Strona główna
Serdecznie witamy! break

Realizowane kierunki polityki oświatowej

W roku szkolnym 2018/2019 realizowane będą następujące kierunki polityki oświatowej:


1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705
E-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl