prosimy o zmianę obuwia.

                                                                                                                                                                                                   Z wyrazami szacunku                                                                                                                                                                                                       

                                                           Gabriela Kawa

                                                            dyrektor przedszkola

 

                            Informacje dla rodziców dzieci rozpoczynających                                  

edukację przedszkolną od 1 września  2021r.

 Drodzy Rodzice,

zapraszamy  w dn. 28 maja o godz. 15:30 na zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola. Na zebranie może przybyć jeden rodzic/ opiekun bez dziecka. Przypominamy o przestrzeganiu zasad sanitarno-epidemiologicznych. Omówimy sytuacje sprzyjające udanej adaptacji, założenia programowe i organizacyjne, zwiedzimy sale zabaw dla dzieci. Informujemy, iż dni adaptacyjne odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej przedszkola:

                                 www.przedszkola-zlotow.pl   zakładka P3.

                                Prosimy śledzić stronę internetową przedszkola

Z poważaniem

  Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

Zachęcamy do obejrzenia filmu i załączników poniżej: 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLAKA

 PRAWA  DZIECKA P3

KIEDY POSŁAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

INFORMATOR DLA RODZICÓW

ANKIETA INFORMACYJNA O DZIECKU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLAKA

"TRZYLATEK W PRZEDSZKOLU"-PROGRAM ADAPTACYJNY

PP3-PREZENTACJA DLA RODZICÓW 


 

 

 

 

Film edukacyjny dla rodziców pt."Rozwój dziecka"

https://link.freshmail.mx/c/ridt830uvh/aksl7dio0u

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl