Strona główna
Serdecznie witamy! break

Rozkład dnia


ROZKŁAD DNIA


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku

od godz. 6.30 do 16.30


6.30-7.00 - schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne lub w małych grupach, praca z dziećmi zdolnymi oraz ćwiczenia wyrównawcze.

7.00- 8.00- zapowiedź zadań edukacyjnych na cały dzień , ćwiczenia poranne, śniadanie, czynności higieniczne

8.30- 9.30- zajęcia i zabawy- realizacja zadań z zakresu edukacji społeczno- moralnej, zdrowotnej, ruchowej, matematycznej, muzycznej,

technicznej, kulturowo-estetycznej, komunikacyjnej przyrodniczej, mowy i myślenia, przygotowania do pisania i czytania według Podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz wybranych programów wychowania przedszkolnego

9.30- 10.00- drugie śniadanie, czynności higieniczne

10.00-11.30- swobodne zabawy i zabawy inicjowane przez nauczycielkę, spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11.30-12.00- czynności higieniczne , obiad

12.30- 14.30- dzieci młodsze: słuchanie baśni, bajek , legend i odpoczynek po obiedzie - leżakowanie, dzieci starsze: słuchanie baśni, bajek,

legend, relaks. Zajęcia w małych grupach, zabawy według zainteresowań, ćwiczenia utrwalające, wspomagające, zajęcia dodatkowe,

spacery, wycieczki

14.30-15.00- podwieczorek, czynności higieniczne

15.00-16.30- zabawy dowolne z wykorzystaniem gier planszowych, układanek, rysowanie, przy sprzyjającej aurze zabawy na placu zabaw.


Prosimy Państwo o pisemne upoważnienie osób dorosłych do odbioru dziecka


 

 

Wybranie galerii nie powiodło się!
Unknown column 'Id_grupy' in 'where clause'