Strona główna
Serdecznie witamy! break

Przedszkole nr 3

w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. 67 263 3266
e-mail: p3@przedszkola-zlotow.plO przedszkolu

O przedszkolu

                                Publiczne Przedszkole Nr 3  w Złotowie 

 

 

Kochani Rodzice

od dzisiaj rusza głosowanie na najlepsze EKO działania w zakresie ZERO

WASTE!

Zachęcamy  do oddawania głosów

https://www.facebook.com/events/299645578380384/?active_tab=discussion

poprzez zostawienie LIKE  pod konkretnym postem.

Proszę również o zachęcenie do głosowania na Państwa stronach czy

fanpage na Facebooku.https://zlotow.pl/NIE_MARNUJE_-_WYKORZYSTUJE_.html

https://www.facebook.com/urzad.miejski.zlotow/posts/1129837620817748

https://www.facebook.com/urzad.miejski.zlotow/posts/1127169177751259

 

 

               

 

KOMUNIKAT Z DNIA  27.04.2021r.         

Uwaga Rodzice!


w związku z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie

o skróceniu kwarantanny do 27.04.2021 roku

zostaje przywrócone funkcjonowanie oddziału dzieci 5-6 letnich "Motyle”

od dnia 28 kwietnia 2021 roku tj. środy                           

Przypominamy, że do przedszkola mogą przychodzić dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących  na chorobę, oraz rodzin nie przebywających w izolacji domowej.  

Apelujemy do rodziców dzieci przeziębionych, z objawami kataru i kaszlu o pozostanie w domu.                                                                    

Prosimy mieć na uwadze nie tylko dobro swoje, ale dobro innych.

                                                                                                                        

 Gabriela Kawa

                                                                                                                 dyrektor przedszkola

           

 WAŻNY KOMUNIKAT Z DNIA  25.04.2021r.         

                Szanowni Rodzice !                 

                        
od dnia 26 kwietnia 2021 r. do 03.05.2021 roku zostało zawieszone funkcjonowanie

oddziału dzieci 5-6 letnich "Motyle"

decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z powodu pozytywnego wyniku

testu na Covid-19.

O nałożeniu kwarantanny na  poszczególne  dzieci i pracowników mających kontakt z zarażonym będzie  informował telefonicznie  pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Złotowie.

Kwarantanną nie obejmuje się rodziców dziecka ani pozostałych członków rodziny.

W okresie zawieszenia zajęć  gry i zabawy dla dzieci  będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola

w zakładce e-przedszkole ODDZIAŁ V ,,Motyle”.

Przypominamy, że do przedszkola mogą przychodzić dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących  na chorobę

oraz rodzin nie przebywających na kwarantannie i w izolacji domowej.

Apelujemy do rodziców dzieci przeziębionych, z objawami kataru i kaszlu o pozostanie w domu.

Prosimy mieć na uwadze nie tylko dobro swoje, ale dobro innych.

     Życzymy wszystkim dzieciom oraz rodzicom dużo zdrowia

                                                                                                      

                                                                                                   Gabriela Kawa

                                                                                              dyrektor przedszkola

             

14. 04.2021 r.  DRODZY RODZICE !!!

ZGODNIE Z DECYZJĄ RZĄDU POWRACAMY DO ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA  

W NORMALNYM TRYBIE OD 19 KWIETNIA 2021 ROKU – PONIEDZIAŁEK.

Z poważaniem
Gabriela Kawa
dyrektor przedszkola

Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 25 kwietnia

 

 

 

 

 

Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia 2021roku

Rozporządzenie MEN z 8.04.2021r.

 

UWAGA RODZICE !!!

W dniach od 29 marca  przedszkole  zostanie  zamknięte Rodzice, którzy  pracują w zawodach wymienionych

rozporządzenniu MEN z 26 marca 2021r. i  nie mogą zapewnić opieki dzieciom,  proszeni są o zgłoszenie do

dyrektora przedszkola zamiaru przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz złożenie stosownego

wniosku. WNIOSEK O ZAPEWNIENIE OPIEKI. - do pobrania


Rozporządzenie dotyczy: 

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

2) rodziców dzieci, którzy:

 a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,  

e) wykonują działania ratownicze,

 f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),  

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Wypełniony wniosek  proszę  przesłać na adres: p3@przedszkola-zlotow.pl

Jednocześnie informujemy, że  zgłoszone dzieci będą w grupie łączonej.

Treść komunikatu może się zmieniać. Proszę śledzić stronę internetową przedszkola. 

W okresie od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021 roku

zajęcia dla dzieci będą umieszczane online w dni robocze od godz. 9:00 na

stronie www.przedszkola-zlotow.pl  zakładka e- przedszkole  poszczególnych grup.

Kontakty Rodziców z nauczycielami w godzinach od 8:00 do 12:00

telefoniczne lub na maila grupowego podanego przez nauczycieli


                                                                           Z poważaniem                                                                                                                                                                                                  

 Gabriela Kawa  

 dyrektor przedszkola

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl