Strona główna
Serdecznie witamy! break

                                            Informacja z dnia 18.06.2020 roku


 Drodzy Rodzice,

informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola  na lipiec –sierpień 2020r.,

zostały przyjęte i  zakwalifikowane na turnusy według deklaracji złożonych przez rodziców.

Uwaga! W okresie lipiec -sierpień dzieci będą   w grupach    w oddziałach przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3,

wejście  tylko od ul.Królowej Jadwigi 54.


 

Zasady organizacji pracy i pobytu dziecka

                                          w przedszkolu w okresie pandemii:


PRZED WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA

 

 • Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godz.6.30 do godz. 8.00
 •  
 • Przed wejściem do przedszkola Rodzice/ Opiekunowie zachowują odstęp 2 m.
 • Rodzic/opiekun dezynfekuje ręce, przykłada kartę do czytnika i wchodzi z dzieckiem do przedsionka.
  W przedsionku zostawia dziecko pani pomocy nauczyciela, która mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym i odnotowuje w karcie dziecka.
 • Rodzic żegna się z dzieckiem, NIE WCHODZI do przedszkola.
 •  
 • Ze względu na reżim sanitarny, mówiący o zachowaniu odstępów, dziecko rozbiera się i ubiera samodzielnie
  w szatni z ewentualną pomocą.
 •  
 • Rodzice zaopatrują dzieci w maseczki w drodze do przedszkola i z przedszkola. Przy drzwiach rodzic zdejmuje
  dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą, pamiętając żeby mieć ją przy odbiorze dziecka.
 •  
 • Rodzic do przedszkola przynosi podpisane: kapcie, zapasowe ubrania.
 •  
 • NIE WOLNO PRZYNOSIĆ: zabawek, pluszaków, kosmetyków, jedzenia, leków itd.
 •  
 • Rodzic zobowiązany jest zgłaszać  telefonicznie lub adres  na e-mail przedszkola
  do godz. 8.00  każdą nieobecność dziecka w przedszkolu oraz powód nieobecności.

 

PODCZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

 • W oddziałach przedszkola funkcjonują 3 grupy, w każdej do 18 dzieci
  z różnych grup i inne niż dotychczas Panie nauczycielki i Panie pomoce nauczycielek.
 •  
 • Pani pomoc przyprowadza dziecko do sali.
 •  
 • Dziecko idzie do łazienki i myje dokładnie ręce, wyciera je papierowym ręcznikiem.
 •  
 • W związku z panującym reżimem sanitarnym dzieci bawią się i uczestniczą
  w zajęciach zachowując między sobą odstęp 1,5 m).
 •  
 • Dzieci mają do dyspozycji ograniczoną ilość zabawek, którymi nie mogą wymieniać się z innymi
  dziećmi i są na bieżąco myte i dezynfekowane.
 •  
 • Przed obiadem kolejny pomiar temperatury i odnotowanie w karcie dziecka.
 •  
 • Dzieci młodsze nie leżakują.
 •  
 • Na placu zabaw może znajdować maksymalnie 1 grupa przedszkolna
  w wyznaczonych godzinach.

 

 ODBIÓR DZIECKA

 Aby usprawnić organizację odbioru dziecka z przedszkola, prosimy Rodziców o telefoniczną informację o zamiarze odbioru dziecka na 10 minut przed odbiorem na numer tel.(67 350 95 80)

 Panie pomoce w tym czasie przygotują dziecko do odbioru przez rodzica.

 Kontakt z paniami nauczycielkami w bardzo pilnych sprawach dotyczących dziecka wyłącznie pod numerem telefonu przedszkola (67 263-27-05) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej p4@przedszkola-zlotow.pl, w tytule wiadomości: imię i nazwisko dziecka.

 Obowiązkiem Rodzica jest przygotowanie dziecka do pobytu w przedszkolu
i postępowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu w okresie
pandemii oraz wytycznymi MEN i GIS dostępnymi na stronie internetowej przedszkola
.

 

WAŻNE:

Wytyczne MEN i GIS

 

Zarządzenie dyrektora przedszkola


zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie terminów przerw w pracy przedszkoli


 (proszę kliknąć aby otworzyć)


 

                              Z wyrazami szacunku

                                     Jowita Bednarska         

                               dyrektor przedszkola

 

 

 

 

 

Informacja z dnia 21 maja 2020r.

 

Kontynuowanie wychowania przedszkolnego w okresie

lipiec-sierpień 2020

 Zapisy na okres lipiec /sierpień 2020

do 10 czerwca 2020r.


Szanowni Rodzice,

w trosce o bezpieczeństwo dzieci, kierując się aktualnymi wytycznymi MEN i GIS,   

informujemy, że jeśli przepisy na szczeblu   krajowym utrzymają   możliwość   pracy 

placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola według obowiązujących procedur, zasad zgodnie z reżimem sanitarnym ( min. ograniczona liczba dzieci w grupie). 

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola  nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Zapisy do przedszkola w okresie lipiec-sierpień dotyczą rodziców, którzy nie mogą w tym czasie skorzystać z urlopów wypoczynkowych. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

 

z poważaniem

 Jowita Bednarska

dyrektor przedszkola 

WAŻNE:

Wytyczne GIS i MEN dla przedszkoli
(proszę kliknąć aby otworzyć dokumenty) 

Wytyczne GIS dla przedszkoli

Zarządzenie dyrektora przedszkola

  Deklaracja i załączniki - do pobrania

 Prosimy o przesłanie deklaracji  z załącznikami do przedszkola  w terminie do 10 czerwca 2020r.

na adres e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 (deklaracje przesłane po wskazanym terminie  nie będą rozpatrywane).

 deklaracja o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępna  na stronie internetowej placówki www.przedszkola-zlotow.pl/p4 

Dopuszcza się inne formy składania Deklaracji :  poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki pocztowej przy przedszkolu.

 

Wybranie galerii nie powiodło się!
Nieznana kolumna 'Id_grupy' w where clause