Strona główna
Serdecznie witamy! break

Jak pracujemy?

NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

Każdy dzień w przedszkolu jest inny, ale rozkład dnia jest stały i czasami tylko ulega zmianie. Każde dziecko ma inne wyobrażenie o przedszkolu, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Do naszego przedszkola mogą uczęszczać wszystkie dzieci. Pierwsze dni spędzone w przedszkolu to wzajemne poznawanie się. Wprowadzamy przedszkolaka w nowy nieznany świat, a naszym zadaniem jest zaprzyjaźnić się z dzieckiem i zdobyć jego zaufanie.

Wszystkie zajęcia i zabawy organizowane dla dzieci są propozycją, ofertą edukacyjną, nigdy nie przymusem. Zadaniem nauczyciela jest sprawić, by dziecko z tej propozycji skorzystało, a jeśli odmawia udziału to znaczy, że zadania są za trudne lub za łatwe. Jednak przestrzegamy zasady- NIE MUSISZ ROBIĆ TEGO, CO INNI, ALE NIE WOLNO CI PRZESZKADZAĆ.

Przedszkole wspiera rodziców wychowaniu i nauczaniu dzieci, ale ich nie zastępuje.

Warto wiedzieć jak wygląda dzień w przedszkolu, ponieważ dziecko może spędzić w nim aż 9 godzin dziennie.

  • Przedszkole pracuje od 6:30 do 16:30. Dzieci mogą odbierać tylko rodzice, lub osoby wskazane przez nich w pisemnych upoważnieniach.
  • Kuchnia przedszkolna gotuje 4 posiłki dziennie. Śniadanie od 8:15 do 8:45, drugie śniadanie godzina 10:00, obiad o 12:00 i podwieczorek o 14:30.
  • Przed śniadaniem dzieci bawią się same pod okiem nauczycielki, może być to czas spędzony na pracy indywidualnej. Po śniadaniu rozpoczyna się blok zajęć z całą grupą organizowany przez nauczyciela. Są to zajęcia badawcze np. z poznawania przyrody, pojęć matematycznych, mowy i myślenia, np. literackie (zagadki, wierszyki, opowiadania), teatralne, muzyczne, plastyczne i gimnastyczne.
  • Zajęcia trwają 10 - 30 minut. Czas trwania zależy od grupy wiekowej. U trzylatków po 10 minut, u pięciolatków - po 30 minut. Zajęcia mogą się przedłużyć, jeśli tylko dzieci wykazują zainteresowanie, wówczas zadaniem nauczyciela jest je podtrzymywać.
  • Później dzieci mają czas na zabawę swobodną lub kierowaną przez nauczyciela. Mogą to być zabawy konstrukcyjne (klockami, materiałem przyrodniczym itp.), tematyczne w kącikach zainteresowań oraz gry i zabawy dydaktyczne. Rolą nauczyciela jest wzbogacanie i wspieranie przebiegu zabawy, zachęcanie do przyjmowania ról mniej lub bardziej atrakcyjnych. Gry dydaktyczne to łamigłówki, układanki, domina, puzzle, gry planszowe. Dzięki nim dzieci poznają w interesujący sposób nowe treści, utrwalają wiadomości, wyciszają się oraz skupiają i koncentrują uwagę. Zabawy dydaktyczne ćwiczą funkcje poznawcze, wyobraźnię, spostrzeganie, dostarczają przyjemności umysłowego wysiłku oraz są źródłem doznań intelektualnych.
  • Zajęcia dodatkowe w wyznaczonych godzinach:zabawy z językiem angielskim dla wszyskich grup, zabawy z językiem niemieckim dla dzieci 5-6-letnich, rytmika dla dzieci 5-6-letnich, religia dla dzieci 5-6-letnich.
  • Jeśli tylko sprzyja pogoda, to jest czas na zabawę na powietrzu np. w ogrodzie przedszkolnym; lub na spacery, wycieczki. Dzieci bawiąc się piaskownicy korzystają ze zgromadzonego sprzętu. Po obiedzie czas na relaks- maluchy (tzn. trzy ) leżakują do godziny 14.00. Często odpoczywają przy muzyce i bajce. Dzieci starsze (5-6 -latki) mają dalsze zajęcia, najczęściej jest to praca indywidualna lub w małych grupach; praca z książką, gry i zabawy dydaktyczne.
  • Po podwieczorku czas na swobodne zabawy dzieci. Jeśli jest ciepło dzieci mogą wyjść do ogrodu przedszkolnego. Zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań organizowane są w czasie zabaw swobodnych, po zajęciach organizowanych z całą grupą. W przedszkolu podstawową formą działalności dziecka jest zabawa, który uczy, pogłębia i utrwala doświadczenia i wiedzę. Pobudza wyobraźnię i wzbogaca uczucia, pełni rolę terapeutyczną.

                    RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA I "SŁONECZKA"

Godziny

 

Zajęcia dnia

 

6.30 -7.00

 

SCHODZENIE SIĘ DZIECI W GRUPIE.

7.00 – 8.00

ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ, PRACA INDYWIDUALNA LUB W ZESPOLE O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM, WYRÓWNAWCZYM , ZABAWY ZE ŚPIEWEM, ZABAWY RUCHOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE.                                                                               CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO – GOSPODARCZE

8.00 – 8.10

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE, PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA.

8.10 – 8.35

ŚNIADANIE.

8.35 – 8:50

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE, NAUKA MYCIA RĄK I ZĘBÓW.

8:50 –9:40

REALIZOWANIE ZADAŃ EDUKACYJNYCH POPRZEZ ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE Z CAŁĄ GRUPĄ ZGODNIE Z TEMATYKĄ PROGRAMOWĄ.

9:40 – 10.10

ZABAWY SWOBODNE I ZORGANIZOWANE/TEMETYCZNE, DYDAKTYCZNE, KONSTRUKCYJNE/.

10.10 – 10.40

ZABAWY RUCHOWE, ZAJĘCIA I ZABAWY PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI.

10.40 – 11:30

 

11:30-12:00

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE PRZED WYJŚCIEM NA POWIETRZE/NAUKA UBIERANIA OBUWIA, KURTEK, ZAPINANIA SUWAKÓW/,ZABAWY DOWOLNE NA PLACU ZABAW, SPACERY, WYCIECZKI, POZNAWANIE NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA SPOŁECZNEGO, PRZYRODNICZEGO, ZAJĘCIA RUCHOWE TERENOWE.

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE, CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE,                              PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.

12.00 – 12.30

OBIAD.

12.30 – 12.35

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE, PRZYGOTOWANIE DO LEŻAKOWANIA

12.35 – 14.00

ODPOCZYNEK-LEŻAKOWANIE.

14.00-14.40

ZABAWA RUCHOWA,                                                                                                          CZYNNOŚCI HIGIENICZNO SANITARNE.

14.40 - 14.55

PODWIECZOREK.

14:55 – 16.00

16:00-16:30

PRACA WYRÓWNACZA, INDYWIDUALNA W MAŁYCH ZESPOŁACH, SŁUCHANIE BAJKI CZYTANEJ PRZEZ NAUCZYCIELKĘ, ZABAWA RUCHOWA, PRACE PORZĄDKOWE W SALI. ZABAWY DOWOLNE W WYBRANYCH KĄCIKACH. 

               RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA II "MISIE"

Godziny

 

Zajęcia dnia

 

6:45 -7.45

SCHODZENIE SIĘ DZIECI W GRUPIE.

7.00 – 7.45

ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ,  PRACA INDYWIDUALNA LUB W ZESPOLE O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM, WYRÓWNAWCZYM,ZABAWY ZE ŚPIEWEM, ZABAWY RUCHOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE.                                                                      CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO – GOSPODARCZE.

7.45 – 8.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

8.00 – 8.15

ŚNIADANIE.

8.15 – 8.30

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

8.30 – 9.30

ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWĄ, MUZYCZNĄ, MATEMATYCZNĄ, PLASTYCZNO-TECHNICZNĄ, PRZYRODNICZĄ, ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM.

9.30 – 10.30

ZABAWY SWOBODNE, ZAJĘCIA PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI, ZABAWY ZORGANIZOWANE, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, ZAJĘCIA I ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.

10.30 – 11.45

ZABAWY I GRY SPORTOWE, ZABAWY RUCHOWE, SPACERY, WYCIECZKI.

11.45 – 12.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

12.00 – 12.30

OBIAD.

12.30 – 13.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

13.00 – 14.00

RELAKS DZIECI – LEŻAKOWANIE.

14.00 – 14.30

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

14.30 – 14.45

PODWIECZOREK.

14.45 – 15.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

14.00 – 16.00

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ: ZABAWY DOWOLNE, GRY STOLIKOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE, KONSTRUKCYJNE, TEMATYCZNE, SŁUCHANIE BAJEK.

 

 

 

                      RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA III "SKRZATY"

Godziny

 

Zajęcia dnia

 

7.00-7.45 

SCHODZENIE SIĘ DZIECI W GRUPIE.

7.00 – 8.00

ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ, PRACA INDYWIDUALNA LUB W ZESPOLE O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM, WYRÓWNAWCZYM , ZABAWY ZE ŚPIEWEM, ZABAWY RUCHOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE.                                                                               CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO – GOSPODARCZE.

8.00 – 8.10

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE, PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA.

8.10 – 8.35

ŚNIADANIE

8.35 – 8.50

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE, NAUKA MYCIA RĄK I ZĘBÓW.

8:50 –9:40

REALIZOWANIE ZADAŃ EDUKACYJNYCH POPRZEZ ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE Z CAŁĄ GRUPĄ ZGODNIE Z TEMATYKĄ PROGRAMOWĄ,ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM.

9:40 – 10.10

ZABAWY SWOBODNE I ZORGANIZOWANE/TEMETYCZNE, DYDAKTYCZNE, KONSTRUKCYJNE/.

10.10 – 10.40

ZABAWY RUCHOWE, ZAJĘCIA I ZABAWY PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI.

10.40 – 11:30

 

11:30-12:00

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE PRZED WYJŚCIEM NA POWIETRZE/NAUKA UBIERANIA OBUWIA, KURTEK, ZAPINANIA SUWAKÓW/,ZABAWY DOWOLNE NA PLACU ZABAW, SPACERY, WYCIECZKI, POZNAWANIE NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA SPOŁECZNEGO, PRZYRODNICZEGO, ZAJĘCIA RUCHOWE TERENOWE.

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE, CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE,                              PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.

12.00 – 12.30

OBIAD.

12.30 – 12.35

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE, PRZYGOTOWANIE DO LEŻAKOWANIA

12.35 – 14.20

KWADRANS NA BAJKĘ, ZABAWY O CHARAKTERZE RELAKSACYJNYM, INTEGRACYJNYM,   ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, ZABAWY PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI, ZABAWY W TERENIE, RELIGIA.

14.20-14.40

ZABAWA RUCHOWA,                                                                                                          CZYNNOŚCI HIGIENICZNO SANITARNE.

14.40 - 14.55

PODWIECZOREK.

14.55-15.30-wtorek, czwartek

14.55-16.00-poniedziałek, środa, piątek

PRACA WYRÓWNACZA, INDYWIDUALNA W MAŁYCH ZESPOŁACH, SŁUCHANIE BAJKI CZYTANEJ PRZEZ NAUCZYCIELKĘ, ZABAWA RUCHOWA, PRACE PORZĄDKOWE W SALI.

 

               

                RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA IV "BIERDONKI"

Godziny

 

Zajęcia dnia

 

7.00-8.00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI W GRUPIE.

7.30 – 8.00

ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ,PRACA INDYWIDUALNA LUB W ZESPOLE O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM, WYRÓWNAWCZYM, ZABAWY ZE ŚPIEWEM, ZABAWY RUCHOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE.                                                                            CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO – GOSPODARCZE.

8.00 – 8.15

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

8.15 – 8.45

ŚNIADANIE.

8.45 – 9.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

9.00 – 10.00

ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWĄ, MUZYCZNĄ, MATEMATYCZNĄ, PLASTYCZNO-TECHNICZNĄ, PRZYRODNICZĄ, ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM,NIEMIECKIM, RELIGIA,RYTMIKA.

10.00 – 10.45

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, RYTMIKA, ZABAWY SWOBODNE, ZAJĘCIA PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI, ZABAWY ZORGANIZOWANE, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, ZAJĘCIA I ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

10.45 – 11.45

ZABAWY I GRY SPORTOWE, ZABAWY RUCHOWE, SPACERY, WYCIECZKI.

11.45 – 12.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

12.00 – 12.30

OBIAD.

12.30 – 14.20

KWADRANS NA BAJKĘ, ZABAWY O CHARAKTERZE RELAKSACYJNYM, INTEGRACYJNYM,   ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, ZABAWY PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI, ZABAWY W TERENIE, RELIGIA.

14.20 – 14.30

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

14.30 – 14.45

PODWIECZOREK.

14.45 – 15.30

 

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ: ZABAWY DOWOLNE, GRY STOLIKOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE, KONSTRUKCYJNE, TEMATYCZNE.

 

 

  

        RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA V "MOTYLE"

Godziny

 

Zajęcia dnia

 

7.00-7.45

SCHODZENIE SIĘ DZIECI W GRUPIE.

7.00 – 8.00

ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ,PRACA INDYWIDUALNA LUB W ZESPOLE O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM, WYRÓWNAWCZYM,ZABAWY ZE ŚPIEWEM, ZABAWY RUCHOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE.                                                                           CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO – GOSPODARCZE.

8.00 – 8.15

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE

8.15 – 8.45

ŚNIADANIE.

8.45 – 9.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE

9.00 – 10.00

ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWĄ, MUZYCZNĄ, MATEMATYCZNĄ, PLASTYCZNO-TECHNICZNĄ, PRZYRODNICZĄ, ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM,NIEMIECKIM, RELIGIA,RYTMIKA.

10.00 – 10.45

ZABAWY SWOBODNE, ZAJĘCIA PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI, ZABAWY ZORGANIZOWANE, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, ZAJĘCIA I ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.

10.45 – 11.45

ZABAWY I GRY SPORTOWE, ZABAWY RUCHOWE, SPACERY, WYCIECZKI.

11.45 – 12.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

12.00 – 12.30

OBIAD.

12.30 – 14.20

ZABAWY O CHARAKTERZE RELAKSACYJNYM, INTEGRACYJNYM, KWADRANS NA BAJKĘ, ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, ZABAWY PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI, ZABAWY W TERENIE,RELIGIA.

14.20 – 14.30

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

14.30 – 14.45

PODWIECZOREK.

14.45-16:00

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ: ZABAWY DOWOLNE, GRY STOLIKOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE, KONSTRUKCYJNE, TEMATYCZNE, SŁUCHANIE BAJEK.

 

 

 

             RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA VI "PSZCZÓŁKI"

Godziny

 

Zajęcia dnia

 

7.00-7.45

SCHODZENIE SIĘ DZIECI W GRUPIE.

7.00 – 8.00

ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ,PRACA INDYWIDUALNA LUB W ZESPOLE O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM, WYRÓWNAWCZYM,ZABAWY ZE ŚPIEWEM, ZABAWY RUCHOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE                                                                                   CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO – GOSPODARCZE.

8.00 – 8.15

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

8.15 – 8.45

ŚNIADANIE.

8.45 – 9.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

9.00 – 10.00

ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWĄ, MUZYCZNĄ, MATEMATYCZNĄ, PLASTYCZNO-TECHNICZNĄ, PRZYRODNICZĄ,RELIGIA., ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM. NIEMIECKIM, RYTMIKA.

10.00 – 10.45

ZABAWY SWOBODNE, ZAJĘCIA PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI, ZABAWY ZORGANIZOWANE, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE, ZAJĘCIA I ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.

10.45 – 11.45

ZABAWY I GRY SPORTOWE, ZABAWY RUCHOWE, SPACERY, WYCIECZKI.

11.45 – 12.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

12.00 – 12.30

OBIAD.

12.30 – 14.20

ZABAWY O CHARAKTERZE RELAKSACYJNYM, INTEGRACYJNYM,  KWADRANS NA BAJKĘ, ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, ZABAWY PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI, ZABAWY W TERENIE, RELIGIA.

14.20 – 14.30

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE.

14.30 – 14.45

PODWIECZOREK.

14.45 –16.00-poniedzialek-czwartek,                          w piątek do 15:30

 

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ: ZABAWY DOWOLNE, GRY STOLIKOWE, ZABAWY INTEGRACYJNE, KONSTRUKCYJNE, TEMATYCZNE, SŁUCHANIE BAJEK.

 

 

 

 


             

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl