Strona główna
Serdecznie witamy! break

grupa Krasnoludki

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

                   -  STYCZEŃ -

1. Zagościła zima.

- określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla zimy.

- eksperymentowanie: poznawanie właściwości śniegu i lodu.

2. Opiekujemy się ptakami.

- rozpoznawanie i nazywanie niektórych ptaków: wróbel, sikorka.

- poszerzanie wiedzy na temat warunków życia ptaków.

3. Święto Babci i Dziadka.

- aktywny udział w przygotowywaniu programu artystycznego.

- wskazywanie roli, jaką pełnią dziadkowie w życiu rodziny.

4. Bezpieczne zabawy na śniegu.

- korzystanie z ruchu na świeżym powietrzu: hartowanie organizmu.

- poznanie bezpiecznych zabaw i zachowań na śniegu i lodzie.

 

            WIERSZ

     

 ŻYCZENIA

Dziś słoneczko jasno świeci

zima biała śpiewa.

A w przedszkolu, przedszkolaki

składają życzenia.

 

Wszystkim Babciom,

Wszystkim Dziadkom!

Zdrowia, pomyślności.

Uśmiechów na co dzień.

I dużo radości!!!

  

  PIOSENKA                                                                                                     

  BABCIA OD BAJEK,

DZIADEK OD ZAGADEK

 

1. Moja Babcia i mój Dziadek

to wspaniali są dziadkowie.

Dziadek mnóstwo zna zagadek,

Babcia bajkę nam opowie.


Ref. Bo na świecie nie znajdziecie

takich bajek i zagadek.

Jakie wnukom opowiada moja

Babcia i mój Dziadek.     2x

 

2. Poprosimy naszą Babcie:

Babciu, z tajemniczą miną

opowiadaj swoją bajkę, 

a za każdym razem inną!

 

Ref. ......................        2x

 

3. Posadzimy teraz Dziadka

na fotelu wiklinowym.

Dziadku, powiedz nam zagadkę,

całkiem nową, prosto z głowy.

 

Ref. .....................       2x

 

 

 

 


    

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705
E-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl