Strona główna
Serdecznie witamy! break

KRASNALE

OSOBY PRACUJĄCE W GRUPIE „KRASNALE”

Wychowawca – mgr Małgorzata Bartosz

Nauczyciel uzupełniający – mgr Justyna Gołębiewska

nauczyciel języka angielskiego; mgr Małgorzata Bartosz

Pomoc nauczyciela – Karolina Biała

 

RAMOWY TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

AKTYWNOŚĆ

Poniedziałek

aktywność językowa

Wtorek

aktywność społeczno-emocjonalna, język angielski

Środa

aktywność matematyczno-przyrodnicza

Czwartek

aktywność muzyczno-ruchowa

język angielski

Piątek

aktywność plastyczno-techniczna

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH

WTOREK 

CZWARTEK 

Język angielski

9.30 – 10.00

Język angielski

9.30 – 10.00

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą odbywają się w godz. 11:00 – 11:30 w każdy czwartek. Zapraszam po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 – 2021/2022 – KRASNALE

Podstawa prawna: § 12 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 roku (poz. 502 z 15.03.2019 r.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 

 6:30 – 7:50 Schodzenie się dzieci do przedszkola.Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo - gospodarcze, czynności przygotowujące do zajęć, zabawa ruchowa.

7:50 – 8:20 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie.

8:20 – 8:40 Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

8:40 – 10:00 Zabawy edukacyjne w zależności od wieku dzieci zgodnie z podstawą programową. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy wspomagające rozwoj fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zabawy swobodne i zorganizowane. Zabawy edukacyjne : zabawa dydaktyczna, zabawa konstrukcyjna lub tematyczna. Zabawy i gry wspomagające rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające.

10:00 – 11:30 Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. zabawa ruchowa.

12:00 – 12:30 Obiad

12:30 – 14:00 Zabiegi higieniczne po obiedzie. Odpoczynek.

14:00 – 14:30 Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po leżakowaniu.

14.30 – 14:00 Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

14.00 – 14:45 Podwieczorek

14:45 – 16:00 Zabawy swobodne. Zabawy indywidualne i w grupie. zabawy tematyczne, konstrukcyjne,układanie puzzli. Zabawy muzyczne, twórcze, plastyczne i inne rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Wykonanie zadań indywidualnych w ramach wyrównania szans.

16:00 – 16:15 Zabawy swobodne. Zabawy integracyjne w oddz. III-Słoneczka.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE - PAŹDZIERNIK

1. Idzie jesień przez świat

2. Jesienna przygoda

3. Koszyk Pani Jesieni

4. Skarby jesieni

 

 

                                

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'