Strona główna
Serdecznie witamy! break

Projekty edukacyjne

REALIZOWANE PRZEDSZKOLNE PROJEKTY EDUKACYJNE WŁASNE W ROKU SZKOLNYM  2021-22 

1.„Zielone przedszkole”. Projekt działań edukacyjnych. Harmonogram zadań.Koordynator mgr A.Wiśniewska. 

2."Zielone przedszkole".Projekt działań edukacyjnych. Regulamin. Koordynator mgr A.Wiśniewska. 

3..„e-WF Sprawność i Zdrowie”.Koordynator mgr B.Klejbor. 

4."Nasza mała Ojczyzna"-Przedszkolny projekt edukacyjny. 

5Projekt preorientacji zawodowej dzieci na etapie edukacji przedszkolnej. Koordynator mgr B.Klejbor. 

 

Innowacje przedszkolne:

1."Technikoludek czyli dziecko w świecie technologii". Ogólnopolski Projekt Edukacyjny edycja II.Koordynator mgr B.Klejbor.


 

„Dzielimy się doświadczeniami”

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

1.Olmpiada Sportowa Przedszkolaka

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

 Sportowa Olimpiada Przedszkolaka

 Nazwa szkoły/placówki

 

Publiczne Przedszkole nr 2   

Publiczne Przedszkole nr nr 3 

 Adres szkoły/placówki

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa.

 

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. 8 Marca 18 77-400 Złotów

67 263 58 13 p2@przedszkola-zlotow.pl 

Publiczne Przedszkole nr 3

Ul. Plac Wolności 12

67 263 32 66 p3@przedszkola-zlotow.pl 

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko) 

Jolanta Kurowska

Gizela Grabek 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...). 

 

W ramach współpracy przedszkoli dokonano analizy ofert konkursów i akcji dla dzieci złotowskich przedszkoli. Pomysł o zorganizowaniu Sportowej Olimpiady Przedszkolaka wynikał z braku dostępności konkursów o tematyce sportowej. Autorki wystąpiły do Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowie i Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej o pomoc  w realizacji pomysłu.

Cel organizacji sportowej olimpiady przedszkolaka: popularyzacja kultury fizycznej wśród najmłodszych, integracja przedszkoli, dostarczenie wesołej zabawy i czerpanie radości z bycia przedszkolakiem, promocja hali widowiskowo-sportowej.

 Zakres działań przedszkola w organizacji olimpiady:

-ustalenie przez organizatorów przebiegu olimpiady, nagród dla uczestników

( medale, puchary, poczęstunek), kolorystyki przedszkola, plakatów promujących przedszkole, ustalenie organizacji przerw – występy dla dzieci;

-przygotowanie uczestników przez nauczycielki przedszkoli zgodnie z ustalonymi przez organizatorów konkurencjami – dobranymi do wieku dziecka , 

-ustalenie reprezentacji przedszkola (40 dzieci +10 rodziców z każdego przedszkola).

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

Projekt realizowany jest od roku 2012. W roku 2020 -w październiku odbędzie się VIII edycja Sportowej Olimpiady Przedszkolaka – Złotów 2020.

Uczestnikami są dzieci złotowskich przedszkoli.

Korzyści wynikające z organizacji Sportowej Olimpiady Przedszkolaka :

-integracja przedszkoli złotowskich;

-aktywne uczestnictwo dzieci i rodziców w zabawach sportowych, udział w konkurencjach sportowych;

-organizacja olimpiady zaszczepiła w uczestnikach wolę walki, a wygranymi są wszystkie dzieci.

-zaangażowanie uczestników, radość ze zdobycia  medalu i pucharu;

Impreza stała się wydarzeniem o zakresie lokalnym . Informacje z przebiegu imprezy relacjonowane są przez lokalną  prasę, internet i telewizję .

 3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

Sportowa Olimpiada Przedszkolaka finansowana jest ze środków miejskich i środków pozarządowego stowarzyszenia działalności pożytku publicznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Autorki projektu zwróciły się z prośbą o współpracę i uzyskały akceptację pomysłu ze strony Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej , które prowadzi olimpiadę oraz  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowie, które finansuje poczęstunek dla uczestników. Nadając rangę Sportowej  Olimpiadzie  Przedszkolaka  otwiera ją  Burmistrz Miasta Złotowa.

 4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

 

Regulamin Sportowej Olimpiady Przedszkolaka

Link do zdjęć z przebiegu olimpiad: 

www.zcas  – zakładka –galeria

www.przedszkola-zlotow.pl  zakładka – nr 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 3.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl