Strona główna
Serdecznie witamy! break

MOTYLE

OSOBY PRACUJĄCE W GRUPIE „MOTYLE”

Wychowawca – mgr Justyna Bajor

Nauczyciel uzupełniający – mgr Alicja Gronostaj

nauczyciel języka angielskiego; mgr Małgorzata Bartosz

Pomoc nauczyciela – Ilona Majorowicz

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ:
 

Poniedziałek:
aktywność społeczno- emocjonalna; aktywność ruchowa; język angielski o godzinie 11.00- 11.30
Wtorek:
aktywność językowa; aktywność plastyczno- techniczna
Środa:
aktywność przyrodnicza; aktywność matematyczna; język angielski o godzinie 12.30- 13.00
Czwartek: aktywność muzyczna; aktywność ruchowa; lekcja religii o godzinie 09.30- 10.00
Piątek:
aktywność muzyczna; aktywność plastyczno- techniczna; lekcja religii o godzinie 09.30- 10.00

 

 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 – 2020/2021 – LITERKI

Podstawa prawna: § 12 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 roku (poz. 502 z 15.03.2019 r.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

LP

GODZINY

CZYNNOŚCI

 1.

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieciw oddz.Krasnale Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

 2.

8:00 – 8:30

Wykonanie zadań indywidualnych, zabawy logopedyczne, czynności porządkowo-gospodarcze, czynności przygotowujące do zajęć. Ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie

 3.

8:30 – 8:45

Zabiegi higieniczne po śniadaniu

 4.

8:45 – 10:15

Zabawy edukacyjne zgodne z podstawą programową. Zabawy wspomagające rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zabawy swobodne i zorganizowane w sali i na powietrzu. Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, konstrukcyjna lub tematyczna. Zajęcia z religii.

 5.

10:15 – 11:45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa ruchowa.

 6.

11:45 – 12:00

Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

 7.

12:00 – 12:20

Obiad

 8.

12:20 – 13:45

Zabiegi higieniczne po obiedzie. Kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy muzyczne, twórcze, plastyczne i inne rozwijające zdolności dzieci i zainteresowania. Zabawy aktywizujące i badawcze. Zabawy i gry wspomagające rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające. Zabawy w ramach pracy wyrównawczej.

 9.

13:45 – 14:00

Czynności porządkowe i higieniczne.

 10.

14:00 – 14:15

14:15 – 15:00

Podwieczorek. Gry i zabawy edukacyjne. Zabawy tematyczne, loteryjki, układanie puzzli. Praca wyrównawcza – wykonywanie zadań indywidualnych. Zabawy swobodne w sali lub na powietrzu.

 11.

15:00 – 15:30

Zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań w sali

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą odbywają się w każdy wtorek 

w godz. 10.30 – 11.00

 

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'