Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rekrutacja

    WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU


Drodzy Rodzice, przypominamy, że  Dzień otwarty dla nowych dzieci odbędzie się 31 sierpnia 2022-  godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy

PREZEZENTACJA Z ZEBRANIA OGÓLNEGO Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA-09.06.2022

Informacja o zebraniu Rodziców dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Rodzice!!! Zebranie organizacyjne Rodziców dzieci nowo przyjetych odbędzie się 9 czerwca 2022 r.

- na godz. 16:00 zapraszamy Rodziców oddziału "Biedronki"

- na godz. 16:30 zapraszamy Rodziców dzieci oddziału "Krasnale" i 'Motyle"

Informujemy, że wiadomością "sms do mamy" otrzymacie Państwo informację o godzinie zebrania. Pozdrawiam serdecznie, Jolanta Kurowska -dyrektor przedszkola


                                                                    INFORMACJA !!!

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 została zakończona 01.03.2022 r.

Po zakonczeniu postepowania rekrutacyjnego przedszkole nie posiada wolnych miejsc.

                                                                 Jolanta Kurowska- dyrektor przedszkola

....................................................................................................................................................................................................................

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów oraz określenia granic obwodów tych szkół/podgląd

BIULETYN INFORMACYJNY O PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W ZŁOTOWIE 2022 

                     REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacje o przebiegu rekrutacji do przedszkola 10.03.2022 r.

Informujemy, że 11.03.2022 r.  w przedszkolu, w wejściu głównym zostanie wywieszona  lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych po I i II etapie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Ważne !!! Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia woli zapisu dziecka /druk w wersji papierowej w holu przedszkola/
w terminie od 14.03.2022 r. do 21.03.2022 r.

Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 21.03.2022 r.
 dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W PRZEDSZKOLU........

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola będzie opublikowana
na tablicy ogłoszeń w dniu 24.03.2022 r.

Pisemną informację o przyjęciu lub nie przyjęciu do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

                                                                                                                         Jolanta Kurowska -dyrektor przedszkola

...................................................................................................................

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych  przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2022 r.  rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci 3-6 letnich do przedszkoli.  (rocznik 2019, 2018, 2017, 2016)

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl  

wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/pobierz

Regulamin rekrutacji do przedszkola

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru
od 01.02.2022 r. do 01.03.2022 r. ( osobiście do przedszkola lub elektronicznie na
e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl )

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 11.03.2022 r.

- od 14.03.2022r. do 21.03.2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 21.03.2022 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2022 r.     Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
- wszystkie podpisy  (matki i ojca dziecka)

- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 Złotów, dn. 31.01.2022 r.  Jolanta Kurowska -dyrektor PP2

ZARZĄDZENIE NR 4.2022 BURMISTRZA ZŁOTOWA W SPRAWIE HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTEPOWANIU UZUPELNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ZŁOTÓW N AROK SZKOLNY 2022/2023

...............................................................................................................................

karta informacyjna przedszkolaka

system rejestrowania pobytu dziecka w przedszkolu

klauzula RODO

zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

zgoda na rozpowszechnianie wizerun

 

SmileSmileSmileSmileSmileSmileKissKissKissKissKissSmileKissKissKissKissKissLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

 


« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl