Strona główna
Serdecznie witamy! break

oferty pracy

Oferty pracy - 01.09.2022 r. NIEAKTUALNE

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na pracownika PP2   

nr 3/2022 - 02.09.2022 r. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie zatrudni na rok szkolny 2022/2023: psychologa, w wymiarze  8,5 h ty/22 etatu;

Zatrudnienie od zaraz.

.........................................................................................................................................................................................................................

Oferty pracy na rok szkolny-Publiczne Przedszkole nr 2 w Zlotowie NIEAKTUALNE

 1.Oferta pracy nr 1/2022- 23.05.2022 r.

Zatrudnimy pomoc nauczyciela przedszkola - oferta pracy/otwórz

2.Oferta pracy nr 2/2022-23.05.2022 r.

Zatrudnimy nauczyciela przedszkola - oferta pracy/otwórz

.................................................................................................................................

Oferty pracy na rok szkolny 2021/2022 nieaktualne

nr 1/2021 -07.05.2021 r. oferta pracy:

Zatrudnimy nauczyciela języka angielskiego. termin zatrudnienia;  wymiar -6 godzin tygodniowo.

wymagane kwalifikacje: kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciel przedszkola

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu posiada osoba, która ukończyła:

 1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
   lub
 2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej na tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  lub
 3. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
 4. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 5. studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej na  tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  lub
 6. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  lub
 7. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom,
   lub
 8. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzonych zajęć
  lub
 9. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
  albo
 10. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
  (§4 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

oraz kwalifikacje uprawniające do nauczania języków obcych: 

 • absolwenci studiów na kierunku filologia lub w specjalności danego języka obcego posiadający przygotowanie pedagogiczne,
 • absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • osoby, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne,
 • osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach, a ponadto legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego
  (§  12 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

Prosimy dołączyć wypełniony dokument:

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

.................................................................................................................................................................................................................................

nr 2/2021  -1.06.2021 r.- zatrudnimy pomoc nauczyciela  OFERTA NIEAKTUALNA

Termin zatrudnienia: od 01.09.2021 r.  wymiar -40 godzin tygodniowo.

Wymagania:

- wykszatłcenie minimum średnie,

- staż pracy z dziećmi - mile widziany, 

Dokumenty należy składać drogą mailową lub osobiście do 11 czerwca 2021 r.

Prosimy o dołączenie zgody:

zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacjiImię i Nazwisko, Firma *
E-mail: *
Numer telefonu
Pytanie: *
 
 
Prosimy wypełnić pola oznaczone (*)

« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl