Strona główna
Serdecznie witamy! break

MOTYLE

OSOBY PRACUJĄCE W GRUPIE „MOTYLE”

Wychowawca – mgr Justyna Bajor

Nauczyciel uzupełniający – mgr Alicja Gronostaj

nauczyciel języka angielskiego; mgr Małgorzata Bartosz

Pomoc nauczyciela – Ilona Majorowicz

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ:
 

Poniedziałek:
aktywność społeczno- emocjonalna; aktywność ruchowa; język angielski o godzinie 11.00- 11.30
Wtorek:
aktywność językowa; aktywność plastyczno- techniczna
Środa:
aktywność przyrodnicza; aktywność matematyczna; język angielski o godzinie 12.30- 13.00
Czwartek: aktywność muzyczna; aktywność ruchowa; lekcja religii o godzinie 09.30- 10.00
Piątek:
aktywność muzyczna; aktywność plastyczno- techniczna; lekcja religii o godzinie 09.30- 10.00

 

 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 – 2020/2021 – LITERKI

Podstawa prawna: § 12 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 roku (poz. 502 z 15.03.2019 r.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

LP

GODZINY

CZYNNOŚCI

 1.

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieciw oddz.Krasnale Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

 2.

8:00 – 8:30

Wykonanie zadań indywidualnych, zabawy logopedyczne, czynności porządkowo-gospodarcze, czynności przygotowujące do zajęć. Ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie

 3.

8:30 – 8:45

Zabiegi higieniczne po śniadaniu

 4.

8:45 – 10:15

Zabawy edukacyjne zgodne z podstawą programową. Zabawy wspomagające rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zabawy swobodne i zorganizowane w sali i na powietrzu. Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, konstrukcyjna lub tematyczna. Zajęcia z religii.

 5.

10:15 – 11:45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa ruchowa.

 6.

11:45 – 12:00

Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

 7.

12:00 – 12:20

Obiad

 8.

12:20 – 13:45

Zabiegi higieniczne po obiedzie. Kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy muzyczne, twórcze, plastyczne i inne rozwijające zdolności dzieci i zainteresowania. Zabawy aktywizujące i badawcze. Zabawy i gry wspomagające rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające. Zabawy w ramach pracy wyrównawczej.

 9.

13:45 – 14:00

Czynności porządkowe i higieniczne.

 10.

14:00 – 14:15

14:15 – 15:00

Podwieczorek. Gry i zabawy edukacyjne. Zabawy tematyczne, loteryjki, układanie puzzli. Praca wyrównawcza – wykonywanie zadań indywidualnych. Zabawy swobodne w sali lub na powietrzu.

 11.

15:00 – 15:30

Zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań w sali

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą odbywają się w każdy wtorek 

w godz. 10.30 – 11.00

09.12.2021 "Urządzenia elektryczne w domu"

• „Fabryka Świętego Mikołaja” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence; akcentowanie metrum. Rodzic prezentuje piosenkę, dzieci słuchają, omawiają treść. Ponownie słuchają piosenki, mogą się kołysać, poruszać według własnego pomysłu. Wspólnie określają nastrój piosenki i inne elementy muzyczne utworu (tempo, dynamikę itd.). Rodzic prezentuje słowa piosenki z gestodźwiękami, dzieci powtarzają je na zasadzie echa. Próbują policzyć metrum piosenki, dodają do metrum czynności: „na raz” – klaszczą, tupią nogami o podłoże, podskakują, klaszczą w parach o ręce kolegi lub koleżanki, uderzają w instrument muzyczny itp.; przy melodii refrenu biegają na palcach, podczas zwrotek tworzą duże koło i poruszają się w nim; następnie: zwrotki – kręcą się w kole, refren – koło zmniejsza się lub powiększa na zmianę (dzieci odwracają się do środka koła, wchodzą do jego środka lub idą tyłem, na zewnątrz od środka koła). Rodzic wyznacza rolę Świętego Mikołaja; w trakcie muzyki dzieci swobodnie chodzą po sali w roli zabawek, chodzi też dziecko – Mikołaj. Kogo dotknie, tan zatrzymuje się, staje nieruchomo – zabawka zepsuła się. Na zakończenie wszyscy próbują zaśpiewać piosenkę. 

Fabryka Świętego Mikołaja

muz. i sł. Adrianna Furmanik-Celejewska

Ref.: Pada śnieg, za oknami srebrzysta biel.

Śpiewa wiatr, kto nadchodzi, już każdy wie.

To z Laponii Mikołaj na sankach mknie.

Czy odwiedzi mnie? Czy odwiedzi mnie?

Bo ja w snach już raz go odwiedziłem,

do fabryki skrzatów wyruszyłem

i pociągiem się wybrałem w magiczny świat,

w którym konduktorem został skrzat.

Pierwsza sala to misiowo, tu jest zawsze kolorowo.

Najpierw główka, oczy, uszy i już misia skrzacik uszył,

teraz włoży mu kubraczek, na czapeczce zrobi szlaczek,

potem czule pocałuje, do pudełka zapakuje!

Ref.: Pada śnieg…

W drugiej sali są pajace, jeden klaszcze, drugi skacze.

Mają oczka malowane, skrzacik zrobił to wspaniale!

Teraz włoży im kubraczki, na czapeczce zrobi szlaczki,

potem czule pocałuje, do pudełka zapakuje!

• „Grzejnik” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Dzieci swobodnie biegają po pokoju. Na sygnał i hasło: Grzejnik! – dzieci kucają, na sygnał i hasło: Awaria ciepłownicza! – wszyscy zatrzymują się i stoją nieruchomo w miejscu.

 

08.12.2021- ,, Skąd się bierze prąd".

1. „Paluszki” – zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst Iwony Jabłońskiej-Gabrysiak; utrwalenie liczby 5; poznawanie różnych znaczeń wyrazu         „paluszki”; wprowadzanie do zachowań proekologicznych – zbiórka zużytych baterii. Rodzic przedstawia tekst Iwony Jabłońskiej--Gabrysiak; prosi dzieci o wyjaśnienie, co oznacza słowo paluszki. Dzieci udzielają odpowiedzi,

np.: przekąska (słone rurki-ciastka do jedzenia), części ręki, nazwa potrawy (rybne, krabowe).

R. prezentuje różnej wielkości i różnego kształtu baterie – każdej po 5 sztuk (okrągłe, płaskie).

Informuje, że często ludzie na okrągłe baterie mówią paluszki. Dzieci porównują baterie, przeliczają, ustalają, że każdego rodzaju baterii jest 5 sztuk; mierzą palcami ich długość, wskazują najkrótsze, najdłuższe itp. R. pyta: Co zrobić ze zużytymi bateriami? Dzieci udzielają odpowiedzi, R. informuje, że istnieją takie miejsca, które nazywają się Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w skrócie PSZOK, i tam można pozostawić wszystkie elektryczne śmieci.  Następnie powtarzają tekst, próbują zapamiętać go.

Paluszki

Iwona Jabłońska-Gabrysiak

Są paluszki i paluszki.

Jedne karmią nasze brzuszki,

chrupią solą posypane,

w wielkim piecu wypiekane.

Drugie mają rączki moje,

pięć u każdej – tak jak twoje.

Jeszcze są paluszki trzecie,

tego nigdy nie zgadniecie.

Mają mocy co niemiara,

często występują w parach.

Różne sprzęty zasilają,

lecz się szybko zużywają.

To baterie! – powie Staś,

Małgosia oraz Jaś.

– Nie wyrzucaj ich do śmieci! –

Wiedzą o tym wszystkie dzieci.

Do specjalnych pojemników

trzeba zanieść je bez liku.

2. „Źródła energii” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Dzieci swobodnie poruszają się w pomieszczeniu. Na sygnał i hasła R.: mięśnie! – kładą się na plecach, unoszą nogi do góry, naśladują kręcenie pedałami na rowerze; słońce! – stają wysoko na palcach, unoszą ręce w górę, wykonują dłońmi półobroty, naśladując świecące słońce; wiatr! – dobierają się  z rodzciem w  parę, jedna osoba z pary krzyżuje ręce, druga podaje swoje dłonie, kręcą się cwałem bocznym – naśladują „wiatraczki”.

Z pozdrowieniami Alicja Gronostaj :-)

10.12.2021 - "Dbamy o powietrze"

1. Malowanie lodem - praca plastyczna . 

Rodzic wcześniej przygotowuje kolorowe lodowe kostki : foremki do lodów z podziałem na kostki napełnia spożywczymi barwnikami lub farbami akwarelowymi i wodą . Na foremce nakleja taśmę klejącą i wbija wykałaczki w poszczególne kratki foremki . Wstawia do zamrażalnika i po zamrożeniu usuwa taśmę klejącą. Rodzic proponuje dziecku wykonanie lodowych obrazków , ustala zasady pracy i przypomina o środkach bezpieczeństwa . Dziecko otrzymuje komplet lodowych kostek , pipetę i pojemnik z olejem i gruby biały karton. Dziecko trzymając kostkę lodu za wykałaczkę maluje powierzchnię kartonu pipetą nanosi na farbę krople z olejem dalej malując kostkami lodu. Po zamalowaniu całej powierzchni zostawia pracę do wyschnięcia. 

2. "Ciepło - zimno"- zabawa ruchowa z elementem czworakowania 

Dziecko swobodnie porusza się po pokoju. Na sygnał i hasło rodzica - Ciepło ! - dziecko naśladuje lwa i chodzi na czworakach . Na hasło - Zimno! - naśladuje pingwina - chodzi na wyprostowanych , zlączonych ze sobą nogach trzymając ręce wzdłuż tułowia .  

Życzę miłego weekendu - pani Alicja Gronostaj 

13.12.2021 - "Przygotowania do świąt"

1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 - pomoce : tamburyn , koc . 

Zabawa orienatcyjno-porządkowa : "Jak pomóc rodzicom przygotować święta".

Dziecko porusza się w rytm tamburyna : biegiem , w podskokach lub marszem . Podczas przerwy w muzyce zatrzyma się i ruchem , gestem naśladuje prace demowe , w których pomaga rodzicom przed świętami . 

Ćwiczenie wzmacniające mięsnie nóg - "Agata nogą zamiata"

Dziecko stoi jedną nogą na złożonym kocyku i ślizga się po podłodze . Noga z przodu jedzie na kocyku a noga z tyłu odpycha od podłoża . Dziecko wykona ćwiczenie na zmianę raz prawą a raz lewą nogą . 

Zabawa na czorakach - "Myjemy podłogę" . 

Dziecko układa dłonie na kocu i nśladuje mycie podłogi . Porusza się za kocem w pozycji na czworakach . Po chwili następuje zmiana - dłonie położone na podłodze dziecko w pozycji przyasiadu podpartego , stopy na kocu . Ćwiczący odsuwa nogi jak najdalej w tył a następnie przysuwa do siebie . Zadanie powtarzamy 3-5 razy . 

Wzmacnianie mięsni ściągających łopatki - "Stolik".

Dziecko siedzi w siadzie skulnym na złożonym kocyku , ręce oparte z tyłu na podłodze , na hasło stolik unosi biodra w górę do podporu tyłem . Po chwili wraca do pozycji wyjściowej . Zabawę powtarzamy kilka razy . 

Ćwiczenia uruchamiające duże grupy mięśniowe - "Taniec radości" 

Dziecko stoi w niewielkim rozkroku na złożonym kocu . wykona dynamiczne skręty tułowia , w prawo i w lewo , kolana lekko ugięte .

Marsz ze złożonym kocem dookoła pokoju . 

2. Wyliczanka Iwony Jabłońskiej - Gabrysiak "Pierwsza Gwiazdka"

Rodzic trzyma sylwetę gwiazdy , mówi wyliczankę i opowiada o swoich życzniach i marzeniach . Dziecko powtarza wyliczankę z użyciem gestodźwięków. Rodzic jeszcze raz powtarza wyliczankę , przekazuje dziecku sylwetę gwiazdy , które mówi o swoich życzeniach . 

Pierwsza Gwiazdka - Iwona Jabłońska - Gabrysiak 

Pierwsza Gwiazdko  jasno świeć , 

bo prezenty chcemy mieć . 

Wybierz dziecko raz dwa trzy , 

dziś życzenie mówisz ty . 

3. Zabawa z elementem dramy , komunikowanie się za pomocą gestów , mimiki, ruchu , dźwięków - "Moim życzeniem jest dostać ..."

Rodzic przygotowuje zabawki ( obrazki lub przedmioty ) np. lalkę , piłę , pluszaki , klocki . Dziecko wybiera zabawkę tak żeby rodzic nie widział co dziecko wybrało , następnie naśladuje daną zabawkę bez użycia słów: gestem , mimikką , ruchem lub dźwiękiem . Rodzic odgaduje jaką zabawkę dziecko wybrało . 

4. Zabawa ruchowa w parach - "Przygotowania do świąt"- doskonalenie współpracy i poczucia zaufania do drugiej osoby . 

Rodzic nawiązuje do świątecznych przygotowań , porządków oraz potrzebie współpracy między członkami rodziny przy sprzątaniu , gotowaniu itp.

Rodzic proponuje zabawy w parach .

Mycie lustra - dziecko jest lustrem i stoi a rodzic na plecach dziecka naśladuje mycie lustra . Przy powtórzeniu zmiana ról. 

Zwijanie dywanu do trzepania - dziecko leży na plecach - jest dywanem a rodzic robi przysiad i rękoma turla dziecko - dywan . Przy powtórzeniu zmiana ról.

Kręcenie ciasta - rodzic obraca dzieckiem . 

Miłej zabawy ;-) Pozdrowienia - pani Alicja Gronostaj 


 

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'