Strona główna
Serdecznie witamy! break

OGŁOSZENIA

 

 

Złotów, dn. 03.11.2022 r.

 

SZANOWNI RODZICE !

     W związku z przypadkiem pojawienia się szczurów w naszym   przedszkolu informuję, że  Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie ma podpisaną umowę ze Specjalistycznym Zakładem Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji   „CIMEX” z siedzibą w Pile przy ul. Dąbrowskiego 87, który realizuje „Program profilaktyki i zwalczania szkodników w PP1”. Usługa stanowi realizację Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 kwietnia 2004 roku oraz rozwiązań systemu HACCP.

    Pomieszczenia przedszkola są monitorowane co miesiąc zgodnie z założeniami w/w programu - ostatnia data przeglądu karmników deratyzacyjnych 06.10.2022 r.

   W związku z w/w przypadkiem pojawienia się szczurów będzie przeprowadzona w trybie natychmiastowym dodatkowa  deratyzacja.

                                                                                   

                                                                             Z poważaniem

                                                                                              Mariola Surma

                                                                               dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie


PRACA PRZEDSZKOLA W OKRESIE LIPIEC/SIERPIEŃ 2023

 

Publiczne Przedszkole nr 1 będzie pracowało w okresie wakacyjnym od 16-29.08.2023 r. zgodnie z harmonogramem dyżurów wakacyjnych  publicznych przedszkoli w Złotowie.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych  publicznych przedszkoli w Złotowie

 

I   i  II
tydzień lipca

III  i  IV  tydzień lipca

I   i  II
tydzień sierpnia

III  i  IV
 tydzień sierpnia

2023

Przedszkole nr 2

3-14.07.2023
10 dni

Przedszkole nr 3

17-31.07.2023
11 dni

 

Przedszkole nr 4

1-14.08.2023

10 dni

 

Przedszkole nr 1

16-29.08.2023

10 dni

 

Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 oraz z Publicznych Przedszkoli nr 2, nr 3, nr 4.

Przerwa w pracy dydaktyczno-wychowawczej  Publicznego Przedszkola nr 1

od 03.07.2023 r. do 14.08.2023 r. oraz 30-31.08.2023 r.


                                                                             Z poważaniem

                                                                                              Mariola Surma

                                                                               dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie


 

11.10.2022                                            OGŁOSZENIE

Informujemy, że w związku z tematem dystrybucji tabletek jodku potasu Gmina Miasto Złotów przygotowała plan ich dystrybucji, który zostanie uruchomiony w momencie powstania zagrożenia.  Obecnie stan jest cały czas monitorowany i zagrożenie dla życia, zdrowia oraz  środowiska nie występuje.

Komunikat Burmistrza Miasta Złotowa ( wraz z tabelką  podziału  na ulice i punkty dystrybucji)

Charakterystyka produktu - Jodek Potasu TZF

DEKLARACJA ZGODY rodziców / opiekunów prawnych na przyjęcie tabletek z jodkiem potasu 

 

 

05.09.2022r.                                        OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice  proszę ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków – rodzice ubezpieczają dziecko samodzielnie, w  wybranej przez siebie firmie  ubezpieczeniowej.   Poniżej przesyłam jedną z możliwości ubezpieczenia.

 Bardzo prosty sposób zawarcia ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przygotowany dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Poniżej link i hasło  dla osób chcących samemu założyć polisę przez internet:


    https://szkola.compensa.pl/

    HASŁO: 457265

 

 

 

01.08.20022 r.                                   OGŁOSZENIE 

 

DNI OTWARTE  DLA DZIECI, KTÓRE ROZPOCZNĄ UCZĘSZCZANIE  DO PRZEDSZKOLA OD 01.09.2022 r. ODBĘDĄ SIĘ 29 i 30 SIERPNIA 2022 r. od godz. 16:00 do 17.00. 

Na dni otwarte proszę przynieść:

- dla dzieci leżakujących (rocznik 2019 grupa Krasnale)  piżamę  oraz  pościel z poduszką w worku materiałowym - wymiary: dł.2,5 m, szer. 80 cm (wszystko wyraźnie podpisane),

Wszystkie dzieci nowe:

- mały ręcznik bawełniany (wyraźnie i widocznie podpisany),  

- kapcie (wyraźnie i widocznie podpisane),

- woreczek z ubraniami na przebranie (wyraźnie i widocznie podpisany)

 

Na dni otwarte proszę przyjść tylko z dzieckiem, które rozpoczyna uczęszczanie do przedszkola. Z jednym dzieckiem przychodzi jeden rodzic.

                                                                            Z poważaniem

                                                                                              Mariola Surma

                                                                               dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

 

 

 


DRODZY RODZICE I KOCHANE DZIECI !

Dziękując za Wasz dziesięciomiesięczny wysiłek, pragniemy  życzyć Wam,
aby zbliżające się wakacje były dla Was czasem odpoczynku, radości i beztroski.

Korzystajcie ze wspólnych rodzinnych  chwil i cieszcie się  z każdego promyka słońca oraz  każdej  spadającej  z nieba kropli  deszczu.

Niech wakacje będą dla Was bezpieczne i pełne niezapomnianych wrażeń !

        Z serdecznymi pozdrowieniami:

 Dyrektor Przedszkola, Grono Pedagogiczne oraz wszyscy Pracownicy przedszkola

 


SZANOWNI RODZICE !!!

Deklaracje na wakacje można było składać od 04.05.2022 r. do 06.06.2022 r. 
Po tym okresie ustalono organizację pracy przedszkola w okresie wakacyjnym (ustalono ilość oddziałów i pracowników, udzielono urlopy). 
Prosimy o podejmowanie przemyślanych decyzji i dostosowanie się do uzgodnionych terminów.
 

Informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola

na lipiec – sierpień 2022r.

zostały przyjęte i zakwalifikowane na turnusy według deklaracji

złożonych przez rodziców.

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                   Mariola Surma

                                                                               dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie


04.05.2022 r.  OGŁOSZENIE  - PRACA PRZEDSZKOLA W OKRESIE LIPIEC -SIERPIEŃ 2022 r.

Informujemy, że Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie będzie pracowało:

 - w lipcu  01-15 .07.2022 r.  

- w sierpniu 15-26.08.2022 r.                                                                                               

Deklarację (dostępną przy drzwiach wejściowych do przedszkola)  można składać od 04.05.2022 r. do 06.06.2022 r. osobiście do intendenta lub dyrektora przedszkola.                                                                  

Przerwa w pracy przedszkola trwa od 18.07.2022 r. do 12.08.2022 r. oraz 29-31.08.2022 r.  - Zarzadzenie Burmistrza Miasta Złotowa (kliknij)

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                   Mariola Surma

                                                                               dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

 

 

DRODZY RODZICE !!!!

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) obowiązującego od 16 kwietnia 2022 r. godz. 00:00 do 30 kwietnia 2022 r. godz. 23:59,  zobowiązani jesteśmy do zastosowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

(ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP - Dz.U. 2016 poz. 1101). 

Prosimy, aby dzieci odbierane były z  sali przedszkola  przez jednego rodzica lub jedną osobę upoważnioną do wejścia na teren budynku przedszkola.

Obowiązuje zakaz  wchodzenia osób postronnych na teren przedszkola.

Prosimy o czujność  i zgłaszanie  wszelkich   informacji  dotyczących  niepokojącego zachowania się osób trzecich w okolicach przedszkola. 

 

Z poważaniem

Mariola Surma 

dyrektor przedszkola

 

 

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola nr 1  na rok szk. 2022/2023

Informację o przyjęciu  lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać osobiście w przedszkolu, w godz. 7:30-16:30 u intendenta przedszkola lub dyrektora. 

                                                         

                                                             Zapraszamy 

                                                            Mariola Surma

                                                              dyrektor przedszkola

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl