Strona główna
Serdecznie witamy! break

SŁONECZKA

KONTAKT:  email iwonakraczkowskap2@gmail.com

W okresie zawieszenia zajęć,  zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą strony internetowej www.przedszkola-zlotow.pl zakładka E-przedszkole.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola pod numerem telefonu 672635813 lub 517 842 081


 W GRUPIE „SŁONECZKA” PRACUJĄ:

  1. Wychowawca – mgr Iwona Kraczkowska
  2. Nauczyciel uzupełniający – mgr Agnieszka Rosenthal
  3. Pomoc nauczyciela – Iwona Szczepkowska

 

RAMOWY TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

AKTYWNOŚĆ

Poniedziałek

aktywność literacka - językowa

aktywność ruchowo - zdrowotna

Wtorek

aktywność językowa

aktywność plastyczno - techniczna     język angielski 

Środa

aktywność matematyczna

aktywność społeczno-przyrodnicza          

Czwartek

aktywność muzyczna

aktywność ruchowo-zdrowotna          język angielski

Piątek

aktywność plastyczno - techniczna

aktywność społeczno-przyrodnicza

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH

język angielski: wtorek /11.30-12.00/  czwartek /10:00-10:30/

terapia logopedyczna:

Konsultacje indywidualne z wychowawcą odbywają się w każdy wtorek

w godz. 11.30 – 12.00. Zapraszam:)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 – 2020/2021 – LITERKI

Podstawa prawna: § 12 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 roku (poz. 502 z 15.03.2019 r.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

LP

GODZINY

CZYNNOŚCI

 1.

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieciw oddz.Krasnale Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

 2.

8:00 – 8:30

Wykonanie zadań indywidualnych, zabawy logopedyczne, czynności porządkowo-gospodarcze, czynności przygotowujące do zajęć. Ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie

 3.

8:30 – 8:45

Zabiegi higieniczne po śniadaniu

 4.

8:45 – 10:15

Zabawy edukacyjne zgodne z podstawą programową. Zabawy wspomagające rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zabawy swobodne i zorganizowane w sali i na powietrzu. Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, konstrukcyjna lub tematyczna. Zajęcia z religii.

 5.

10:15 – 11:45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa ruchowa.

 6.

11:45 – 12:00

Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

 7.

12:00 – 12:20

Obiad

 8.

12:20 – 13:45

Zabiegi higieniczne po obiedzie. Kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy muzyczne, twórcze, plastyczne i inne rozwijające zdolności dzieci i zainteresowania. Zabawy aktywizujące i badawcze. Zabawy i gry wspomagające rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające. Zabawy w ramach pracy wyrównawczej.

 9.

13:45 – 14:00

Czynności porządkowe i higieniczne.

 10.

14:00 – 14:15

14:15 – 15:00

Podwieczorek. Gry i zabawy edukacyjne. Zabawy tematyczne, loteryjki, układanie puzzli. Praca wyrównawcza – wykonywanie zadań indywidualnych. Zabawy swobodne w sali lub na powietrzu.

 11.

15:00 – 15:30

Zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań w sali

 

 

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'