Strona główna
Serdecznie witamy! break

Projekty edukacyjne

REALIZOWANE PRZEDSZKOLNE PROJEKTY EDUKACYJNE WŁASNE W ROKU SZKOLNYM  2022-23 

1."Ogródek sensoryczny 2022-2023"-Koordynator mgr E.Fedtke.

2."Nasza mała Ojczyzna"-Przedszkolny projekt edukacyjny. 

2. Projekt preorientacji zawodowej dzieci na etapie edukacji przedszkolnej. Koordynator mgr B.Klejbor. 

 

Innowacje przedszkolne:

1.

Przykłady dobrych praktyk w edukacji:

„Dzielimy się doświadczeniami”

1.Olimpiada Sportowa Przedszkolaka

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

 Sportowa Olimpiada Przedszkolaka

 Nazwa szkoły/placówki

 

Publiczne Przedszkole nr 2   

Publiczne Przedszkole nr nr 3 

 Adres szkoły/placówki

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa.

 

Publiczne Przedszkole Nr 2

ul. 8 Marca 18 77-400 Złotów

67 263 58 13 p2@przedszkola-zlotow.pl 

Publiczne Przedszkole Nr 3

Ul. Plac Wolności 12

67 263 32 66 p3@przedszkola-zlotow.pl 

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko) 

Jolanta Kurowska

Gizela Grabek 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...). 

 

W ramach współpracy przedszkoli dokonano analizy ofert konkursów i akcji dla dzieci złotowskich przedszkoli. Pomysł o zorganizowaniu Sportowej Olimpiady Przedszkolaka wynikał z braku dostępności konkursów o tematyce sportowej. Autorki wystąpiły do Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowie i Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej o pomoc  w realizacji pomysłu.

Cel organizacji sportowej olimpiady przedszkolaka: popularyzacja kultury fizycznej wśród najmłodszych, integracja przedszkoli, dostarczenie wesołej zabawy i czerpanie radości z bycia przedszkolakiem, promocja hali widowiskowo-sportowej.

 Zakres działań przedszkola w organizacji olimpiady:

-ustalenie przez organizatorów przebiegu olimpiady, nagród dla uczestników

( medale, puchary, poczęstunek), kolorystyki przedszkola, plakatów promujących przedszkole, ustalenie organizacji przerw – występy dla dzieci;

-przygotowanie uczestników przez nauczycielki przedszkoli zgodnie z ustalonymi przez organizatorów konkurencjami – dobranymi do wieku dziecka , 

-ustalenie reprezentacji przedszkola (40 dzieci +10 rodziców z każdego przedszkola).

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

Projekt realizowany jest od roku 2012. W roku 2023 -w czerwcu 2023 odbędzie się  Sportowa Olimpiada Przedszkolaka – Złotów 2023.

Uczestnikami są dzieci złotowskich przedszkoli.

Korzyści wynikające z organizacji Sportowej Olimpiady Przedszkolaka :

-integracja przedszkoli złotowskich;

-aktywne uczestnictwo dzieci i rodziców w zabawach sportowych, udział w konkurencjach sportowych;

-organizacja olimpiady zaszczepiła w uczestnikach wolę walki, a wygranymi są wszystkie dzieci.

-zaangażowanie uczestników, radość ze zdobycia  medalu i pucharu;

Impreza stała się wydarzeniem o zakresie lokalnym . Informacje z przebiegu imprezy relacjonowane są przez lokalną  prasę, internet i telewizję .

 3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

Sportowa Olimpiada Przedszkolaka finansowana jest ze środków miejskich i środków pozarządowego stowarzyszenia działalności pożytku publicznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Autorki projektu zwróciły się z prośbą o współpracę i uzyskały akceptację pomysłu ze strony Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej , które prowadzi olimpiadę oraz  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowie, które finansuje poczęstunek dla uczestników. Nadając rangę Sportowej  Olimpiadzie  Przedszkolaka  otwiera ją  Burmistrz Miasta Złotowa.

 4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

 

Regulamin Sportowej Olimpiady Przedszkolaka

Link do zdjęć z przebiegu olimpiad: 

www.zcas  – zakładka –galeria

www.przedszkola-zlotow.pl  zakładka – nr 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 3.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

 

2.Chemia w przedszkolu

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

 Chemia  w Przedszkolu

 Nazwa szkoły/placówki

 

Publiczne Przedszkole Nr 3 Złotów

 Adres szkoły/placówki  

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa. 

 

77-400 Złotów ,powiat Złotów , 

 Plac Wolności 12,

67 263-32-66

p3@przedszkolola-zlotow.pl.

www.przedszkola-zlotow.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia  

(imię, nazwisko, stanowisko) 

 Magdalena Marzena Gorczyńska Nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J.Pawła II w Złotowie

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...). 

 

Od wielu lat przedszkole prowadzi ścisłą współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie. Współpraca ta polegała na prezentowaniu przez uczniów szkoły spektakli teatralnych, organizowaniu lekcji literackich w szkolnej bibliotece w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

W roku szkolnym 2013/14 w ramach wyżej wymienionej współpracy i z inicjatywy pani Magdaleny Marzeny  Gorczyńskiej –nauczycielki chemii w ZSE w Złotowie zrodził się pomysł przeprowadzenia warsztatów dla przedszkolaków „Mali chemicy”, w ramach projektu Szkolnego Klubu Entuzjastów Nauki  z ZSE. Całe przedsięwzięcie zorganizowaliśmy w przedszkolu w grupie dzieci 6 – letnich, podczas trzech spotkań. 

    Cele: -wprowadzenie dzieci w zagadnienia edukacyjne związane z chemią; 

              -rozbudzanie zainteresowań wiedzą popartą doświadczeniami; 

              - integrowanie środowiska lokalnego z przedszkolami; 

              -zacieśnianie kontaktów na płaszczyźnie młodzież licealna – przedszkolak; 

              -dostarczenie wesołej zabawy i czerpanie radości ze wspólnej pracy.

 

 2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

Projekt jest realizowany od roku 2013/2014. W lutym/marcu 2023r. odbędzie IX edycja projektu „Mali chemicy” dla sześciolatków.

Uczestnikami są dzieci  6 – letnie z Przedszkola Nr 3 w Złotowie.

Korzyści wynikające z organizacji projektu:

-zainteresowanie dzieci przedszkolnych , w sposób praktyczny, dziedziną nauki jaką jest chemia.

-integracja młodzieży licealnej z przedszkolakami środowiska lokalnego.

-aktywne uczestnictwo wszystkich dzieci w przygotowanych warsztatach.

-dostosowanie możliwości samodzielnego wykonania zadania z odczuciem sukcesu.

-radość ze zdobycia dyplomu „Małego chemika”.

Informacje z przebiegu warsztatów zostały umieszczone na stronie internetowej Przedszkola i Szkoły oraz w prasie lokalnej.

      

 3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 

 

Warsztaty dla przedszkolaków „Mali chemicy” finansowane są ze Szkolnego Klubu Entuzjastów Nauki z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie oraz ze środków własnych Przedszkola. Wszystkie substancje używane w doświadczeniach są bezpieczne (dostępne w domu). Składają się z części pierwszej-pokazowej i drugiej samodzielnego wykonywania doświadczeń pod okiem starszych kolegów

Warsztaty „Mali chemicy” to inicjatywa warta zaangażowania sił i środków na jej rozszerzanie ponieważ bezpośrednie włączenie się młodzieży licealnej do funkcjonowania przedszkola niesie korzyści dla wszystkich. Wspólna praca prowadzi do odkrywania swoich zainteresowań i talentów, do identyfikacji osób z placówkami funkcjonującymi w środowisku lokalnym. Dzieci są szczęśliwe mając możliwość odkrywania nieznanego, a nawet niebezpiecznego świata u boku starszego, mądrzejszego kolegi. Młodzież natomiast poczuwa się do odpowiedzialności za powierzonych im przedszkolaków podczas prowadzonych zajęć.

 

 4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

 

 Prezentacja multimedialna : autorka Oliwia Ciechańska

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 3.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

 1.Klub Entuzjastów Nauki

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl