Strona główna
Serdecznie witamy! break

Dokumenty

 DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA:

 

INFORMUJEMY RODZICÓW , ŻE  OBOWIĄZUJĄ  W PRZEDSZKOLU:

- WYTYCZNE  GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

Status prawny

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZŁOTOWIE działa na podstawie :

1. Uchwały nr XLII/237/10 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 września 2010 r.

2. Aktu  Założycielskigo  Publicznego Przedszkola z dnia 1 stycznia 2011 roku.

3. Statutu Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie- załącznik do Uchwały nr XLII/237/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2010r. (zmieniony- obecnie obowiązujący z 14.09.2020 r.)

Statut Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie  przyjęty uchwałą nr 2/2020/2021 z dnia 14.09.2020r.)


 I. USTAWY:

II. ROZPORZĄDZENIA:men

III. STATUT:

IV. REGULAMINY:

plac zabaw

 V. PROCEDURY:

    ZARZĄDZENIA 2020

    

      VIII. DECYZJE

     
  •  Decyzje Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1   

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W ZŁOTOWIE

 


AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAWODU NAUCZYCIELA


         KWALIFIKACJE

       WDN - SZKOLENIE NAUCZYCIELI


      DOKUMENTACJA 

      WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLA

       KSZTAŁCENIE SPECJALNE


          EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

         DORADZTWO ZAWODOWE

    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl