Strona główna
Serdecznie witamy! break

KRASNALE

OSOBY PRACUJĄCE W GRUPIE „KRASNALE”

Wychowawca – mgr Justyna Gołębiewska

Nauczyciel uzupełniający – mgr Lidia Karolak

Pomoc nauczyciela – Anna Sołtys

 

RAMOWY TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

AKTYWNOŚĆ

Poniedziałek

aktywność społeczno - emocjonalna

Wtorek

aktywność językowa

Środa

aktywność matematyczno-przyrodnicza

Czwartek

aktywność muzyczno-ruchowa

Piątek

aktywność plastyczno-techniczna

 


 

Rozmowy  indywidualne:

Justyna Gołębiewska - środa 11:00-12:00

Lidia Karolak - środa 10:00-11:00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 – 2022/2023 – KRASNALE

Podstawa prawna: § 12 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 roku (poz. 502 z 15.03.2019 r.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 

 6:30 – 7:50 Schodzenie się dzieci do przedszkola.Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo - gospodarcze, czynności przygotowujące do zajęć, zabawa ruchowa.

7:50 – 8:20 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie.

8:20 – 8:40 Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

8:40 – 10:00 Zabawy edukacyjne w zależności od wieku dzieci zgodnie z podstawą programową. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy wspomagające rozwoj fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zabawy swobodne i zorganizowane. Zabawy edukacyjne : zabawa dydaktyczna, zabawa konstrukcyjna lub tematyczna. Zabawy i gry wspomagające rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające.

10:00 – 11:30 Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. zabawa ruchowa.

11:30 – 12:00 Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:00 - 12:30 Obiad

12:30 – 14:00 Zabiegi higieniczne po obiedzie. Odpoczynek.

14:00 – 14:30 Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po leżakowaniu.

14.30 – 14:45 Podwieczorek

14:45 – 16:30 Zabawy swobodne. Zabawy indywidualne i w grupie. zabawy tematyczne, konstrukcyjne,układanie puzzli. Zabawy muzyczne, twórcze, plastyczne i inne rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Wykonanie zadań indywidualnych w ramach wyrównania szans.

 

 

 

 

 

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'